Často kladené otázky

faq_11 DO KDY JE POTŘEBA NAHLÁSIT ŠKODU?
Jakoukoli pojistnou událost nahlaste, co nejdříve. Více informací, jak řešit škodu, naleznete na https://rychleskody.uniqa.cz 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

faq_11 CO JE POTŘEBA K JIŽ REGISTROVANÉ ŠKODĚ DOLOŽIT?
Seznam požadovaných dokladů a možnost jejich zaslání naleznete na https://rychleskody.uniqa.cz
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

faq_14 JAK A NA KTERÝ ÚČET LZE HRADIT POJISTNÉ?
Pojistné doporučujeme hradit inkasem z účtu - více informací k nastavení k nastavení v bance - /moznosti-platby/. Platbu je možné uhradit on-line https://platba.uniqa.cz/public nebo prostřednictvím klientského programu https://www.myuniqa.cz
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

faq_14 DOSTALI JSTE UPOMÍNKU PLATBY POJISTNÉHO A VY JSTE HO UŽ UHRADILI?
Naskenujte prosím doklad o platbě a zašlete na e-mail: sprava.pojistneho@uniqa.cz.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

fag_15 CO JE POJIŠTĚNO V MÉ POJISTNÉ SMLOUVĚ?
Informace ke smlouvám naleznete v klientském programu https://www.myuniqa.cz.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

fag_15 CHCI PROVÉST ZMĚNU VE SVÉ POJISTNÉ SMLOUVĚ...
Změnu kontaktních údajů, v případě změny způsobu a frekvence placení můžete nahlásit prostřednictvím klientského programu https://www.myuniqa.cz, případně e-mailem: info@uniqa.cz nebo telefonicky na zákaznické lince 488 125 125.

Změnu rozsahu smlouvy je nezbytné domluvit s pracovníkem, s nímž bylo pojištění uzavřeno - s Vaším makléřem nebo pojišťovacím poradcem UNIQA pojišťovny. Nemáte-li kontakt na pojišťovacího poradce UNIQA, pobočky pojišťovny najdete na adrese /kontakty/ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

faq_13 CHCI VYPOVĚDĚT POJISTNOU SMLOUVU...
Žádost o ukončení pojištění je nutno podat písemně. Výpověď lze předat osobně na naší pobočce na adrese /kontakty/, případně ji můžete poslat i písemně na adresu centrály: UNIQA pojišťovna, Evropská 136, Praha 6, 160 12. Výpověď lze zaslat datovou schránkou (andcicx) nebo e-mailem, máte-li zřízen elektronický podpis.

Výpověď buď sepište sami, nebo vyplňte příslušný formulář: /dokumenty-ke-stazeni