Definitivní sloučení (legal merger) společností AXA pod značku UNIQA bude dokončeno v létě 2021. Předtím se všechny entity AXA přejmenují na UNIQA. U penzijní a investiční společnosti by se tak mělo stát už na přelomu roku 2020/21. Tato změna však nebude mít žádný reálný dopad na dosavadní smlouvy zákazníků AXA.

„Při každé fúzi přebírá nástupnická společnost všechny závazky původní firmy. Smlouvy budou pokračovat dál bez jakýchkoli změn se všemi právy a povinnostmi, které z nich vyplývají. Nebudou se měnit třeba ani účty, na které se hradí platby klientů. Pouze od okamžiku spojení společností bude plnit závazky UNIQA namísto AXA.“ shrnul efekty pro klienty generální ředitel UNIQA Martin Žáček.

Jediná změna pro klienty: značka UNIQA
V lednu dojde k přejmenování penzijní společnosti a investiční společnosti AXA na UNIQA. Zákazníci obdrží informaci, že se změnilo jejich jméno. Úspory klientů i investice ve fondech budou ve stejném bezpečí, jako byly doposud.

V České republice se změna bude týkat doplňkového penzijního spoření AXA a staršího penzijního připojištění ve III. pilíři. V oblasti penzí podnikala AXA už od 90. let a v současné době drží bezmála 10% tržní podíl. Počet smluv penzijního spoření a staršího penzijního připojištění činí více než 300 000 kusů. Podle výsledků zhodnocení úspor klientů patří AXA k nejlepším na českém trhu.

Investiční společnost AXA zahájila svoji činnost na českém trhu v roce 2005 a má nyní přibližně 75 000 klientů, kteří pravidelně investují do podílových fondů podle zvolené strategie a horizontu. Rovněž investiční společnost AXA se v lednu přejmenuje na UNIQA.

„Penzijní společnost i investiční společnost budou zařazené do UNIQA včetně existujících licencí a také současného týmu, jenž se o klienty staral. Tím je zajištěna kontinuita jak závazků, tak i know-how a servisu,“ ujišťuje Peter Socha, předseda představenstva penzijní a investiční společnosti AXA v Čechách, který je povede i pod značkou UNIQA.

Klientům budou k dispozici i nadále obchodní pobočky AXA. Během 1. čtvrtletí 2021 proběhne jejich přebrandování na UNIQA. Na všech kontaktních místech s logem UNIQA bude informace, jakým způsobem mohou být obslouženi dosavadní zákazníci značky AXA. Postupně tam budou mít možnost vyřídit všechny záležitosti ohledně jejich smluv nejen v penzích a investicích, ale i pojištění. Klienti AXA mohou rovněž všechny své potřeby nadále konzultovat s operátory call centra jako doposud.

„V průběhu roku 2021 plánujeme postupně sjednotit služby tak, aby klienti obou značek mohli plnohodnotně využívat služeb poboček UNIQA, mezi nimiž budou i naše původní AXA obchodní místa,“ plánuje Peter Socha.

Pro UNIQA je zahájení podnikání v penzijním spoření a v podílových fondech významným mezníkem. „Díky integraci se z UNIQA stává ještě všestrannější finanční společnost. Už od příštího roku nabídneme zákazníkům UNIQA pojišťovny možnost sjednat pod naší značkou penzijní spoření anebo začít investovat do podílových fondů.“ komentoval efekty fúze Martin Žáček.
 

ikonka_uniqa_logo

O společnosti UNIQA
UNIQA pojišťovna vyvíjí své aktivity na českém pojistném trhu již 27 let. Jako univerzální pojišťovna nabízí kompletní paletu pojistných produktů pro občany i korporátní klienty. V portfoliu má více než milion pojistných smluv. Podle objemu pojistného figuruje aktuálně mezi šesti nejsilnějšími pojišťovnami v ČR. Integrací s pojišťovnami AXA na českém pojistném trhu, která má být završena v polovině roku 2021, získá UNIQA tržní podíl okolo 8 % a posune se na pozici pětky. Současně nabídne klientům i veřejnosti vedle pojištění i penzijní spoření a investice.
Základní podnikatelskou filozofií UNIQA na českém trhu je dlouhodobé profitabilní fungování a dynamický růst nad průměrem trhu. Bází pro to je trvalá péče o potřeby klientů, špičkový servis při pojistných událostech a inovativní i praktické služby k pokrytí různých situací v zájmu zjednodušení života a zlepšení zákaznické zkušenosti se značkou UNIQA.
UNIQA pojišťovna je součástí skupiny UNIQA Insurance Group, která je aktivní na 18 evropských trzích a obsluhuje aktuálně více než deset milionů klientů. Fúzí UNIQA s AXA v Polsku, České republice a ve Slovenské republice se posune koncern UNIQA mezi nejsilnější pojišťovací hráče v regionu CEE. Na celém kontinentu bude od roku 2021 pečovat o 15 milionů zákazníků.