Hlášení škody - Majetek

On-line nahlásit škodu

Jak nahlásit vzniklou škodu?

Škodu na majetku můžete nahlásit několika způsoby:

 • On-line (in English here)
 • Telefonicky: 488 125 125
 • ​​Pomocí mobilní aplikace
 • E-mailem: ​​hlaseni.PU@uniqa.cz (velikost příloh je max. 10 MB)
 • Vytištěným formulářem: přehled souvisejících formulářů naleznete níže (po vyplnění a podpisu zašlete formulář spolu s podklady ke škodě poštou na UNIQA pojišťovna, Evropská 136, 160 12 Praha 6 nebo faxem na číslo +420 225 393 777)

Formuláře k nahlášení škody:

Jak postupovat při vzniku škody?

 • Pokud máte podezření, že došlo ke spáchání trestného činu nebo pokusu o něj, přivolejte policii ČR.
 • Zabezpečte, aby se škoda dále nezvětšovala (např. uzavření přívodu vody, provizorní oprava  střešní krytiny).
 • Zdokumentujte vzniklou škodu (pořiďte fotografie všech poškozených věcí vcelku i detailně, a dále celkový pohled na místo škody)
 • Pokud je to možné, vyčkejte s celkovou opravou nebo s odstraňováním zbytků poškozených věcí na pokyny pojišťovny
 • Nahlašte UNIQA pojišťovně vznik škody a postupujte podle jejích pokynů, a to ihned po škodě (nejpozději do 30 dnů)

Jaké informace je potřeba sdělit?

 • číslo pojistné smlouvy
 • údaje pojistníka/pojištěného: jméno a příjmení/obchodní jméno, datum narození/IČO
 • datum, čas a místo vzniku škody
 • informace o příčině vzniku a rozsahu škody
 • popis vzniku škody
 • odhad výše škody
 • číslo bankovního účtu pro zaslání pojistného plnění

Jaké doklady je třeba předložit?

 • pořizovací doklad, kupní smlouva, potvrzení o zaplacení
 • doklady za opravu poškozené věci (např. faktura, paragon)
 • doklad o neopravitelnosti nebo neekonomičnosti opravy poškozené věci od specializované odborné firmy
 • odborná dobrozdání a posudky

Jak probíhá proces vyřízení škody?

 • Po nahlášení škody obdržíte její číslo a pokyny k dalšímu postupu (e-mailem nebo telefonicky).
 • Podle typu a rozsahu škody vás kontaktuje technik kvůli prohlídce škody. Případně obdržíte seznam dokladů a dokumentace, které je potřeba dodat.
 • Pokud máte možnost předložit při prohlídce škody pojistnou smlouvu, připravte si ji.
 • Po přidělení čísla škody můžete proces jejího vyřízení sledovat on-line.
 • Přes on-line portál můžete také vkládat dodatečné dokumenty potřebné pro vyřízení škody, stejně jako přes mobilní aplikaci.
 • Po doložení všech potřebných dokumentů likvidátor posoudí nárok a vyčíslí škodu.
 • Po ukončení šetření vás informujeme dopisem (případně i telefonicky) o výši pojistného plnění a způsobu provedení platby.

 

Jak se stanoví výše pojistného plnění?

Pojistné plnění za škodu lze vypořádat dvěma způsoby:

 • Rozpočtem nákladů na opravu (náklady vypočítáme automatizovaným výpočtovým systémem s využitím ceníků stavebních prací, internetových ceníků apod.).
 • Na základě předložení dokladů o úhradě za provedené práce za účelem odstranění škody odbornou firmou (dodavatelsky). V tomto případě nejprve zašlete likvidátorovi návrh na provedení opravy formou položkového rozpočtu (výpis položek k opravě včetně předpokládaných nákladů na opravu).

 

Nevíte si s něčím rady? Kontaktujte naše klientské call centrum na čísle 488 125 125.