Časté dotazy

Pro platby pojištění bydlení Domov IN a vozidel Auto GO jsou po přechodnou dobu platné účty u dvou různých bank. Postupně budeme číslo účtu sjednocovat na 1071001005/5500.

  • Pokud jste pojistné zaplatili na původně stanovený účet (kód banky 2700), je to v pořádku. Platba bude přiřazena k Vaší smlouvě.
  • Zásadním údajem zůstává variabilní symbol, kterým je číslo smlouvy.
  • Další platby prosím zasílejte na účet 1071001005/5500.

Uhrazení pojistného si můžete kdykoliv zkontrolovat na portálu Moje UNIQA. Zobrazení platby může mít několik dnů zpoždění. 

Naskenujte prosím doklad o platbě a zašlete na e-mail: sprava.pojistneho@uniqa.cz.

Informace ke smlouvám naleznete v klientském programu moje.uniqa.cz

Změnu kontaktních údajů, v případě změny způsobu a frekvence placení můžete nahlásit prostřednictvím klientského programu moje.uniqa.cz, případně e-mailem: info@uniqa.cz.

Změnu rozsahu smlouvy je nezbytné domluvit s pracovníkem, s nímž bylo pojištění uzavřeno - s Vaším makléřem nebo pojišťovacím poradcem UNIQA pojišťovny. Nemáte-li kontakt na pojišťovacího poradce UNIQA, pobočky pojišťovny najdete na adrese /kontakty/ 

Připravte si své číslo smlouvy nebo rodné číslo a kontaktujte nás.

 

Změnu telefonního čísla, kontaktního e-mailu nebo korespondenční adresy, případně způsobu a frekvence platby pojistného, můžete nahlásit:

  • e-mailem: info@uniqa.cz nebo uniqa@uniqa.cz
  • poštou: UNIQA pojišťovna, Evropská 136, Praha 6, PSČ 160 12.
  • telefonicky: na zákaznické lince 488 125 125 (v pracovních dnech od 8 do 18 hodin)

 

Změnu příjmení nebo trvalé adresy můžete nahlásit:

Pokud při oznamování změny uvedete jen číslo pojistné smlouvy, změní se pouze tato konkrétní smlouva. Pokud uvedete své rodné číslo, promítne se změna údajů do všech vašich pojistných smluv u pojišťovny UNIQA.

Změny můžete sami provést také v zákaznickém portálu Moje UNIQA, a to kdykoli a odkudkoli. Více informací naleznete na /portal-moje.uniqa/.

Více informací naleznete na stránce pochval a stížnosti.