Časté dotazy

Pro platby pojištění bydlení Domov IN a vozidel Auto GO jsou po přechodnou dobu platné účty u dvou různých bank. Postupně budeme číslo účtu sjednocovat na 1071001005/5500.

  • Pokud jste pojistné zaplatili na původně stanovený účet (kód banky 2700), je to v pořádku. Platba bude přiřazena k Vaší smlouvě.
  • Zásadním údajem zůstává variabilní symbol, kterým je číslo smlouvy.
  • Další platby prosím zasílejte na účet 1071001005/5500.

Uhrazení pojistného si můžete kdykoliv zkontrolovat na portálu Moje UNIQA. Zobrazení platby může mít několik dnů zpoždění. 

Naskenujte prosím doklad o platbě a zašlete na e-mail: sprava.pojistneho@uniqa.cz.

Informace ke smlouvám naleznete v klientském programu moje.uniqa.cz

Změnu rozsahu smlouvy je nezbytné domluvit s pracovníkem s nímž bylo pojištění uzavřeno – s Vaším makléřem nebo pojišťovacím poradcem UNIQA pojišťovny. Nemáte-li kontakt na pojišťovacího poradce UNIQA, pobočky pojišťovny najdete na adrese kontakty

Tyto změny lze provést přes:

Pokud při oznamování změny uvedete jen číslo pojistné smlouvy, změní se pouze tato konkrétní smlouva. Pokud uvedete své rodné číslo, promítne se změna údajů do všech vašich pojistných smluv u pojišťovny UNIQA.

Změny můžete sami provést také v zákaznickém portálu Moje UNIQA, a to kdykoli a odkudkoli. Více informací naleznete na /portal-moje.uniqa/.

Více informací naleznete na stránce pochval a stížnosti.