Pojištění majetku – kalkulačka

Připravili jsme pro vás kalkulačku, přes kterou si snadno a rychle vypočítáte cenu pojištění pro vaši nemovitost. V kalkulačce na pojištění majetku si vypočtete cenu pro pojištění nemovitosti, pojištění domácnosti i pojištění odpovědnosti.

Jak funguje kalkulačka pro pojištění majetku?

Kalkulačka pro pojištění majetku funguje velmi jednoduše. V prvním kroku zadáte základní údaje, které jsou nezbytné pro zobrazení cenové nabídky na pojištění majetku. Vyberete si, zda máte zájem o pojištění nemovitosti (stavby), pojištění domácnosti nebo i pojištění odpovědnosti.

V druhém kroku vám zobrazíme nabídku balíčků. Na výběr budete mít vždy ze tří balíčků pro pojištění nemovitosti, tří balíčků pro pojištění domácnosti a dvou balíčků pro pojištění odpovědnosti.

Když si vyberete balíček, který vám nejvíce vyhovuje, pokračujete do dalšího kroku, ve kterém vyplníte zbývající údaje nezbytné pro vytvoření pojistné smlouvy. Po zadání zbývajících údajů se dostanete do kroku Platba, kde máte na výběr pojištění zaplatit kartou nebo bankovním převodem.

Po zaplacení pojištění majetku vám veškerá dokumentace, pojistná smlouva, pojistné podmínky bude zaslána emailem.

Typy pojištění majetku

Pojištění majetku se skládá ze tří typů pojištění:

 • Pojištění nemovitosti (stavby)
 • Pojištění domácnosti (zařízení, elektronika apod.)
 • Pojištění odpovědnosti (z vlastnictví nemovitosti a občanském životě)

Jak jednoduše rozpoznáte, zda danou věc kryje pojištění nemovitosti nebo domácnosti? Představte si, že svůj byt či dům otočíte vzhůru nohama. Všechno, co spadne, resp. se pohne, je kryto pojištěním domácnosti. Všechno, co zůstane na místě, je kryto pojištěním nemovitosti (stavby).

1. Pojištění nemovitosti

V případě pojištění nemovitosti (rodinný dům,byt ,chata , garáž) jsou kryty například nosné konstrukce, střecha, fasáda, elektroinstalace, vestavěný nábytek, kuchyňská linka bez vestavných spotřebičů, radiátor, sanita v koupelně či WC, podlaha, dveře a okna.

Mezi pojištění nemovitosti patří také vedlejší stavby, jako například altán, bazén, skleník či oplocení. 

2. Pojištění domácnosti

Pojištění domácnosti zase kryje škody na domácích spotřebičích, elektronice, nábytku. Pojištění kryje i zničené oblečení, obuv, sportovní potřeby, jízdní kola, cennosti a věci zvláštní hodnoty či zahradní techniku.

3. Pojištění odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti z vlastnictví nemovitosti a v občanském životě zase kryje škody, které způsobíte v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti, nebo se vám stanou v běžném občanském životě.

Takové pojištění se může hodit, když například vytopíte souseda kvůli prasklé hadici od pračky nebo špatně uzavřenému kohoutku. Nebo když při mytí oken či péči o květy vám spadne nějaký předmět na cizí majetek nebo způsobí zranění cizí osobě.

V rámci odpovědnosti v běžném občanském životě máte kryty například škody členů domácnosti, které mohou způsobit v nákupním centru. Pokud rozbijí drahé zboží, jako například televizor. Zároveň vám toto pojištění kryje náklady, které může způsobit váš domácí mazlíček, když kousne jiného psa nebo člověka.

Cena pojištění majetku

Cena pojištění majetku – nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti je variabilní a ovlivňuje řadu faktorů – například hodnota nemovitosti, hodnota domácnosti, pojistná částka a pojistná nebezpečí, vůči kterým je vaše nemovitost či domácnost kryta.

Faktory ovlivňující cenu majetku

Mezi základní faktory, které mají vliv na cenu pojištění majetku patří hodnota nemovitosti (pojistná částka), na kterou je nemovitost pojištěna. To znamená, jakou maximální částku vám pojišťovna proplatí, například v případě úplného zničení pojištěné nemovitosti.

Dalším faktorem ovlivňujícím cenu pojištění majetku je i hodnota domácnosti, tedy vybavení. Pojištění domácnosti zahrnuje hodnotu celého vybavení, jako například nábytek, sanita, elektronika a podobně.

Mezi významné faktory, které ovlivňují cenu pojištění majetku patří i rozsah pojistného nebezpečí. UNIQA nabízí různé balíčky, které kryjí konkrétní pojistná nebezpečí. V základním balíčku (MINI) naleznete pojistné krytí při požáru, živelných událostech a vodovodních škodách. Vyšší balíčky (PLUS a EXTRA) kryjí například i odcizení, vandalismus, povodeň, záplavu, rozbití skla a sanitárního zařízení, přepětí, zkrat. V nejvyšším balíčku (EXTRA) máte například i speciálního žolíka (dorovnání nabídky konkurence), havárii rozvodů, vody, energií a odpadu, poškození zahradních porostů a zahradní architektury.

Doporučujeme vám balíček, který kryje co nejvíce rizik.

Mezi další faktory, které mohou ovlivnit cenu pojištění majetku patří slevy. V UNIQA nabízíme různé slevy.

 • Slevu 20 % při pojištění online
 • Slevu 5 % za věrnost (pokud v UNIQA máte jinou smlouvu, např. POV, havarijní nebo životní pojištění)
 • Slevu 5 % pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P
 • Slevu 5 % za roční způsob platby

Rizika v pojištění majetku

V rámci pojištění majetku máte kryta nejrůznější rizika, která ohrožují váš majetek. Ať už jde o nemovitost nebo domácnost. Mezi základní rizika patří například požár, úder blesku, výbuch, imploze. Pojištění majetku kryje i škody způsobené živly, jako příklad vichřice, krupobití, tíha sněhu, pád stromu, sesuv půdy, zemětřesení či atmosférické srážky.

Mezi další rizika patří i odcizení. Ať už jde o krádež, loupež, vandalismus, sprejerství. Na pojištění majetku UNIQA se můžete spolehnout.

Kromě toho vám proplatíme i škody způsobené přepětím, zkratem či rozbitím skla, sanitárního zařízení, poškození zateplení či náklady na odstranění technické poruchy součásti budovy.

V nejvyšším balíčku EXTRA vám nabízíme také proplacení nákladů na vyčištění studny, poškození zahradní architektury, havárii rozvodů vody, energií či odpadu.

Pokud nemovitost pronajímáte, pokryjeme vám ztrátu nájemného. V rámci pojištění odpovědnosti vám také nabízíme pokrytí škod, které způsobí vaši nájemníci.

Časté dotazy k pojištění majetku

 • Pojistit si majetek online trvá jen pár minut. Stačí, když zadáte základní údaje o nemovitosti, vyberete si jeden ze tří balíčků pro pojištění majetku (nemovitost, domácnost, odpovědnost), zadáte dodatečné údaje a pojištění zaplatíte kartou či převodem.
 • Pojistná smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a automaticky se prodlužuje každý rok.
 • Obsahem smluvní dokumentace je zejména pojistná smlouva, pojistné podmínky, informační dokument k pojistnému produktu a záznam o zprostředkování pojištění, případně další dokumenty (např. při uzavření pojištění distančním způsobem). Smluvní dokumentaci obdržíte bezprostředně po uzavření pojištění na emailovou adresu, kterou ve formuláři uvedete jako kontaktní.
 • Návrh pojistné smlouvy při uzavření distančním způsobem (tj. na dálku) již není potřeba podepisovat a zasílat na naše sídlo. Pojistná smlouva vznikne automaticky úhradou pojistného,
 • Zatímco pojištění domu nebo bytu zajišťuje ochranu přes samotnou stavbu (nemovitost) a všechny její stavební součásti, pojištění domácnosti chrání zařízení a osobní věci, které se v nemovitosti nacházejí.
 • Cyklo asistence zajišťuje odvoz a úhradu opravy kola po závažné poruše nebo nehodě – najednou ji lze využít pro čtyři kola z domácnosti pojištěného.
 • V případě poškození pověsti v online prostoru nebo při zneužití identity pojištěného na internetu, podnikneme kroky k odstranění a minimalizaci dopadů, vyplývajících z této nepříznivé situace. Budeme hájit oprávněné zájmy pojištěného vůči osobě, která negativní informace o pojištěném zveřejnila, a zároveň zajistíme odstranění či ztížení přístupu k negativním informacím o pojištěném.
 • V rámci základních asistenčních služeb poskytujeme právní asistenci, tedy možnost konzultace k určitým životním situacím, jakož i právní zastoupení v případě reálného sporu.
 • Pomoc při zablokovaných dveřích kryjeme do limitu 10 000 Kč, opravu domácích spotřebičů pak do limitu 5 000 Kč. Pokud jde o opravu zdrojů tepla (kotle, bojlery, klimatizace apod.), tu uhradíme do limitu 10 000 Kč.
 • Tato asistence je založena na rychlém nalezení spolehlivého dodavatele, s kterým si již konkrétní službu domluvíte sami podle vlastní potřeby. Mezi často vyhledávané služby patří hlídání dětí, hlídání zvířat, zajištění chodu domácnosti nebo úschova důležitých dokladů.
 • Pojištění odpovědnosti se automaticky vztahuje na všechny členy žijící ve společné domácnosti, není potřeba kohokoli připojistit.
 • Pojištěním odpovědnosti je možné pokrýt povinnost pojištěného k úhradě škody způsobené na majetku, životě nebo zdraví třetí osoby. Nejčastěji jde o škody vytopením sousedů (prasklá hadice, vyteklá pračka), škody na zdraví při rekreačním sportu, škody způsobené členy domácnosti a zvířaty anebo pády sněhu ze střechy na zaparkovaná auta.
 • Při kalkulaci pojištění našim klientům nabídneme možnost sjednat si tzv. garantovanou pojistnou částku s automatickou indexací. Ta klientovi zaručí, že pojištěný majetek bude v budoucnu zohledňovat inflaci i ceny na trhu a podpojištění tak nebude uplatněno. Předpokladem pro výpočet garantované pojistné částky jsou správně a kompletně doložené údaje o zastavěné ploše nemovitosti a užitné ploše domácnosti.