Krytí pro případ nutného speciálního transportu zraněné či nemocné osoby zpět do ČR je součástí pojištění léčebných výloh v rámci cestovního pojištění. Vzhledem ke zkušenostem, které s ním pojišťovny mají, doporučujeme nepodceňovat výši pojistné částky. Například UNIQA nabízí bezpečný limit pojistného plnění na tento účel ve výši 5 až 10 milionů korun. Klient by měl volit pojistnou částku podle destinace, kam se v zahraničí chystá, a podle lokální cenové hladiny. Samozřejmě například na Slovensku lze sjednávat i nižší limit plnění, zatímco pro USA, asijské státy a Austrálii je pětimilionová částka více než vhodná. Také repatriace ze severských zemí v Evropě stojí v případě vypravení leteckého speciálu téměř vždy více než 2 miliony korun.

Pro repatriaci se využívají sanitky, speciálně vybavené ambulantní vozy, pravidelné letecké linky nebo letecké speciály. Posledně jmenované jsou samozřejmě nejdražší. Součástí je potřebný lékařský doprovod a další personál podle konkrétních okolností, a to i v případech, kdy se využije k návratu domů běžná letecká linka.

Letí-li klient zpět do ČR běžnou linkou, zpravidla se z cestovního pojištění zakoupí extra sedadlo nebo dvě, případně business třída pro zajištění prostoru a pohodlí. Takové řešení se využívá hlavně u úrazů dolních končetin. Letadlo lze vybavit i tzv. stretcherem (zdravotním lehátkem upevněným na trojsedačku). Pro klienta s vážnějším zraněním/onemocněním může letět i letecký speciál s lékařským vybavením a personálem, případně ještě extra upravený letecký speciál pro umožnění nástupu nepohyblivých osob, například po úrazu míchy. K dispozici jsou i speciální letouny pro pohyb v nízkých letových hladinách v zájmu zachování stálého tlaku v kabině. Tento typ repatriace je určen pro osoby s plicními potížemi, například při zápalu plic nebo po tonutí, kdy mají na plicích vodu.
Klientům pojišťovna po pojistné události zajistí také nezbytnou obsluhu na letišti, péči o jejich zavazadla i přímý převoz z letiště do nemocnice v ČR.

V případě potřeby vypravit speciální letecký transport jsou globálně oslovovány všechny dostupné společnosti zaměřené na tuto dopravu. Děje se tak elektronicky na k tomu určeném portálu, který umožňuje okamžitý přehled o dostupných strojích a destinacích. Ceny stoupají hlavně v letní sezóně dovolených, kdy je o leteckou repatriaci zvýšený zájem, a to nezřídka až na dvojnásobek. 

UNIQA ročně organizuje několik stovek repatriací sanitními vozy (asi 60 %) nebo letecky (40 %). Loni například zajišťovala repatriaci klienta z Indie letadlem po úrazy hlavy a mozku. Náklady pojišťovny se blížily 3 milionům korun. Také letecký speciál přepravující turistku z Itálie, která si zlomila obě nohy při turistice v horách, stál loni v září bezmála milion korun.

Podobné zkušenosti hlásí i zahraniční pojistitelé. Například nedávný transport rakouské turistky z Tahiti, kde onemocněna těžkým zápalem plic, zpět do Vídně stál pojišťovnu včetně 14denního léčení v místě pobytu 285.000 EUR (asi 7,4 milionu korun). A průměrné náklady na ambulantní let při repatriaci vzrostly v Rakousku za posledních 10 let více než trojnásobně.

Cestovní pojištění se sjednává bez spoluúčasti, takže v případě dostatečných pojistných limitů klient neplatí nic.