Jednou z cest, jak kvalitu života zlepšit, je sjednání adekvátního životního pojištění. To nikomu nezaručí stálou kondici a dlouhověkost, může mít ale zásadní vliv na to, jak člověk přestojí různé zásadní zdravotní události, které ho mohou během života potkat.

Součástí životních programů je už dlouho připojištění pro případ závažných onemocnění. V posledních pěti letech výrazně vzrostl zájem o uzavření právě tohoto krytí. V UNIQA pojišťovně je pevnou součástí bezmála čtvrtiny životního pojištění pro dospělé a třetiny smluv sjednávaných ve prospěch dětí. V průběhu let rovněž roste okruh diagnóz, na které se toto připojištění vztahuje. UNIQA pojišťuje aktuálně pro případ 36 diagnóz u dospělých osob a 17 diagnóz u dětí. Jedná se o statisticky nejfrekventovanější choroby. Seznam je sestavován ve spolupráci se zajišťovnou, která dlouhodobě sleduje globální i regionální trendy.

Vedle dlouhodobě standardně zahrnutých pojistných událostí, jako jsou rakovina, srdeční infarkt, mrtvice, transplantace orgánů, selhání ledvin, oslepnutí nebo ohluchnutí, byly postupně doplňovány i další nyní časté diagnózy, jako jsou encefalitida, bakteriální meningitida, roztroušená skleróza, Parkinsonova choroba nebo karcinom děložního čípku in situ. Toto pojištění kryje i rekonstrukce prsu po mastektomii v důsledku nádorového onemocnění. U dětí přibyly diagnózy dětské obrny, diabetu 1. typu nebo epilepsie.

Pojistnou událostí je lékařsky potvrzená diagnóza a naplnění dalších podmínek, které se liší podle konkrétní choroby. Nejčastěji hlásí dospělí klienti UNIQA onkologické nálezy, dále srdeční infarkty a mrtvice. Za poslední dva roky výrazně přibylo i případů roztroušené sklerózy. U dětí jsou na prvním místě rovněž novotvary, a dále diabetes 1. typu a epilepsie.


Zajímavé je, že dospělí bývají nejčastěji pojištěni zpravidla na částky do 200.000 korun, zatímco u dětí nejsou výjimkou dvojnásobná i vyšší pojistná plnění. Je třeba říci, že před deseti lety činily limity krytí spíše desítky tisíc korun. Stovky tisíc korun na pojistných částkách jsou běžné v posledních zhruba sedmi letech.