Přístup na stránky byl z bezpečnostních důvodů zablokován.

Tuto událost jsme zaevidovali a budeme ji dále analyzovat.

V případě přetrvávajících problémů je nutné provést některou z následujících možností:

1. Použít novější verzi webového prohlížeče.

2. Aktualizovat operační systém.

3. Zkontrolovat zařízení na přítomnost viru (malware).

 

Případně nás můžete kontaktovat na emailové adrese helpdesk2@uniqa.cz.  Do předmětu zprávy, prosím, vložte následující identifikaci incidentu: WebApp UNIQA.CZ 11853917459926519624

 

Vaše UNIQA

 

Access to the site is blocked due to security reasons.

We have recorded this issue for further analysis.

If the issue is not resolved in a reasonable timeframe, please try to perform the following steps:

1. Perform the upgrade of your browser to the latest version.

2. Update your operating system.

3. Scan your device for eventual viruses (malware).

 

Alternatively, you can contact us at email address helpdesk2@uniqa.cz. Please insert the following incident identification into the subject of your email: WebApp UNIQA.CZ 11853917459926519624

 

Your UNIQA