S cestovním pojištěním UNIQA vyjede každoročně za hranice České republiky na 750.000 lidí. Velkou část z nich tvoří právě zákazníci cestovních kanceláří a agentur, s nimiž UNIQA smluvně spolupracuje. Klienti spoléhají zejména na krytí léčebných výloh při akutním onemocnění nebo úrazu v zahraničí, a dále na úrazové pojištění, pojištění zavazadel, odpovědnosti a také pojištění storna zájezdu.

UNIQA je významným partnerem i pro řadu z cestovních kanceláří, které byly rovněž vyhlášeny na medailových pozicích v anketě TTG Awards. Poskytuje jim nejen cestovní pojištění pro klienty, ale kryje i jejich vlastní riziko úpadku.

V cestovním pojištění vybrala loni UNIQA na pojistném více než 200 milionů korun a meziročně vzrostla o 6 %. Za stejné období řešila na deset tisíc pojistných událostí klientů v zahraničí. Akutní onemocnění tvořila prakticky ¾ všech hlášených případů. Tento druh pojištění je stále častěji uzavírán klienty přes internet nebo smartphone aplikaci.

Meziročně stoupl loni počet takto sjednaných smluv o více než 10 %. 

V cestovním pojištění zavádí UNIQA každoročně novinky v reakci na aktuální potřeby a rámcové podmínky. Loni navýšila bezplatně limity plnění za léčebné výlohy, aby bezpečně pokryla případné extrémní náklady spojené s řešením akutních zdravotních obtíží.
Významně rozšířila pojištění storna zájezdu. To lze nyní využít v případě tzv. vztahových událostí, jako jsou podání žaloby o rozvod před společnou cestou nebo zrušení plánované svatby, byla-li svatba důvodem rezervovaného zájezdu. UNIQA zavedla i pojištění storna z důvodu terorismu pro klienty CK. Kryje náklady vzniklé za neuskutečněný zájezd nebo jiné služby z důvodu teroristického činu v místě pobytu až do 80 % doložených nákladů.