Co srdci škodí
Srdce je centrálním orgánem v našem těle. Slouží jako pumpa pro řádný oběh krve. Svým rytmickým pohybem zásobuje krví všechny orgány v čele s naším mozkem, končetiny i trup. Proto má rozhodující úlohu pro vitální funkce lidského organismu. V klidovém stavu tluče tempem 60- 90 úderů za minutu, ale při námaze a pohybu může v extrémních případech zvýšit frekvenci až na pětinásobek. Srdce je citlivé na životní styl každého člověka. Roli hrají zejména faktory jako výživa a stravovací návyky, pohyb a sport, psychický stres a nadměrné fyzické zatížení, konzumace drog, alkoholu a kouření.

Nejčastější choroby srdce a oběhové soustavy
Nejčastějšími onemocněními srdce jsou infarkt myokardu, ischemická choroba srdeční, cévní mozkové příhody, hypertenzní nemoci a ostatní nemoci oběhového systému. Od roku 1990 se podařilo průběžně snižovat předčasnou úmrtnost na tyto příčiny, takže v současné době je takových případů u nás o 60 % méně. Pokrok v léčení přinesl dva trendy: sice se podařilo důslednější a přesnější prevencí výrazně snížit počet úmrtí při akutní příhodě, nicméně roste počet pacientů s chronickými obtížemi tohoto druhu, které je třeba léčit. Dalším významným faktorem je změna životního stylu po roce 1990. Ten přinesl minimálně u části populace vědomé dodržování životosprávy, kontrolu tělesné hmotnosti, konzumaci kvalitních potravin i širší možnosti pohybu. Lidé sami více dbají i na preventivní prohlídky u lékaře.

Vysoký krevní tlak
Vysoký krevní tlak je významným rizikovým faktorem vzniku kardiovaskulárních onemocnění. Dle údajů Státního zdravotnického ústavu byl vysoký krevní tlak v posledních letech zjištěn u poloviny českých dospělých mužů, u více než třetiny žen. Od počátku tisíciletí narostl počet osob s vysokým krevním tlakem o více než 40 %. Asi jedna třetina lidí s vysokým krevním tlakem o svém onemocnění neví. Léčba hypertenze není uspokojivá – jen čtvrtina léčených hypertoniků je léčena úspěšně. Vyšší podíl zjištěných (a eventuálně léčených) osob s hypertenzí, může být důsledkem lepší informovanosti lidí a důsledností lékařů v rámci preventivní činnosti.

Co na to pojištění
UNIQA pojišťovna sleduje v uplynulých deseti letech snížení onemocnění srdce jako příčiny pro předčasné úmrtí v řádu bezmála 30 %. Je to dáno jednak všeobecným trendem, a jednak tím, že životní pojištění uzavírají zpravidla vzdělanější a sociálně silnější skupiny osob, které více dbají o své zdraví i o prevenci. V rámci pojištění proti závažným onemocněním jsou srdeční a související choroby nejčastějšími pojistnými událostmi, které UNIQA vyřizuje, a tvoří více než 60 % všech případů. Nejfrekventovanější je výskyt akutního srdečního infarktu.

Pojištění na vyšší částky někdy paradoxně nahrazuje včasnou diagnostiku, protože je spojené s podrobnějším vyšetřením klienta. Stává se, že právě taková vstupní prohlídka do pojištění zjistí vysoký krevní tlak nebo jiné obtíže vedoucí k akutním kardiovaskulárním příhodám (mozková mrtvice, infarkt myokardu, embolie apod.).

UNIQA sleduje v praxi rovněž trend, kdy řada diagnóz, které v minulosti znamenaly minimálně částečnou invalidizaci klienta, jsou dnes úspěšně vyléčeny a končí plnou obnovou pracovní schopnosti. K takovým patří právě třeba infarkt myokardu nebo mrtvice.