UNIQA vyplácí náhrady postupně podle vystavených dokladů za práce na obnově kostela. Nejprve kryla náklady na odklizení trosek a vyčištění místa. Následně byla uhrazena potřebná těžba dřeva a jeho zpracování na stavební materiál pro nový kostel. 

Jednání o škodě vzniklé na mobiliáři kostela stále probíhají. K dispozici jsou seznamy a popis movitého majetku, který byl požárem zničen. Obnova bude zahájena po dokončení stavby kostela. Shořelé zařízení bude nahrazeno novým, popřípadě obdobným přivezeným z jiných míst. Experti vypracovávají odborné posudky zničených věcí. Pojistné plnění bude krýt znovupořízení předmětů zničených požárem, jako jsou zvon, varhany, lavice, kazatelna apod. U uměleckých předmětů zatím konkrétní způsob jejich obnovy nebo náhrady není znám.

Pro soudní jednání s viníky ničivého požáru UNIQA pojišťovna poskytla součinnost a na vyzvání dodala dokumentaci k pojistné události, včetně souhrnu dosud vyplacených částek plnění. Po uzavření celé škody bude nárok regresován vůči pachatelům požáru.