Investiční životní pojištění Life IN

 • Za vaši věrnost vás odměníme zajímavými bonusy
 • Zodpovědně sestavené strategie šité na míru potřebám našich klientů
 • Připojištění těch největších rizik, jakými jsou smrt, invalidita, závažná onemocnění, trvalé tělesné poškození a jiné

Sjednat si schůzku

ikona auto

 

Hlavní výhody a krytí 

 

Výhody

Spojení kvalitní pojistné ochrany s možností investování.

Jako odměnu za věrnost až 3 různé bonusy.

Vytvoření dlouhodobé finanční rezervy pro nečekané výdaje v průběhu života.

Dlouhodobé zhodnocování finančních prostředků díky 3 různým investičním strategiím, od konzervativní přes vyváženou až po dynamickou.

Široký výběr z doplňkových pojištění (smrt, invalidita, závažná onemocnění, trvalé tělesné poškození, pracovní neschopnost a další pojistná krytí).

Automatické vyhodnocení zdravotního stavu v aplikaci UNIQA Studio do 15 minut.

Nezapomínejte na vlastní ochranu v případě těch nejzávažnějších onemocnění nebo úrazů. Pečujte o sebe a současně investujte.

Být pojištěn a přitom investovat

Spojili jsme pro vás kvalitní pojištění se zodpovědně řízeným investováním pro naplnění vašich cílů. Vedle hlavního pojištění pro případ smrti a dožití máte možnost vybrat si ze 14 připojištění pro případ smrti, úrazů a nemocí a zároveň investovat do jedné ze tří volitelných investičních strategií (fondů). Přidanou hodnotou produktu je i několikastupňový bonusový systém.

Proč říci ANO investičnímu životnímu pojištění Life IN?

Životní pojištění, které se o vás postará v situacích, které mohou nastat
I když neradi myslíme na to nejhorší, v životě mohou nastat situace, které vám znemožní nebo ztíží možnost pracovat a plnit své finanční závazky. Proto je třeba myslet na ochranu, jak vlastní (sebe sama), tak i své rodiny. Life IN nabízí pojistnou ochranu pro případ smrti, invalidity, závažných onemocnění, dlouhodobé pracovní neschopnosti v důsledku úrazu i nemoci a další pojistná krytí.

Investujte podle toho, jak si troufáte
Investiční životní pojištění Life IN nabízí různé investiční strategie, od konzervativních přes vyvážené až po dynamické. Investiční strategie jsou sestaveny pro různé typy klientů s odlišnými požadavky na potenciální výnos, rizikový profil a investiční horizont. Vybrat si můžete ze 3 investičních strategií (fondů: Talented Countries, Balanced Solutions a Dluhopisový fond).

Jako odměnu za vaši věrnost vám nabízíme až 3 různé bonusy
Vážíme si vaší věrnosti, a proto v rámci pojištění můžete využít Věrnostní bonus, Bonus za bezeškodní průběh a Bonus při dožití.

Online platba pojistného – rychle a jednoduše
Bezpečná platba vašeho pojistného prostřednictvím online platby.
 

Poplatky spojené s pojištěním
Tak, jako u všech produktů životního pojištění, tak i v případě investičního životního pojištění Life IN vám z platby pojistného za pojištění strháváme poplatky, které jsou spojeny se vznikem, vedením a správou vašeho pojištění. Za zmínku stojí následující poplatky – vstupní srážka, počáteční srážka, poplatek za platbu a měsíční administrativní poplatek.
První dva poplatky jsou strhávány v prvních 5 letech pojištění a díky tomu se vám od 6. roku pojištění zhodnocuje vyšší část pojistného, určená pro investování. Všechny důležité informace ohledně poplatků za pojištění najdete v pojistných podmínkách.

Více informací o investiční složce produktu naleznete v dokumentech Sdělení klíčových informací (KID) a Specifické informace o fondech (SIF).

Ozveme se vám

Rádi vám poradíme
s nabídkou produktu.

Sjednat si schůzku
Sme tu pre Vás nonstop

+420 488 125 125

Jsme tu pro vás

Zavolat
Sme tu pre Vás nonstop

Pobočky UNIQA

Vyhledejte si nejvhodnější

Vyhledat pobočku

Věrnostní bonusy

VĚRNOSTNÍ BONUSY 

Nezapomínejte na vlastní ochranu v případě těch nejzávažnějších onemocnění nebo úrazů. Pečujte o sebe a současně investujte.
Kromě pojistné ochrany a investování využijte v rámci pojištění i 3 zajímavé bonusy.

 • Platí pro pojistné smlouvy s pojistným min. 1 000 Kč měsíčně, s pojistnou dobou min. 20 let a zvolenou investiční strategií Talented Countries nebo Balanced Solutions.
 • Poprvé vám bonus připíšeme po 20 letech trvání smlouvy a následně každých 10 let trvání smlouvy.
 • Bonus je tvořen z hodnoty vaší investice podle toho, jakou investiční strategii jste si zvolili při uzavření pojistné smlouvy
 • Platí pro pojistné smlouvy s pojistným min. 1 000 Kč měsíčně (po celou dobu trvání smlouvy) a dohodnutou pojistnou dobou min. 20 let.
 • Bonus je kalkulován z celkového zaplaceného rizikového pojistného, které platíte za sjednaná připojištění (kromě tarifů pracovní neschopnosti a denního odškodného za dobu nezbytného léčení úrazů).
 • Bonus je připisován na váš podílový účet v případě bezeškodního průběhu, tzn. v případě, že z vaší pojistné smlouvy nebylo ve stanoveném období vyplaceno pojistné plnění.
 • Nárok na bonus v případě splnění podmínek vzniká každých 10 let trvání pojistné smlouvy a každých 10 let se zvyšuje
 • Platí pro pojistné smlouvy s pojistným min. 1 500 Kč měsíčně (po celou dobu trvání smlouvy) a dohodnutou pojistnou dobou min. 20 let.
 • Bonus je kalkulován ve výši 10 % z celkového zaplaceného rizikového pojistného za sjednaná připojištění (kromě tarifů pracovní neschopnosti a denního odškodného za dobu nezbytného léčení úrazů).
 • Bonus je připsán na podílový účet klienta nejdříve po 20 letech trvání pojistné smlouvy a za předpokladu, že pojištěný již dosáhl věku 65 let.

Více informací o bonusovém systému naleznete v našich pojistných podmínkách.

Investiční možnosti

Investiční možnosti

Nezapomínejte na vlastní ochranu v případě těch nejzávažnějších onemocnění nebo úrazů. Pečujte o sebe a současně investujte.


Být pojištěn a současně si vytvořit zajímavou finanční rezervu do budoucna lze také prostřednictvím investičního životního pojištění. To vás nejen chrání, ale zároveň umožňuje i potenciálně zhodnocovat vaše finanční prostředky.

Zvolit si můžete jednu ze tří investičních strategii, které byly vybrány exkluzivně pro investiční životní pojištění Life IN. Při dlouhodobém pojištění vám nabízejí potenciál atraktivního zhodnocení vašich finančních prostředků v závislosti na tom, v jaké míře jste ochoten podstoupit možné investiční riziko.

V rámci vaší pojistné smlouvy si můžete zvolit jednu ze tří nabízených strategií (fondů), a to tu, která nejlépe odpovídá tomu, jaké investiční riziko jste ochoten akceptovat. Vaše finanční prostředky můžete navýšit i rychleji, a to prostřednictvím úhrady mimořádného pojistného.
 

Na výběr máte ze 3 investičních strategií:

Efektivní strategie pro dlouhodobý horizont staví na akciích zejména velkých zavedených společností podnikajících na vyspělých trzích (USA, Evropa, Japonsko, Austrálie apod.). Tento pevný základ je doplněn košem unikátních růstových investičních řešení. Najdeme zde tradiční růstové příležitosti na rozvíjejících se trzích včetně střední a východní Evropy, ale i moderní, jejichž růstový potenciál je vystavěn na základních ekonomických faktech, kterými jsou např. podhodnocení firem vůči reálné ekonomické situaci nebo dynamická fáze životního cyklu menších a středních firem. Třetí velmi inovativní prvek tvoří výběr akcií firem se zaměřením na témata budoucnosti (digitalizace, robotizace, stárnutí populace, obnovitelné zdroje apod.). Vzájemná a řízená kombinace růstových trendů opírající se o akcie ekonomicky stabilních významných světových společností přináší jedinečné řešení, jehož cílem je poskytnout svým klientům co nejlepší výnosový potenciál v měnícím se prostředí následujících desetiletí . Více o fondu

Toto řešení představuje vyváženou a z hlediska investování poměrně tradiční kombinaci akcií a dluhopisů. Při výběru jednotlivých titulů je velkou měrou využívána expertiza na domácí středoevropský region, v portfoliu však nechybějí ani akcie a dluhopisy společností z různých zemí celého světa. Vyvážené řešení volí klienti s dříve střednědobým horizontem, neboť jeho hlavní výhodou bývá celkově menší kolísání hodnoty v průběhu investičního cyklu. Tomu samozřejmě odpovídá i výnosový potenciál, který je zpravidla mírně nižší než u plně akciového řešení při dodržení dlouhodobého horizontu. Více o fondu

Velmi konzervativní řešení bez měnového rizika a s velmi nízkým tržním rizikem, které odpovídá portfoliu složenému převážně z kvalitních státních a podnikových dluhopisů, je určeno především pro klienty se silnou senzitivitou na investiční riziko. Typický klient tohoto fondu klade důraz zejména na zachování hodnoty vloženého kapitálu a spokojí se i s nižším výnosem. Fond je tedy určen zejména pro konzervativního klienta s investičním horizontem méně než 15 let. Více o fondu

Dokumenty

 

Dokumenty

Produktové dokumenty

Informace pro klienta

Chcete požádat o změnu na vaší smlouvě?

Všechny důležité materiály naleznete v sekci Dokumenty ke stažení. Nahlásit pojistnou událost je možné na portálu škod.

Upozornění

Informace o investičním riziku
S investováním do finančních nástrojů je spojeno také riziko. Hodnota investice se může snižovat a není zaručena návratnost původně investované částky.

Telefonická konzultace
z pohodlí domova.

Ozveme se vám

S nabídkou produktu

Sjednat si schůzku
Sme tu pre Vás nonstop
+420 488 125 125

Jsme tu pro vás

Zavolat
Pobočky UNIQA
Pobočky UNIQA

Vyhledejte si nejvhodnější

Vyhledat pobočku