Poslat stránku | Tisk stránky

UNIQA SafeLine

 

SafeLine - výhodné pojištění, se kterým ušetříte:
Aktivní asistence UNIQA SafeLine – jedinečný systém ochrany života motoristy a vozidla

UNIQA SafeLine je první asistenční služba pro Váš vůz a jeho posádku, která se sama zapojí do efektivního řešení nouzových situací, ve kterých hraje důležitou roli čas. Nárazové čidlo umístěné ve vozidle okamžitě automaticky přenáší signál o havárii na dispečink asistenční služby, která ihned zorganizuje potřebnou pomoc. Palubní jednotka navíc hlídá automobil a spolehlivě lokalizuje vůz při odcizení. Ale UNIQA SafeLine umí ještě více…

• sleva až 25% z pojištění odpovědnosti i havarijního pojištění KASKO v závislosti na počtu ujetých km a zvoleném produktu
• sleva 20% z havarijního pojištění KASKO za variantu SECURITY nebo 5% za variantu RENT+

 

Výhody:
• bezpečí na cestách: po havárii asistence zajistí pomoc, i když řidič vůbec nic neudělá (nemůže se hýbat, má rozbitý mobil apod.)
• pojistné v závislosti na ujetých km a zvoleném produktu, zvýhodněný provoz vozu na dálnici (počítá se pouze polovina km)
• rozsáhlá asistence - zapůjčení náhradního vozu až na 5 dní, úhrada pracovních úkonů a cesty servisního technika do 5 000 Kč v ČR, do 300 EUR v zahraničí, defekt pneumatiky, nedostatek nebo záměna paliva, zabouchnutí klíčů ve vozidle, ubytování v hotelu, taxi z místa nehody do cíle cesty atd.
• hlídání vozidla 24 hodin denně
• zvýšená pravděpodobnost nalezení odcizeného vozu
• kniha jízd
• B-Call tlačítko pro přivolání asistenční pomoci

 

 lze prohlédnout i na youtube případně si ho můžete stáhnout zde.

 

 

SafeLine SECURITY

• zákazník si k pojištění koupí palubní jednotku, její montáž a aktivaci
• náklady na služby jsou zákazníkem hrazeny přímo Cebia (nejsou zahrnuty v pojistném)
• největší slevy za souběh pojištění a za zabezpečení z havarijního pojištění
• trvalé střežení vozidla 24 hodin denně prostřednictvím pultu centralizované ochrany
• sleva z pojistného až 25 % podle počtu ujetých km

 

SafeLine RENT+

• pronájem palubní jednotky ZDARMA
• montáž a aktivace jednotky na vybraných pracovištích zdarma
• náklady na služby jsou zahrnuty v pojistném
• lokalizace vozidla v případě krádeže - asistence na žádost majitele (car finder)
• B-Call tlačítko pro přivolání asistenční pomoci. Stisk tlačítka aktivuje signál nouze na dispečinku asistenční služby. Operátor asistenční služby volá zpět klienta a bezodkladně organizuje potřebnou pomoc
• sleva z pojistného za zabezpečení vozidla
• možná sleva z pojistného až 25 % podle počtu ujetých km

SafeLine EASY

• pronájem palubní jednotky ZDARMA
• aktivace jednotky ZDARMA
• montáž je možná svépomocí nebo na vybraných pracovištích za poplatek
• náklady na služby jsou zahrnuty v pojistném
• lokalizace vozidla v případě krádeže - asistence na žádost majitele (car finder)
• přivolání asistenční pomoci prostřednictvím aplikace, která aktivuje signál nouze na dispečinku asistenční služby. Operátor asistenční služby volá zpět klienta a bezodkladně organizuje potřebnou pomoc.
• nelze uplatnit slevy z pojistného podle počtu ujetých km

Návod na instalaci jednotky SafeLine EASY

SafeLine SECURITY
zařízení si kupuje zákazník - zařízení vč. montáže a DPH stojí pouze 8 470 Kč

• poplatky za provoz zařízení jsou 4 356 Kč ročně
• sleva za zabezpečení 20% z pojistného za havarijní pojištění
• sleva za souběh pojištění 20% z havarijního pojištění
• sleva za ujeté km až 25% z pojištění odpovědnosti i havarijního pojištění
• vhodné pro vozy s pojistnou částkou nad 500 000 Kč

 

SafeLine RENT+
zařízení je zapůjčeno po celou dobu pojištění - náklady na pořízení telematické jednotky hradí UNIQA

• montáž a aktivace jednotky na vybraných pracovištích zdarma
• kromě plateb z pojištění žádné další poplatky za provoz zařízení
• k havarijnímu pojištění KASKO lze pořídit v dotované variantě
• pojistné za nedotovanou verzi 3 900 Kč
• sleva 5% za zabezpečení z havarijního pojištění
• sleva za ujeté km až 25% z pojištění odpovědnosti i havarijního pojištění
• B-Call tlačítko pro přivolání asistenční pomoci
• elektronická kniha jízd
• tato verze je vhodná pro všechny, zejména levnější a středně drahé vozy

 

Do 31. 12. 2016 akce SafeLine RENT+ pro všechna vozidla.

Při sjednání havarijního pojištění KASKO nabízíme pojištění SafeLine RENT+  za zvýhodněnou cenu 1.290 Kč/rok. Pro akční modely vozidel asistence SafeLine RENT+ po celou dobu pojištění zdarma.
Akční modely Hyundai Tucson II, Mitsubishi (všechny modely), Renault Kadjar.

 

SafeLine EASY
• pronájem palubní jednotky zdarma
• velmi jednoduchá montáž. Do vozidla si jednotku může klient instalovat sám nebo může montáž realizovat přímo na APC za poplatek 303 Kč.
• asistence i služby stejné jako u SafeLine RENT+
• u této varianty SafeLine není tlačítko B-call. K přivolání asistenční služby se používá mobilní aplikace pro „chytré telefony“, která aktivuje signál nouze na dispečinku asistenční služby. Pokud klient nevlastní „chytrý telefon“, může asistenční službu aktivovat voláním na UNIQA Asistence - 272 10 10 20.
• roční pojistné činí 2 140 Kč a nyní je výrazně dotováno - klient získává SafeLine EASY za zvýhodněné pojistné 1 290 Kč/rok!

Co to je SafeLine?
Jaké jsou varianty aktivní asistence SafeLine?
Kde je satelitní jednotka pro SafeLine (dále jen “SL jednotka”) uložena? Jakým způsobem je montována do vozu?
Může pojistník požadovat instalaci SL jednotky v jakémkoliv servisu dle jeho volby?
Jak je garantováno, že je SL jednotka nainstalována správně a funguje?
Pojistník zjistí, že je zařízení pravděpodobně vadné. Kde může nechat SL jednotku zkontrolovat?
Může instalace SL jednotky porušit záruční podmínky vozidla?
Je SL jednotka vlastnictvím pojistníka?
Jak se uživatel může přihlásit do osobního profilu?
Může pojistník měnit kontaktní údaje, telefonní čísla?
Proč je potřeba telefonní číslo uživatele vozidla?
Je po pojistníkovi vyžadována platba za využívání telematických služeb?
Proč je po pojistníkovi vyžadována informace o barvě vozidla?
Může pojistník vidět aktuální pozici vozidla na webových stránkách (v aplikaci)?
Jsou chráněna data, která jsou viditelná ve webovém prostředí?
Může se použít GPS anténa SL jednotky pro satelitní navigaci?
Co dělat v případě odcizení vozidla?
Je garantována pojistníkovi asistence i v zahraničí?
Je asistenční služba schopna lokalizovat vozidlo i v případě vypnutého zapalování?
Co se stane v případě, když je vozidlo odcizeno, ale pojištění neobsahuje připojištění odcizení?
Co se stane v případě dopravní nehody? Je odesláno upozornění přímo asistenční službě?
Bude vysílána nějaká zvuková výstraha v případě události?
Bude mít pojistník přístup k informacím o nehodě, které přijme SL jednotka?
Jaké údaje může pojistník zjistit z nehody zaznamenané ze SL jednotky?
Jaký je postup v případě, že pojistná smlouva neobsahuje krytí havárie?
Co musí pojistník udělat v případě, kdy prodá vozidlo s asistencí SafeLine?
Kdo ponese náklady na demontáž a znovu nainstalování zařízení, v případě změny vozidla?
Kam je možné se obrátit v případě dotazu k aktivní asistencí UNIQA SafeLine? 
Je možné požádat o prostou lokalizaci vozidla? 

Co to je SafeLine?
SafeLine je aktivní asistencí, kterou svým klientům nabízí UNIQA pojišťovna. Jedná se o jedinečný systém ochrany života motoristy, spolucestujících i vozidla. UNIQA SafeLine je první asistenční služba pro Váš vůz a jeho posádku, která se sama zapojí do efektivního řešení nouzových situací, ve kterých hraje důležitou roli čas. V případě havárie nárazové čidlo umístěné ve vozidle okamžitě automaticky přenáší signál na dispečink asistenční služby, která ihned zorganizuje potřebnou pomoc. Palubní jednotka navíc hlídá automobil a spolehlivě lokalizuje vůz při odcizení.

Jaké jsou varianty aktivní asistence SafeLine?
Asistence je nabízena ve verzích SafeLine Security, SafeLine RENT+ a SafeLine EASY.

Kde je satelitní jednotka pro SafeLine (dále jen “SL jednotka”) uložena? Jakým způsobem je montována do vozu?
SL jednotka je uložena na skrytém místě, uvnitř vozidla. SL jednotka je instalována takovým způsobem, aby nebyly viditelné žádné komponenty systému. Jednotka pro SafeLine EASY je umístěna v motorovém prostoru. U verzí Security a RENT+ je nezbytná profesionální montáž, u verze EASY je možné, nikoliv však nutné, namontovat SL jednotku svépomocí.

Může pojistník požadovat instalaci SL jednotky v jakémkoliv servisu dle jeho volby?
Ne. Pojistník nemůže požadovat instalaci SL jednotky od servisu, který není v databázi APC CEBIA. APC je síť smluvních servisů, které provádí instalace a opravy jednotek a nachází se po celé ČR. Autorizované servisy APC jsou povinny dodržovat přesný postup při instalaci, aktivaci i při demontáži. Provádí i kontroly zařízení. Seznam těchto pracovišť je k dispozici jako příloha pojistného Návrhu, je umístěn na webových stránkách www.cebia.cz nebo je o něj možno požádat telefonicky na číslo 267 913 737 (Hotline CEBIA).

Jak je garantováno, že je SL jednotka nainstalována správně a funguje?
CEBIA je schopna monitorovat správnou funkci SL jednotky prostřednictvím vlastní diagnostiky. V případě jakékoliv odchylky od normálu bude kontaktovat klienta. Jednoduchý test lze provést i prostřednictvím B-call tlačítka. Toto tlačítko slouží k vyslání žádosti o zpětné volání asistenční službou.

Pojistník zjistí, že je zařízení pravděpodobně vadné. Kde může nechat SL jednotku zkontrolovat?
O kontrolu zařízení je možno požádat telefonicky na čísle 267 913 737 (Hotline CEBIA). Diagnostika jednotky může být provedena i na „dálku“, pokud bude opravdu nutný servisní zásah, je třeba se obrátit na APC.

Může instalace SL jednotky porušit záruční podmínky vozidla?
Ne. SL jednotka je certifikována a vyhovuje všem standardům EU. Instalace jednotky nijak nezasahuje do elektroniky vozidla, je pouze napojena na baterii vozidla pro její napájení elektrickou energií.

Je SL jednotka vlastnictvím pojistníka?
Ne. SL jednotka je bezplatně zapůjčena koncovému uživateli. Pojistník smí zařízení využívat, avšak není jeho vlastníkem. Výjimkou je verze Security, kdy je SL jednotka majetkem pojistníka.

Jak se uživatel může přihlásit do osobního profilu?
Do osobního profilu (zde) se uživatel může přihlásit díky přihlašovacím údajům, které jsou zaslány na kontaktní e-mail poté, co proběhne aktivace služeb a namontování zařízení do vozidla.

Může pojistník měnit kontaktní údaje, telefonní čísla?
Ano. Pojistník může upravovat a přidávat kontaktní údaje a to prostřednictvím telefonního čísla 267 913 737 (Hotline CEBIA).

Proč je potřeba telefonní číslo uživatele vozidla?
Pro správné fungování asistenčních a záchranných složek je nutné, aby komunikace mohla probíhat s koncovým uživatelem vozidla a mohlo dojít k ověření informací bezprostředně po nehodě či poruše.

Je po pojistníkovi vyžadována platba za využívání telematických služeb?
Platba za využívání telematické služby je zahrnuta v pojistném a je součástí platby za pojištění.

Proč je po pojistníkovi vyžadována informace o barvě vozidla?
Barva vozidla je velmi důležitá informace, která usnadní hledání vozidla asistenční službou, popřípadě Policií ČR.

Může pojistník vidět aktuální pozici vozidla na webových stránkách (v aplikaci)?
Pojistník může vidět souhrnné informace o pohybu vozidla, které jsou však zobrazovány vždy s prodlevou. Aktuální pozice vozu není v základní konfiguraci služeb zobrazována.

Jsou chráněna data, která jsou viditelná ve webovém prostředí?
Ano. Data jsou chráněna a je s nimi zacházeno podle zákona 101/2000 Sb. (Zákon o ochraně osobních údajů).

Může se použít GPS anténa SL jednotky pro satelitní navigaci?
Ne, jsou to různá zařízení s různými funkcemi.

Co dělat v případě odcizení vozidla?
V případě odcizení vozidla je nutné co nejdříve oznámit událost Policii ČR a spojit se s asistenční službou UNIQA. Operátor asistence poté kontaktuje Policii ČR, předá jí informace o pohybu vozidla v poslední době a aktualizuje informace o současném umístění vozidla.

Je garantována pojistníkovi asistence i v zahraničí?
Ano. Asistenční služba UNIQA spolupracuje s ostatními evropskými asistenčními službami.

Je asistenční služba schopna lokalizovat vozidlo i v případě vypnutého zapalování?
Ano. Asistenční služba UNIQA může vozidlo lokalizovat zasláním dálkového příkazu.

Co se stane v případě, když je vozidlo odcizeno, ale pojištění neobsahuje připojištění odcizení?
V případě krádeže provede asistenční služba UNIQA všechny potřebné kroky k nalezení vozidla, bez ohledu na to, zda pojištění obsahuje připojištění pojistného nebezpečí odcizení.

Co se stane v případě dopravní nehody? Je odesláno upozornění přímo asistenční službě?
V případě dopravní nehody SL jednotka zjistí díky integrovaným čidlům rozsah poškození a odešle signál do asistenční služby UNIQA. Ta obratem kontaktuje klienta a případně aktivuje nezbytné záchranné složky.

Bude vysílána nějaká zvuková výstraha v případě události?
Ne. Zvuková výstraha není při žádné události vysílána.

Bude mít pojistník přístup k informacím o nehodě, které přijme SL jednotka?
Ano. Na vyžádání, bude-li je klient potřebovat na obhájení svých práv např. u soudu nebo u pojistitele škůdce.

Jaké údaje může pojistník zjistit z nehody zaznamenané ze SL jednotky?
V rámci protokolu o nehodě obdrží pojistník na vyžádání informace o havárii (datum, hodinu a místo, hodnotu přetížení, cestovní mapu a souhrnné informace k rekonstrukci děje bezprostředně před nehodou).

Jaký je postup v případě, že pojistná smlouva neobsahuje krytí havárie?
V případě nehody provede asistenční služba UNIQA všechny potřebné úkony, zajistí odtah, opravu na místě nebo přivolání záchranných složek. Bez ohledu na to, zda pojištění obsahuje připojištění pojistného nebezpečí havárie.

Co musí pojistník udělat v případě, kdy prodá vozidlo s asistencí SafeLine?
Pojistník se musí zkontaktovat se svým pojišťovacím zprostředkovatelem za účelem úpravy pojistných smluv a následně si domluvit termín s APC, kde mu bude z vozidla zařízení demontováno. Po zakoupení jiného vozidla opět kontaktuje zprostředkovatele, následně APC a jednotku SL si nechá znovu nainstalovat do nového vozidla.

Kdo ponese náklady na demontáž a znovu nainstalování zařízení, v případě změny vozidla?
Demontáž hradí pojistník. Náklady na novou instalaci ponese pojišťovna.

Kam je možné se obrátit v případě dotazu k aktivní asistenci UNIQA SafeLine?
Veškeré dotazy Vám zodpoví Infolinka UNIQA na telefonním čísle 488 125 125, nebo je můžete adresovat na e-mail: kasko@uniqa.cz.

Je možné požádat o prostou lokalizaci vozidla?
Ano. Je nutné mít ve svém klientském profilu vyplněnou Kontrolní otázku a Tajnou odpověď. Při žádosti o prostou lokalizaci bude tyto informace operátor asistenční služby UNIQA požadovat. Bez jejich znalosti nebo v případě, kdy nejsou vyplněné, nebude prostá lokalizace provedena. Tuto službu je možné využít až 6x měsíčně, maximálně však 12x za rok.

Přehled všech produktů Pojištění vozidel:

Poslat stránku | Tisk stránky