Mezinárodní akcelerační program Health Hub Vienna zastřešují vedle UNIQA Stiftung farmaceutické firmy Boehringer
 Ingelheim a Pfizer, univerzity a další subjekty z oblasti vědeckých platforem. Je zaměřen na vědy spojené s životem a 
 zdravím člověka. Každoročně chce pomáhat 20 až 25 startupům, aby byly schopny vstoupit na trh a připravit se na výzvy, které na ně
 čekají  v oblasti byznysu. Prvním vítězem z premiérové etapy akceleračního programu se stal v červnu ThinkSono z Velké Británie za
 software k rychlé a úsporné diagnostice cévních trombóz. Nyní se o své místo utká 11 dalších startupů z osmi zemí světa, vybraných
 během září mezi 100 národními i mezinárodními uchazeči.


Śéf UNIQA Stiftung Andreas Brandstetter komentoval druhé kolo akceleračního programu Health Hub Vienna takto: „Zdraví je téma, které se týká každého. A právě v této vysoce významné oblasti přebírá Health Hub Vienna důležitou úlohu: chce podpořit podnikatele, které mohou posunout zdravotnictví inovativními nápady vpřed.“

Do nového kola podpory byly vybrány projekty z celého světa – od Severní Ameriky přes střední Evropu až na Blízký Východ. Široké je i spektrum inovací. Vedle intenzivního předávání know-how a kritických výzev, jakými jsou například schválení medicínských produktů regulátory a právní ukotvení, budou mít nyní startupy k dispozici své mentory, zkušené manažery a úspěšné podnikatele, aby pomohli k další optimalizaci nabízených řešení a jejich uvedení do praxe.

Druhá vlna akceleračního programu Health Hub Vienna hostí například tyto startupy:

- Betalin Therapeutics (Izrael): technologie k léčení cukrovky prostřednictvím uměle  vytvořené slinivky
- Grace.health (Švédsko): využití umělé inteligence ve formě automatizovaného chatu zaměřeného na zdraví žen se zvláštním zaměřením na plodnost
- Healthy Networks (Bělorusko): digitální stetoskop a aplikace k včasnému rozpoznání poruch dýchání nebo k monitoringu dýchacích cest pro domácí využití
- MicroQuin (Velká Británie a USA): vytvoření transportního systému pro cílené nasměrování účinných látek při chemoterapii k rakovinným buňkám
- Microsonix (Velká Británie): nákladově nenáročný přenosný ultrazvuk k využití v odlehlých končinách mimo medicínská zařízení
- mymind neurofeedback gaming (Rakousko): terapie založená na zpětné vazbě neuronů, která hravou formou pomáhá dětem s ADHD nebo autismem k lepší adaptaci na běžný každodenní život
- piur imaging (Rakousko): nová technologie k 3D zobrazování místa s diagnózou, které kombinuje výhody ultrazvuku a tomografie, ale bez radioaktivních a toxických kontrastních látek
- a další


Vrcholem bude Health.Pioneers konference 10. října ve Vídni, kde budou firmy aktivní v Health Hubu Vienna prezentovat své ideje a řešení širokému publiku.