Česky > O nás > Pro média > Pojištění chaty: Na co si dát pozor?

Pojištění chaty: Na co si dát pozor?

13.04.2023

Češi jsou národem chatařů a chalupářů. Víkendová obydlí jsou zejména přes zimní měsíce lákadlem pro zloděje. Ohrožení představuje také počasí či divoká zvěř. Případné škody pomůže vyřešit vhodně zvolené pojištění.

 

Pojištění rekreačních objektů se často podceňuje. Mnoho chatařů má pojistnou smlouvu několik let starou, někdo své rekreační obydlí nemá pojištěno vůbec. Nepříjemných okolních rizik je však spousta a správné pojištění je základem pro to, abyste ze svého druhého domova měli více radostí než starostí.

S pojišťovnou je třeba uzavřít dva druhy pojištění – nemovitosti a domácnosti. Rozdíl mezi nimi je následující: Pojištění nemovitosti pokrývá škody vzniklé na stavbě jako takové a na všech jejích součástech od střechy až po sklep. Pojištění domácnosti ochrání veškeré vnitřní vybavení, jako je nábytek, cennosti či uložené nářadí.

Nejlepší pojištění nemovitosti a domácnosti od UNIQA můžete sjednat s nulovou spoluúčastí a podle svých individuálních požadavků. V rámci pojištění jsou poskytovány zdarma asistenční služby, např. zámečník, instalatér nebo opravář domácích spotřebičů.

Co když přijdou zloději?

Při výběru pojištění je důležité sledovat, co všechno pojistná smlouva pokrývá, do jaké výše, a také si ověřit případnou spoluúčast na pojistné události.

 

Pojištění majetku UNIQA kryje zejména poškození vaší nemovitosti událostmi, jako jsou požár, úder blesku, pád letadla, povodeň, záplava, zemětřesení, vichřice, krupobití, pád stromu, stožáru či jiných cizích předmětů, nadzvuková vlna, poškození tíhou sněhu či námrazy, únik vody z vodovodních potrubí a zařízení, sesuv půdy, zřícení skal a sněhových lavin.

Velkým strašákem pro všechny chataře jsou zloději. Připojistit lze proto také škody způsobené krádeží vloupáním, a to včetně vysklení oken nebo jiných škod způsobených vandaly.

Volbou vhodného balíčku si také můžete zajistit krytí pro případ přepětí, zkratu, rozbití sanitárního zařízení, poškození zateplení a oplocení divokými zvířaty. Připojistit lze také zahradní architekturu a porosty, které jsou klenotem nejedné rekreační zahrady.

Cena pojištění chaty

Cena pojistného závisí na celkové hodnotě a stavu objektu, na úrovni vybavení, podlahové ploše i na počtu podlaží. Záleží ale i na rozsahu sjednaného pojistného krytí. Cena se také může lišit podle lokality, ve které se nemovitost nachází. Pojišťovnu bude zajímat druh rekreačního objektu, tedy zda se jedná o zděnou chatu nebo dřevostavbu, roli bude hrát i povodňová zóna. Pokud máte chatu v rizikové záplavové oblasti podle povodňových map, cena za její pojištění může být značná. V nejrizikovějších oblastech je pojištění povodně velmi složité a v některých případech není možné povodeň pojistit vůbec. 

Při sjednání pojištění nezapomeňte ověřit, jaká zabezpečení proti vloupání vaše rekreační chata už má a jaká by bylo vhodné doplnit. Jelikož jsou rekreační objekty zpravidla delší dobu bez trvalého dohledu, rozsah pojištění proti odcizení je v některých bodech odlišný než u trvale obývaného bytu či rodinného domu.

U pojišťovny UNIQA je hlášení škod hračka. Vše vyřešíte jednoduše online. Na webu kliknete na tlačítko Hlášení škod a systém vás navede, jaké základní informace je potřeba zadat.  

Pro plynulé vyřízení škody je vhodné si připravit číslo pojistné smlouvy, ale i veškeré faktury za práce řemeslníků a účtenky za zakoupený materiál a zboží. Prokážete tak nejen hodnotu vynaložených nákladů na opravu, ale také fakt, že o svou nemovitost pečujete. Po přezkoumání doloženého rozsahu škody pojišťovnou poté obdržíte plnění přímo na váš účet.

Prevence je základ

Zde myslete na to, že pojištění nemovitosti vás nezbaví povinnosti pečovat o svůj majetek. Pokud například přírodní živel poškodí střechu, pojišťovna bude zjišťovat, zda do ní nezatékalo již dříve. V případě, že se na místě při ohledání škody prokáže, že byla pojištěná budova neudržovaná a ve špatném technickém nebo havarijním stavu už před nastalou škodou, pojišťovna může pojistné plnění zkrátit nebo ho zcela odmítnout.

Na jakou hodnotu chatu pojistit?

Předtím, než pojištění uzavřete, je dobré si ujasnit, co vše chcete mít pojištěné a proti jakým rizikům chcete majetek ochránit. Také je důležité zaměřit se na to, jaká je výše limitů pojistného plnění, a na spoluúčast při vzniklé škodě. Nejlepší pojištění si můžete nastavit přesně na míru podle potřeb a rizik, která mohou ohrozit vaši chatu.

Je třeba určit hodnotu, na jakou své rekreační obydlí pojistíte. Mělo by se jednat o sumu, za kterou byste si mohli postavit v případě totální škody zcela nový srovnatelný rekreační objekt a pořídit stejné vybavení jako před škodou.

 

Pozor na podpojištění

Ceny nemovitostí za poslední roky raketově rostou. Pokud máte starší pojistnou smlouvu, například 3 roky a více, vaše nemovitost může být z dnešního pohledu podpojištěna. To znamená, že je pojištěna na nižší cenu, než jakou nemovitost ve skutečnosti má. Hrozí tak, že pojistné plnění vyplacené pojišťovnou nebude stačit na pokrytí nákladů na úhradu vzniklých škod nebo na znovupořízení zničených věcí.

Pokud jste pojistnou smlouvu uzavírali před více lety, doporučujeme přezkoumat aktuální hodnotu vašeho majetku a kontaktovat vaši pojišťovnu. Pojistnou smlouvu je třeba aktualizovat i v případě rekonstrukce, která zvyšuje hodnotu nemovitosti. Trvalým řešením, které plynule reaguje na růst cen, je sjednání automatické indexace pojistných částek v souladu s vývojem stavebních cen. Mnohé pojišťovny, jako například UNIQA, již tento ochranný princip u nových smluv nastavují automaticky.

Foto: Pexels.com