Více než 82 % z celkového pojistného připadlo na neživotní segmenty, které meziročně posílily na pojistném o 8,3 % na celkových 5,399 miliardy korun. UNIQA byla v tomto odvětví druhou nejdynamičtější velkou pojišťovnou na trhu. Nejvíce se dařilo v odvětvích s dvouciferným přírůstkem: v povinném ručení (16,4 %), cestovním pojištění (14,5 %), havarijním pojištění (12,2 %) a v pojištění majetku občanů (11,6 %). Tržní podíl UNIQA se v neživotním pojištění zvýšil na 6,8 % (sedmé místo).

 

Životní pojištění přispělo v UNIQA celkem částkou 1,151 miliardy korun (resp. 1,113 miliardy korun na bázi APE) a meziročně ztratilo 1,56 % (resp. 1,0 %). Běžně placené životní pojištění nepatrně oslabilo o 0,9 %. Jednorázově placené životní pojištění loni výrazně zpomalilo svůj propad, ale i tak ztratilo dalších 16 %. Tržní podíl UNIQA se v životním pojištění držel na 2,5 % (dvanácté místo).


Celková škodovost byla díky absenci častějšího výskytu větších kalamitních škod na úrovni 55,5 %, což prakticky kopírovalo výsledky let 2016 i 2015, a byla stále velmi příznivá. Největší hromadná škoda roku, orkán Herwart, přinesl celkem na 1600 škod zákazníků UNIQA v celkové hodnotě 65 milionů korun.


Ve kmeni UNIQA pojišťovny bylo ke konci prosince 2017 celkem 862 000 pojistných smluv – meziročně o 9,2 % více. Nejvíce přibylo nových smluv povinného ručení, v němž UNIQA významně posílila svoji pozici. Počet vozidel s povinným ručením UNIQA stoupl na bezmála 431 000.


Hospodářský výsledek UNIQA pojišťovny 2017 činil před zdaněním 345 milionů Kč (v roce 2016 to bylo 242 milionů Kč, meziročně nárůst o 42,6 %); po zdanění pak 272,5 milionu Kč.


Předběžné výsledky koncernu UNIQA Insurance Group
Evropská skupina předepsala loni celkem 5,293 miliardy EUR, meziročně o 4,9 % více. Rakousko přispělo částkou pojistného 3,657 miliardy EUR (oproti 2016 +0,7 %). Výrazně vyšší dynamiku zaznamenala mezinárodní část (UNIQA International; 17 zemí). Ta vzrostla meziročně o 14,9 % na 1,609 miliardy EUR. Podíl zemí mimo Rakousko tak loni překročil 30 %. Hrubý zisk UNIQA Insurance Group činil 242,2 milionu EUR (+4,7 %). Pro tento rok počítá vedení skupiny s růstem pojistného okolo 2 % a dalším zlepšením hospodářského výsledku.