Detaily a finanční informace k fúzi

Kdy došlo k dokončení (closingu) transakce?
15. 10. 2020.

Jak vysoká byla kupní cena?
Kupní cena činí přibližně 1 miliardu EUR.

Jak byla akvizice financována?
Pro akvizici nebylo nezbytné navýšení kapitálu. Koupě byla financována z vlastních prostředků koncernu a rovněž z emise 10letých senior bondů v objemu 600 milionů EUR. Rychlé úspěšné umístění bondů je hodnoceno jako vyjádření důvěry investorů v akviziční strategii UNIQA.

I po uskutečněné akvizici je UNIQA nadále velmi dobře kapitálově vybavena. Ratingová agentura Standard & Poor´s potvrdila rating „A“ dlouhodobé bonity a finanční síly skupiny UNIQA.

Jak se projevila akvizice v kapitálové kvótě UNIQA? Jaká je finanční stabilita UNIQA po akvizici?

  • I po akvizici je UNIQA nadále velmi dobře kapitálově vybavena. Ratingová agentura Standard & Poor´s potvrdila rating „A“ dlouhodobé bonity a finanční síly skupiny UNIQA.
  • Cílová kvóta UNIQA činí 155-190 %.
  • Po closingu se nachází kvóta UNIQA v horní dimenzi cílového koridoru 155-190 %.

S jakými dodatečnými výnosy se počítá?
Společnosti skupiny AXA vykazují vysokou profitabilitu. Vycházíme z předpokladu podstatného příspěvku k ročním výnosům skupiny UNIQA.

Pro nadcházející roky počítáme zprvu s poněkud nižšími výnosy, protože spojení si vyžádá dodatečné náklady. Z dlouhodobého hlediska, se zohledněním všech synergií, očekáváme výrazné zvýšení částek výnosů.


Jaká rizika pro UNIQA akvizice skrývá?
Největším nebezpečím je případná ztráta pracovníků během mergeru.

  • Obě společnosti disponují vynikajícími odborníky.
  • Právě nyní enormně záleží na jejich znalostech a zkušenostech.
  • Budeme dělat vše proto, abychom talenty v rámci koncernu UNIQA udrželi.