V těchto dnech rozesílá klientům na jejich adresy poštou informaci o ukončení šetření události spolu s oznámením o výši pojistného plnění. V následujících dnech pak bude na klientem uvedený bankovní účet poukázána příslušná částka pojistného plnění.

UNIQA pojišťovna vyzývá klienty, kteří by případně neobdrželi v nejbližších dnech toto oznámení nebo by zjistili nějaké nesrovnalosti v uvedeném bankovním spojení, aby neprodleně kontaktovali kancelář vyřizující škodu:

Tel.: +420 224 951 561, 562
Fax: +420 224 951 563
E-mail: fiducia@fiducia.cz