Informace o nabídce

V současné době mají klienti v kapitálovém životním pojištění, kteří obdrží od UNIQA poštou nabídku, možnost využít limitované nabídky zvýhodněného úvěru, zajištěného z prostředků rezerv jejich smlouvy životního pojištění, která byla vytvořena z dosud uhrazeného pojistného. Níže naleznete odpovědi na nejčastější dotazy v této souvislosti.

FAQ


Jakou částku si mohu půjčit?  

 • V dokumentaci máte uvedenou maximální částku, kterou si můžete půjčit. Máte-li zájem o nižší částku, neprodleně nás prosím kontaktujte na emailové adrese zivot@uniqa.cz, abychom Vám mohli nabídku individuálně upravit.

 

Jak půjčka funguje?

 • V dokumentaci máte rovněž uvedenou výši úroku a RPSN (roční procentní sazby nákladů. Půjčíte-li si například 30 000 Kč za 3% p. a., můžete nám půjčku splatit třeba za rok ve výši 30 900 Kč (na úrocích zaplatíte 900 Kč) nebo za dva roky ve výši 31 827 Kč (na úrocích zaplatíte 1 827 Kč), apod. Úrok, který zaplatíte za půjčku, tak neplatíte nám, ale vlastně sami sobě. Půjčka není zatížena žádnými dalšími poplatky. 

 

Jak mám půjčku splácet?

 • Je to zcela na Vašem uvážení. Můžete si sami zvolit frekvenci i výši splátek. Pokud Vám zvolená výše či frekvence nebude vyhovovat, můžete ji kdykoliv bezplatně změnit, půjčku splatit zpět v jedné částce najednou či splácení zcela pozastavit. Nemusíte nás o Vašem rozhodnutí nijak speciálně informovat.

 

Co se stane, když nebudu mít prostředky na splacení půjčky?

 • Půjčka bude i nadále pokračovat za stejných podmínek (tzn. úrok ve stejné výši) a umoří se nejpozději na konci Vaší pojistné smlouvy z pojistného plnění, aniž by to bylo považováno za porušení úvěrové smlouvy. 

 

Do kdy mohu tuto nabídku využít?

 • Tato nabídka je časově ohraničena do 25. listopadu 2016. Smlouva o úvěru bude platná, podepíšete-li ji nejpozději v tento den.

 

Co mám dělat, pokud chci nabídku v zaslané výši využít?

 • Prostudujte si předsmluvní informace, které obsahuje „FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU“. Souhlasíte-li, doplňte do obou výtisků Vaše identifikační údaje a dále datum, místo podpisu a podpis.
 • Prostudujte si „Smlouvu o úvěru“. Souhlasíte-li, doplňte do obou výtisků Vaše identifikační údaje, v bodě V. bankovní spojení, a dále datum, místo podpisu a podpis.
 • Se všemi čtyřmi dokumenty se dostavte nejpozději do 25. listopadu na jakoukoli z našich poboček k ověření Vašich identifikačních údajů. Jeden originál od každého formuláře zůstane Vám, druhý bude odeslán na centrálu pojišťovny k vyřízení. 
 • Do 15 dnů od předání ověřených originálů Vám UNIQA vyplatí částku půjčky na Vámi uvedený bankovní účet.

 

K čemu lze peníze z půjčky využít?

 • Peníze, které takto získáte, můžete využít zcela libovolně podle Vašeho uvážení (vyjma podnikání). 

 

Co se děje s mojí smlouvou životního pojištění během doby splácení půjčky?

 • Nic, Vaše pojistná smlouva životního pojištění není smlouvou nijak dotčena. Slouží pouze k zajištění úvěru. Případný nárok z pojistného plnění bude přednostně vypořádán ve prospěch poskytnutého úvěru.

 

Nebudu muset doplatit daňové zvýhodnění, když využiji úvěr ze smlouvy?

 • Nikoliv, nejedná se o výběr finančních prostředků z pojistné smlouvy dle § 15 zákona o dani z příjmu v platném znění.

Potřebujete další informace?

Napište nám na zivot@uniqa.cz