UNIQA si tak upevnila pozici tržní osmičky. Znovu dominovalo pojistné v neživotních segmentech. To se podílelo na celkovém objemu pojistného 83 %. Životní pojistné prodloužilo svoji stagnaci; v běžně placeném pojistném kopírovala UNIQA v podstatě vývoj trhu. Tržní podíl UNIQA v neživotním pojištění je aktuálně 6,4 % a v životním pojištění 2,5 %.

V neživotním pojištění se pojistné zvýšilo o 8,1 %. Stejně jako loni se nejvíce dařilo v pojištění vozidel (havarijní +11 %, povinné ručení +9 %). Tyto obory už delší dobu profitují z rekordního odbytu nových i ojetých aut. Potěšitelný je vývoj v segmentu pojištění domů a domácností, u něhož pojistné narostlo bezmála o 10 %.

V pojištění osob dominovalo soukromé zdravotní pojištění (+11 %). 

Ve škodovosti vykázala UNIQA pojišťovna hodnotu 60,5 % oproti loňské 57,1 %.

Ve kmeni registrovala necelých 800.000 pojistných smluv, bezmála o 6 % více než loni. 

Skupina UNIQA Insurance Group, k němuž česká UNIQA pojišťovna patří, vykázala za první tři měsíce růst pojistného o 5,1 % na 1,512 miliardy EUR. Velký přínos mělo neživotní pojištění v rámci regionu CEE, které vzrostlo téměř o 11 %. Zisk skupiny před zdaněním činil 33,1 milionu EUR.

UNIQA Česká republika spadá pod část UNIQA International sdružující 17 zemí mimo rakouský trh. Podíl UNIQA pojišťovny na pojistném UNIQA International činil v prvním kvartále 14,2 %. Sedmnáct zemí UNIQA International generovalo v součtu ve sledovaném období 28 % pojistného a 31 % hrubého zisku celé skupiny UNIQA Insurance Group.