Poslat stránku | Tisk stránky
Pojištění nemovitosti

Pojištění nemovitosti

Co je pojištěno?
- rodinné domy jednobytové a dvoubytové, bytové jednotky v osobním vlastnictví
- vedlejší budovy a jejich součásti a příslušenství
- součásti a příslušenství na ohraničeném pozemku – terasy, pergoly, nádrže, antény apod., a také ohraničení jako taková (zdi, ploty)
- náklady na odstranění následků po pojistné události
- pojistit lze i dům či bytovou jednotku ve výstavbě

Jaká nebezpečí jsou pojištěna? 
- požár, výbuch, zřícení nebo náraz těles ze vzduchu, úder blesku, kouř, rázová vlna
- vichřice, tíha nebo sesuv sněhu, zřícení skal, pád kamenů, sesuv půdy, krupobití
- škody na budovách, na ohraničení pozemku nebo kulturách vzniklé nárazem silničního vozidla
- škody způsobené vodou z vodovodního zařízení
- katastrofické škody způsobené lavinami, povodněmi, záplavami, závalem a zemětřesením
- odcizení vnějších stavebních součástí
- další nebezpečí, jako např. škody nástřikem barev na fasádách budov; škody způsobené přepětím proudu, rozbití skel, zkrat elektromotorů, apod. lze připojistit
- odpovědnost vlastníka budovy a pozemku za události, z nichž může vzniknout povinnost nahradit škodu, např.:
     - z vlastnictví a péče o pojištěnou nemovitost včetně staveb a zařízení zacházejících se v ní nebo na ní (např. bazény a zahrady)
     - spolupojištěny jsou závazky k náhradě škod od osob, které jednají pro pojištěného z jeho pověření
     - z ubytování cizích osob v pojištěné nemovitosti, pokud k tomu není nutné úřední povolení
     - závazky k náhradě škod pojištěného jako stavebníka z provádění demoličních, stavebních, opravárenských a výkopových prací na pojištěném pozemku

Široká nabídka krytí už v základním pojištění

Široká nabídka krytí už v základním pojištění
- produkt určený pro novější domky a nadstandardně vybavené domácnosti
- v jedné smlouvě možnost pojistit všechna rizika pro stavbu i domácnost
- možnost pojištění i v záplavové zóně 4 (s vyloučením záplav a povodní)

Balíček asistence v základu:
- zajištění odborníka v případě havárie nebo technické poruchy - limit na materiál 5 000 Kč, čas na opravu max. 90 min.
- zajištění zámečníka při ztrátě klíče nebo zabouchnutí klíčů od dveří - limit na materiál 2 000 Kč, čas na opravu max. 60 min.
- zajištění technika při poruše domácího spotřebiče nebo odvoz do opravny - limit na materiál 0 Kč, limit na čas 60 min.
- připojistit lze balíček Top Asist - navíc asistenci na zdraví, právní asistenci a asistenci  zahrada. K využití asistenčních služeb je kontakt na Call centrum UNIQA 800 120 020.
• produkt, kterým je možné dobře pojistit celou domácnost i stavbu
• produkt určený pro starší domky a středně vybavené domácnosti
• v jedné smlouvě možnost pojistit všechna rizika pro stavbu i domácnost
• možnost pojištění i v záplavové zóně 4 (s vyloučením záplav a povodní)
• nově asistence v základu
     - zajištění odborníka v případě havárie nebo technické poruchy - limit na materiál
       5.000 Kč, čas na opravu max. 90 min.
     - zajištění zámečníka při ztrátě klíče nebo zabouchnutí klíčů od dveří - limit na materiál
       2.000 Kč, čas na opravu max. 60 min.
     - zajištění technika při poruše domácího spotřebiče nebo odvoz do opravny - limit na
       materiál 0, limit na čas 60 min.
     - připojistit lze balíček Top Asist - navíc asistenci na zdraví, právní asistenci a
       asistenci zahrada. K využití asistenčních služeb kontakt na CC UNIQA 800 120 020

Jedná se o jednoduchý typ pojištění, který má pevně stanovený rozsah pojistného krytí pro všechny pojištěné budovy a jednotnou výši spoluúčasti. Je vhodný i pro pojištění rozestavěných staveb. Pojistné plnění při krádeži stavebních součástí je limitováno 15 000 Kč a při škodě způsobené vodou z vodovodního zařízení také 15 000 Kč. Výši pojistných částek si na vlastní odpovědnost stanovuje pojištěný.

- vhodný pro pojištění starších domků a hůře vybavených domácností, nebo pro starší
  rekreační stavby
- produkt poskytuje základní zajištění majetku na živelní nebezpečí
- pojistnou částku si stanovuje pojistník sám (max. 5 mil. Kč). Pro domácnost si klient může
  vybrat z variant od 100 tis. Kč do 900 tis. Kč. Pozor na podpojištění!
- podmínkou pro zabezpečení je pouze uzamčený prostor, ale limit na odcizení je 20 000 Kč

Přehled všech produktů Majetkové pojištění:

Poslat stránku | Tisk stránky