FAQ

Do kdy je potřeba nahlásit pojistnou událost?
Jakoukoli pojistnou událost nahlaste, co nejdříve. Nejpozději následující pracovní den.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Jak je možné nahlásit škodovou událost?
Osobně, e-mailem, on-line, telefonicky nebo poštou. Více informací jak řešit škodu naleznete zde.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jak rychle dorazí pracovník pojišťovny na obhlídku?
Pracovník pojišťovny (likvidátor) bude vyslaný nejpozději do 5 pracovních dní od nahlášení škodné události.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jaký je rozdíl mezi jednorázovým a ročním cestovním pojištěním?
Podle charakteru cesty:

  • V jednorázovém cestovním pojištění je možné sjednat pojištění od 1 do 365 dní.
  • V ročním cestovním pojištění je možné sjednat na 1 rok s vícenásobnými opakovanými cestami, maximální trvání jednoho pobytu je 45 dní.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Je třeba nahlásit změnu trvalého bydliště?
Jakoukoli změnu – trvalé bydliště, příjmení, zaměstnání apod. – je třeba nahlásit písemně, co nejdříve.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Co dělat, když si zabouchnete klíče od bytu nebo praskne vodoinstalace v pračce nebo v myčce?
Pokud máte sjednané pojištění majetku, v jakékoliv havarijní situaci ve vaší domácnosti, kontaktujte naši asistenční
linku 488 125 125. Ta zabezpečí zámečníka nebo opravu podle typu havárie a proplatíme Vám i část nákladů.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Co dělat, když dostanete varování před nepříznivým počasím? Jak se zachovat?

  • V případě vichřice připevněte volně stojící předměty nebo je schovejte do domu. Neparkujte auto v blízkosti stromů. Vyhněte se procházkám v lese.
  • V případě sněžení omezte jízdu autem na nejnutnější případy, jezděte opatrně a nezapomínejte na nutné zimní vybavení.
  • Při namrzajícím dešti nejezděte autem. Z důvodu nebezpečí padajících stromů se vyhněte procházkám v lese. Méně mobilní osoby by měli omezit jakýkoliv pohyb venku.
  • Před přívalovým deštěm schovejte důležité věci a Vaše auto do bezpečí. Zkontrolujte okapy a odtokové cesty, jestli nejsou ucpané.
  • Při bouřce a krupobití nehledejte úkryt pod stromami, nepohybujte se na volném prostranství a nepoužívejte mobilní telefon ani jiné elektronické přístroje. Ukliďte auto do garáže či pod most, případně pod plachtu, pokud stojí auto na ulici
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jak postupovat, když Vás postihla vichřice?
1. Jakmile vichřice ustane, zničené a poškozené věci shromážděte pro pozdější obhlídku ze strany likvidátora.
2. Udělejte co nejpodrobnější fotodokumentaci místa škody.
3. Nahlaste škodu, co nejdříve! Nahlaste bezodkladně škodovou událost na kterémkoli kontaktním místě naší pojišťovny osobně, emailem, přes internet on-line, telefonicky nebo poštou. Bude k Vám vyslaný náš likvidátor, který sepíše rozsah škody.  Dokumenty k nahlášení škody naleznete zde.
4. Můžete požádat o zálohu.

V případě, že máte nárok na pojistné plnění, tzn. když Vaše pojistka pokrývá rozsah škod, můžeme Vám poskytnout zálohu ještě před ukončením vyšetřování pojistné události.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jak postupovat, když Vás postihla povodeň?
1. Nahlaste škodu, co nejdříve!
Nahlaste bezodkladně škodovou událost na kterémkoli kontaktním místě naší pojišťovny osobně, emailem, přes internet on-line, telefonicky nebo poštou. Bude k Vám vyslaný náš likvidátor, který sepíše rozsah škody. Dokumenty k nahlášení škody naleznete zde.

2. Zabraňte dalšímu rozšíření škod.
Ve vlastním zájmu se pokuste vykonat opatření zabraňující rozšíření škod např. přestěhujte nepoškozené předměty do častí domu, která nebyla zasáhnutá povodní, resp. záplavou.

3. Zničené věci se snažte uschovat do příchodu likvidátora.
Pokud z hygienických důvodů není možné zachovat poškozené věci, tak si je před jejich odstraněním vyfotografujte a udělejte záznam. Jen tak můžete prokázat rozsah škody a může Vám být uznané pojistné plnění. Formulář je ke stažení zde.

4. Můžete požádat o zálohu.
V případě, že máte nárok na pojistné plnění, tzn. když Vaše pojistka pokrývá rozsah škod, můžeme Vám poskytnout zálohu ještě před ukončením vyšetřování pojistné události.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kde můžu nahlásit podezření na porušení zákona UNIQA pojišťovnou?
Nahlásit podezření na porušení zákona můžete zde.