Minimální investovanou částkou je 30.000 korun. Vzhledem k omezenému rozsahu umožňuje UNIQA od pátku 27. 4. rezervaci kapacity na webu. Pokud ji klient využije, bude mít v upisovacím období v květnu přednost.

Smart Invest 2018 je indexovaně vázané životní pojištění a dosahované zhodnocení vložených prostředků se odvozuje od pohybu indexu EURO STOXX 50. Pojištění se uzavírá s platností do května 2025. Zákazník má garantovanou participaci na příznivém vývoji. Dojde-li naopak ke snížení hodnoty indexu, je klientům poskytnuta podmíněná záruka pojistného plnění ke konci pojistné doby ve výši 100 % prostředků vložených za účelem
investice po odečtení vstupního poplatku. Podmíněnost se týká jediného případu, kdyby došlo k ukončení podkladového aktiva. Nicméně vydavatelem je renomovaná společnost Goldman Sachs International se sídlem v Londýně.

Poroste-li hodnota indexu EURO STOXX v rozmezí 0,01 až 51 %, obdrží klient na konci pojistné doby pojistné určené k investování zhodnocené stejným procentem. Poroste-li index nad tuto hranici, dostane zákazník zpět svou investici navýšenou o 51 %, což reálně představuje 6,06 % ročně z části pojistného alokovaného na investici. 

Riziková část pojistného je určena na krytí případného úmrtí během smluvní doby (pojistná částka odpovídá 1 % z jednorázového pojistného) a pro případ vážného úrazu s trvalými následky přes 50 % podle hodnotících tabulek (pojistná částka se rovná zaplacenému jednorázovému pojistnému, maximálně 2 miliony Kč).