CEO_Martin_Žáček_new Generální ředitelé pojišťoven na českém pojistném trhu zvolili ze svého středu předsedu  představenstva a generálního ředitele UNIQA pojišťovny
 Martina Žáčka v anketě Pojišťovák roku  už počtvrté. V posledních třech letech (2015, 2016 a 2017) ho obhájil pokaždé, první titul získal  v roce 2012.
 I letos ocenili nejvyšší šéfové nejen dynamický růst jeho „mateřské” UNIQA, ale  zejména jeho příspěvek ke kultivaci celého pojistného trhu v ČR.


 „Titul mi udělal znovu velkou radost. Ta není o nic menší než v předchozích ročnících, kdy mi byl  kolegy z ostatních pojišťoven přisouzen. Moc si cením
 třetí obhajoby v řadě. Vnímám to hlavně  jako ocenění práce pro český pojistný trh. Při ní se snažím zúročit své dlouholeté zkušenosti  z oboru
 ve prospěch nás pojišťoven jako celku a naší dobré reputace,“ komentoval titul Martin  Žáček při převzetí.Martin Žáček (52) se v pojišťovnictví se pohybuje více než dvacet let. Absolvent Jaderné a fyzikálně inženýrské fakulty a původní profesí vědecký pracovník nastoupil v bývalé Českorakouské pojišťovně (předchůdkyni UNIQA) s úkolem vybudovat oddělení controllingu, kde mohl uplatnit své schopnosti v matematice i statistice. Během dalších více dvaceti let prošel řadou manažerských pozic a různých funkcí v představenstvu (CFO, CITO), stále ve stejném dresu Česko-rakouské pojišťovny a posléze UNIQA, na niž se původní pojišťovna přejmenovala v roce 2001. Pozici předsedy představenstva a GŘ převzal v roce 2008. V roce 2014 mu byla svěřena stejná funkce také ve slovenské UNIQA poisťovni. 

Je činný v prezídiu České asociace pojišťoven a ve správní radě České kanceláře pojistitelů, kde se zasazuje o vyvážený rozvoj celého odvětví a trhu. Jako respektovaný odborník může přitom využít jak hluboké know-how fungování oboru, které během dvou desítek let získal, tak také mezinárodní zkušenosti, zejména díky poznatkům z rakouského a slovenského trhu. Již několik let pracuje aktivně rovněž v prezídiu Slovenské asociace pojišťoven (SLASPO) a ve správní radě Slovenské kanceláře pojistitelů. Soutěž Pojišťovna roku se koná každoročně, letošní ročník byl v pořadí šestnáctý.