S cestovním pojištěním UNIQA vyjede každoročně za hranice České republiky celkově na 800.000 lidí. Pojistné se oproti roku 2016 zvýšilo o 14 %. Velkou část zákazníků tvoří právě turisté vyjíždějící s cestovními kancelářemi a agenturami, s nimiž UNIQA smluvně spolupracuje. Klienti spoléhají zejména na krytí léčebných výloh při akutním onemocnění nebo úrazu v zahraničí, a dále na úrazové pojištění, pojištění zavazadel, odpovědnosti a také pojištění storna zájezdu.

UNIQA je významným partnerem i pro řadu z cestovních kanceláří, které byly rovněž vyhlášeny na medailových pozicích v anketě TTG Awards. Poskytuje jim nejen cestovní pojištění pro klienty, ale kryje i jejich vlastní riziko úpadku.

Loni řešila UNIQA dohromady na 11.000 pojistných událostí klientů v zahraničí. Akutní onemocnění tvořila prakticky ¾ všech hlášených případů.

Tento druh pojištění je stále častěji uzavírán klienty přes internet nebo smartphone aplikaci. Meziročně stoupl loni počet takto sjednaných smluv bezmála o 10 %; jejich hodnota činila 12 milionů korun.