DOMINO Invest akcentuje rizikové složky. Klient si může vybrat ochranu pro rizika se zásadním dopadem na jeho život, jako je krytí pro případ velmi závažných diagnóz nebo potřeby dlouhodobé péče v případě omezené soběstačnosti, ale i zabezpečení rizik dočasného charakteru, jako je pobyt v nemocnici nebo pracovní neschopnost. Zákazníci oceňují až šestinásobnou progresi pojistného plnění u trvalých následků úrazů, které vyžadují velké investice do úpravy dosavadního životního stylu i bydlení. Takto lze čerpat z pojištění až částku 18 milionů korun. Novinkou je možnost pojištění občanské odpovědnosti s plněním až do výše 1,5 milionu korun. Na trhu jedinečné je i pojištění pro případ ztráty řidičského oprávnění ze zdravotních důvodů. V rámci jedné smlouvy může být zajištěna celá rodina; smlouvu lze v průběhu pojištění měnit dle aktuální potřeby.

DOMINO Invest může sloužit i k maximální daňové optimalizaci podle nové úpravy, která platí od ledna letošního roku. DOMINO Invest bylo pro Raiffeisenbank sestaveno ve spolupráci s bankéři podle jejich zkušeností s klienty.

Během dosavadní spolupráce UNIQA pojišťovny a Raiffeisen bylo sjednáno na 25.000 smluv životního pojištění. V oblasti pojištění je UNIQA dlouhodobým partnerem banky rovněž v pojištění majetku, odpovědnosti a podnikatelských rizik, pojištění schopnosti splácet závazky, pojištění platebních karet a pojištění k retailovým i podnikatelským účtům.