Insurance Europe vede především intenzivní dialog se zástupci různých významných institucí ve strukturách Evropské unie. Vedle Evropského parlamentu a jeho členů má čilé kontakty zejména s komisaři pro finanční trh, ochranu spotřebitelů a vnitřní trh. Spolupracuje s pracovními skupinami při Evropské radě. V tom hodlá Andreas Brandstetter pokračovat. Současně naznačil hlavní priority pro další období: „Osobně vidím vedle nadcházejícího
bilancování poznatků ze Solvency II a nezbytných adaptací regulatorních předpisů ještě dvě další zásadní témata pro příští období: jednak je to balík problémů složený z panujícího celoevropského podpojištění v oblasti přírodních katastrof, ale i v zabezpečení na penzi a kybernetických rizicích, a dále otázky spojené s náležitým nakládáním s klientskými daty v digitální době.“

Podpojištění pro případ přírodních katastrof je podle něj celospolečenské riziko. „Vedlo k tomu, že jen v minulém roce způsobily živly škody v úhrnné výši 280 miliard EUR, ale pouze jednu třetinu uhradilo pojištění.“ Enormní nebezpečí spatřuje Brandstetter i v sociální oblasti: „Podpojištění v penzijním zabezpečení znamená nezodpovědné globální ekonomické riziko, které Evropa předává našim dětem a vnukům. Ve světle současného demografického vývoje a stoupajícího očekávání dožití populace je tato mezera odhadována na 59 bilionů EUR. Rádi bychom povzbudili evropské zákonodárce, aby o tom otevřeně mluvili a hledali dlouhodobě platná řešení. Ta musí evropské občany motivovat k tomu, aby se zajistili na stáří také v privátní sféře.“

Velkým tématem zítřka jsou BigData a umělá inteligence. „V digitální době musí mít nejvyšší  prioritu globální ochrana spotřebitele. Evropské pojišťovny se řídí základním principem, že výhradně naši zákazníci rozhodují na vlastní odpovědnost o nakládání s jejich daty. Současně ale vstupujeme do intenzivního dialogu s evropskými institucemi, aby se pečlivě dohlíželo na rovná pravidla hry pro všechny hráče na trhu: tedy stejný metr pro FinTech a InsurTech, ale také pro technologické platformy a giganty přicházející na náš kontinent zvenčí,“ zdůraznil u příležitosti svého zvolení do čela Insurance Europe Andreas Brandstetter.

Andreas Bransdstetter (49) absolvoval obor politologie se zaměřením na dějiny na univerzitě ve Vídni. Posléze studoval na amerických univerzitách v Kalifornii, kde získal doktorát a titul MBA. V devadesátých letech pracoval jako úředník ve Vídni ve státní správě. V roce 1997 nastoupil jako asistent generálního ředitele koncernu BARC, z něhož o dva roky později vznikla UNIQA. Ve vrcholných strukturách UNIQA pracuje bez přestávky posledních 16 let. Do nejvyšší funkce CEO UNIQA Insurance Group AG byl jmenován v roce 2011.