V případě nouze na horách v ČR mají naši občané právo využít služeb místně příslušného sdružení Horské služby, které organizuje a provádí záchranné a pátrací akce, poskytuje první pomoc a zajišťuje transport raněných k dalšímu ošetření. Mimo to vykonává preventivní činnost, stará se o bezpečnost turistů a informuje o povětrnostních a sněhových podmínkách na horách. Má k dispozici veškerou potřebnou techniku a vybavení. Pro naše občany jsou zásahy Horské služby zdarma, protože jsou hrazeny z veřejných zdrojů.
 

I v zahraničí působí ve většině zemí lokální horské služby. Na rozdíl od ČR však jde nejméně z 80 % o soukromé komerční firmy či subjekty, jejichž činnost není pokryta z místního veřejného zdravotního pojištění. S tím souvisí povinnost individuální úhrady služeb v nouzi, nejde-li v konkrétním případě o výkon hrazený v rámci EU z veřejného zdravotního pojištění. Úhrady pro běžnou záchrannou výpravu se pohybují v řádu desítek tisíc korun. Je-li však zapotřebí helikoptéry, náklady vzrostou na statisíce.
 

Náklady na vyproštění a záchranu jsou součástí cestovního pojištění. Například v UNIQA jsou vždy rovnou zahrnuty do pojištění léčebných výloh (a to včetně pátracích akcí bez zranění pojištěného), a klient za ně extra neplatí. Minimální limit na záchranné akce činí 1,5 milionu korun, což bohatě pokrývá všechny běžné zásahy horské služby v Evropě i ve světě. Vyplatí se nepodceňovat uzavření cestovního pojištění ani při cestách na Slovensko. Právě úhrady z cestovního pojištění za výkony slovenské Horské službě jsou v UNIQA pojišťovně v posledních třech letech nejčastější. Následují platby zásahů v Rakousku a v Itálii.