Jak nahlásit vzniklou škodu?

Škodu na vozidle můžete UNIQA pojišťovně nahlásit několika způsoby:

 • On-line
 • Telefonicky: 488 125 125
 • ​​Pomocí mobilní aplikace
 • E-mailem: ​​hlaseni.PU@uniqa.cz (velikost příloh je max. 10 MB)
 • Vytištěným formulářem: přehled souvisejících formulářů naleznete níže (po vyplnění a podpisu zašlete formulář spolu s podklady ke škodě poštou na UNIQA pojišťovna, Evropská 136, 160 12 Praha 6)
 • Smluvní servis - přehled zde

 

Formuláře k nahlášení škody na vozidle:

Jak postupovat při vzniku škody?

 • Při dopravní nehodě je prioritou záchrana života a zdraví.
 • Pro pomoc volejte asistenční službu UNIQA +420 272 101 020, případně univerzální Linku pomoci řidičům 1224. I když vám na místě bude nabízet pomoc jiná asistence, vždy využijte pouze autorizovanou asistenci ke svému pojištění.
 • Pokud dojde k velké škodě na vozidlech, k újmě na zdraví nebo poškození dalšího majetku (např. obecního), popřípadě když máte podezření na alkohol nebo návykové látky, přivolejte na místo Policii ČR.
 • Pro dokumentaci na místě nehody/škody využijte Evropský záznam o dopravní nehodě (je součástí dokumentace ke sjednané pojistné smlouvě).

Jak probíhá proces vyřízení škody?

 • Po nahlášení obdržíte číslo škody. Na e-mailovou adresu vám zašleme potvrzení o registraci škody.
 • Po přidělení čísla škody můžete proces jejího vyřízení sledovat on-line.
 • Přes on-line portál můžete také vkládat dodatečné dokumenty potřebné pro vyřízení škody, stejně jako přes mobilní aplikaci .
 • Pokud je pro vyřízení škody potřeba prohlídka technikem, kontaktuje vás do 48 hodin od nahlášení škody.

 

Pokud vám není v průběhu vyřizování škody něco jasné, napište nám na e-mail: likvidace.vozidla@uniqa.cz, ozveme se vám zpět.

Jak probíhá vyčíslení škody hrazené z pojistného?

Pojistné plnění za škodu na vozidle lze vypořádat dvěma způsoby:

 • Rozpočtem nákladů na opravu (náklady vypočítáme automatizovaným výpočtovým systémem se stanovenou hodinovou sazbou opravny 400 Kč s DPH)

 • Na základě předložení faktury za opravu vašeho vozu

 

Doporučujeme využívat nabídku našich specializovaných pracovišť - smluvní servisy, které se zabývají opravami vozidel včetně poškozených skel.

V případě totální škody je oprava vozu neefektivní. Proto vyčíslíme pojistné plnění způsobem, při kterém zohledníme tržní (obecnou) cenu vašeho vozidla ke dni totální škody.

Další otázky:

Jak dlouho trvá vyřízení škody?

Podle typu škody se lhůty obvykle pohybují od několika hodin do pěti dní od doručení potřebné dokumentace. V případě vyřízení škody prostřednictvím smluvního servisu ve zrychleném režimu doba nepřesáhne 24 hodin. 

Kdy mám nárok na náhradní vozidlo?

Pokud máte sjednané připojištění příspěvku na náhradní auto, uhradíme vám zápůjčku náhradního vozu, který budete používat po dobu opravy vašeho stávajícího auta.
O podmínkách poskytnutí náhradního vozu se informujte na klientské lince UNIQA 488 125 125.

Náhradní vozidlo pro poškozeného z povinného ručení viníka

Náhradní vozidlo můžete nárokovat také jako poškozený z povinného ručení viníka. Na úhradu půjčovného se vztahují tyto podmínky:

 • Zapůjčené vozidlo je svými parametry srovnatelné s havarovaným. Náklady na zapůjčení náhradního vozu mají být účelně vynaložené k zabezpečení vlastních potřeb.
 • Náklady na zapůjčení náhradního vozu by měly být přiměřené a nepřesahovat obvyklou cenovou hladinu pro kategorii zapůjčeného vozu. Přehled obvyklých denních sazeb náhradních vozidel - zde.
 • Doba zapůjčení náhradního vozidla je přiměřená okolnostem případu a době opravy poškozeného auta.
 • V případě totální škody je přiměřená doba od momentu zapůjčení náhradního vozu do okamžiku sdělení UNIQA o totální škodě.
 • Za účelem prokázání nároku na náhradu nákladů na náhradní vozidlo bude likvidátor požadovat: smlouvu o zápůjčce náhradního vozidla s údaji o počátečním a konečném stavu ujetých kilometrů, fakturu za zapůjčení a kopii technického průkazu zapůjčeného vozidla. 

 

Nevíte si rady, jak správně nahlásit škodu na vozidle? Poradíme vám na čísle 488 125 125.

Zavolejte nám

+420 488 125 125

 

Ozveme se Vám

S nabídkou pojištění