Pojistná částka pro dřevěnou stavbu byla sjednána ostravsko-opavskou diecézí ve výši 20 milionů korun. Podle všech dosavadních zjištění bude pravděpodobně vyplacena za vzniklou škodu v plné výši. Kromě toho UNIQA uhradí rovněž náklady vynaložené na odklízecí práce a vyčištění požářiště.

Dále běží jednání o škodě vzniklé na mobiliáři kostela, která mohou trvat déle. Biskupství má k dispozici seznamy a popis movitého majetku, který byl požárem zničen. Nyní budou odborníci stanovovat jeho hodnotu. Pojistné plnění bude sloužit pro znovuvyrobení zařizovacích předmětů interiéru, jako jsou oltář, zvon, varhany, lavice, kazatelna apod. U uměleckých předmětů zatím není znám způsob jejich obnovy. 

Stavba kostela na původním místě by měla začít už v průběhu příštího roku.