Zatímco část jednodušších případů se daří odbavit telefonicky radou nezprostředkováním kontaktu, mnohem složitější je to při těžkých úrazech, hospitalizacích, operacích nebo repatriacích. Tady už se osvědčí jazyková vybavenost a odborná erudice personálu asistence zastupující zájmy postižených turistů v nouzi v různých koutech světa.

Nejvíce intervencí bylo loni zapotřebí v červenci, srpnu a červnu. Výkyv směrem nahoru přinesly i únor a březen. Sezonalita tak kopírovala nejoblíbenější období Čechů pro letní a zimní dovolenou.

Nejvíce o pomoc žádali zákazníci UNIQA na cestách ve věku 20-30 let, dále 40-50 let. Hodně bylo i dětských klientů ve věku 1-8 let. Několik stovek asistencí poskytla UNIQA také sedmdesátníkům. Nejstarším byl náš turista v Chorvatsku ve věku 89 let. Asistence byla poskytnuta loni celkem ve 118 zemích světa. Nejčastější byly žádosti z Řecka, Itálie, Rakouska, Chorvatska, Egypta a Španělska. Více než stovka intervencí se uskutečnila v USA.

Nejčastějšími diagnózami nemocných cestovatelů byly záněty horních cest dýchacích, zažívací potíže, úrazy dolních končetin, ale i záněty uší a obtíže se zuby. Z nemedicínských případů bylo nejvíce ztracených zavazadel, odpovědnostních případů, storen a potíží spojených se změnou letů letadel.

Loni se vyskytlo dokonce 23 úmrtí turistů s cestovním pojištěním UNIQA v zahraničí. Asistence zajišťovala loni asi 240 hospitalizací s celkovými náklady zhruba 12 milionů korun. Nejvíce jich bylo v Rakousku a v Itálii, zejména v zimní sezóně v souvislosti s úrazy končetin a trupu při sportu.

Velmi drahá bývá repatriace turistů domů do ČR, zejména jedná-li se o letecké speciály s doprovodem (loni 6x) nebo převoz na tzv. stretcher lehátkách k zafixování pacienta v letadle (loni 9x). Celkem bylo dopraveno loni domů 140 lidí s celkovými náklady 15 milionů korun. Průměrná repatriace tak stála asi 109.000 korun, ale nejdražší (letecký speciál s lékařským doprovodem) z Indonésie přišla na 1,7 milionu korun. 

Nejdražšími případy, kde bylo zapotřebí asistence a repatriace, byly loni dvě události, obě shodou okolností v Indonésii. U jednoho se jednalo o závažný úraz trupu s hrozbou ochrnutí, kde bylo nutné transportovat postiženou klientku nejprve na kliniku v jiném blízkém státu, kde se mohla podrobit první operaci vedené kvalitním týmem, protože v místě, kde se poranila, nebyla podobná péče na dostatečné úrovni k dispozici. Teprve poté a po nutné pooperační hospitalizaci byla letecky na stretcher lehátku transportována do Prahy. Další případ se týkal závažného onemocnění s potřebou nejprve pacienta stabilizovat v lokální nemocnici a poté převézt leteckým speciálem s lékařským doprovodem domů. Oba zmíněné případy vyšly shodně celkově na 2,2 milionu korun.


O společnosti UNIQA
UNIQA pojišťovna vyvíjí své aktivity na českém pojistném trhu již šestadvacet let. Jako univerzální pojišťovna nabízí kompletní paletu pojistných produktů pro občany i korporátní klienty. Podle objemu pojistného figuruje stabilně mezi sedmi nejsilnějšími pojišťovnami v ČR. UNIQA pojišťovna je součástí skupiny UNIQA Insurance Group, která je aktivní na 18 evropských trzích a obsluhuje téměř deset milionů klientů.