Letošní ročník soutěže proběhl už podeváté. Projekt si klade za cíl poskytnout veřejnosti ucelený obraz o finančním trhu a pomoci jí zorientovat se v aktuální nabídce a úrovni služeb. „Oblast servisu pro zákazníky je dlouhodobě naší prioritou. Cílem je TOP kvalita napříč celou zákaznickou cestou. Abychom zjistili potřeby a preference, každoročně realizujeme několik vln výzkumů postojů klientů nebo i osobních pohovorů, na jejichž základě potom naše služby optimalizujeme. Letošní ocenění je pro nás dokladem, že jdeme správným směrem,“ zhodnotil nejnovější umístění UNIQA pojišťovny její generální ředitel Martin Žáček.

Kategorie Klientsky nejpřívětivější pojišťovna pracuje s názory skutečných retailových zákazníků. Ty se týkají poměru „cena/výkon“ u produktové nabídky, rozsahu servisu (zejména on-line služby a hlášení škod), dostupnosti pojišťovny jak z lokálního, tak i časového hlediska, telefonního spojení a úrovně komunikace se zákazníkem (pomocí mystery testů jak na pobočkách pojišťoven, tak i na klientských linkách a v e-mailové korespondenci.

Neživotní pojištění UNIQA zažívá dynamický růst už několik let po sobě. S meziročním navýšením pojistného 8,2 % za první tři kvartály roku 2017 zaznamenala UNIQA druhé nejrychlejší tempo mezi velkými pojišťovnami. Nejvíce v poslední době přispívá havarijní pojištění a povinné ručení, cestovní pojištění a pojištění majetku občanů.