V povinném ručení měla UNIQA ve kmeni koncem června 2018 celkem 451.821 kusů smluv. To jí zajišťovalo sedmé místo mezi třinácti poskytovateli tohoto druhu pojištění na trhu. Navíc zaznamenala nejrychlejší dynamiku růstu mezi velkými pojišťovnami: od poloviny loňského roku posílila o 16,2 %. UNIQA se v tomto odvětví daří dlouhodobě – za poslední dva roky přibylo bezmála 30 % klientů.
Ještě rychleji rostlo za stejné období pojistné. Povinné ručení přineslo UNIQA meziročně o 22 % více. O potřebě navýšit sazby pojistného se na českém trhu mluví už dlouho. Důvodů je několik. V souvislosti s růstem mezd stoupají náklady jak na služby servisů při opravách, tak i na náhradní díly. Auta jsou složitější, což přináší vyšší technologickou náročnost a potřebu sofistikovanějšího vybavení opraven. V neposlední řadě průběžně stoupají náklady na škody při újmách na zdraví z nehod, protože jsou přímo vázány na nárůst průměrné mzdy v ČR. Aktuálně Česká asociace pojišťoven uvádí, že meziroční navyšování průměrné škody na zdraví činí 7,6 % a škody na majetku 4,2 %. Meziročně přibývá i počet řešených škod o 5,2 %, což výrazně převyšuje nárůst počtu pojištěných vozidel.
Průměrná škoda na majetku činí dnes 35.000 a průměrná škoda na zdraví už 500.000 korun. Podle údajů České asociace pojišťoven (ČAP) budou tyto hodnoty dále stoupat. Segment povinného ručení aktuálně vykazuje negativní bilanci a bude potřeba sazby dále postupně zvyšovat.
Ceny povinného ručení jsou u nás jedny z nejnižších v Evropě vůbec. Dokonce i v některých zemích, kde by to veřejnost nečekala, stojí toto pojištění více než u nás: podle ČAP například v Rumunsku, Polsku nebo v Chorvatsku, ale i na Slovensku. Platí-li český občan ročně průměrně 102 EUR, stojí stejná služba v Itálii 439 EUR, v Rakousku 257 EUR, v Chorvatsku 123 EUR a na Slovensku 107 EUR.

V havarijním pojištění vzrostl počet smluv UNIQA k 30. 6. 2018 meziročně o 11 % a činil 211.500 kusů. UNIQA má v tomto odvětví bezmála 9% podíl na trhu. Havarijní pojistné vzrostlo za sledované období o 15 % a v menší míře tak napodobilo rychlejší růst sazeb povinného ručení. I v havarijním pojištění platí potřeba obecně zvýšit jeho cenu k ozdravění rentability segmentu, která je podložena zčásti stejnými argumenty jako v povinném ručení.
Za prvních šest měsíců bylo v ČR registrováno 143.784 nových osobních aut. Meziročně to znamenalo mírný pokles o 0,5 %. ČR byla tak jedinou zemí ve Střední Evropě, kde odbyt nových osobních aut poněkud oslabil. V sousedních zemích stále dynamicky rostl: v Polsku o 11 %, na Slovensku o 6 %, v Maďarsku o 29 % a v Rakousku o 3,4 %.
Ve stejném období putovalo podle Svazu dovozců automobilů do ČR ze zahraničí o 10 % ojetých aut více než loni. Negativním jevem je stárnutí vozového parku. U 51 % importů byly ojetiny starší 10 let. Průměrné stáří českých vozidel tak znovu stouplo a činí už více než 15 let.