Pojištění bytu a domácnosti

 • 1 Typ pojištění upravit
 • 2 Údaje pro výpočet
  Plocha bytu:  m2
  Plocha domácnosti:  m2
  upravit
 • 3 Doplňující údaje
  Vlastnictví bytu:
  Pojistná částka za budovu:  Kč
  Pojistná částka za domácnost:  Kč
  Pojistná částka za vedlejší stavby:  Kč
  upravit
 • 4 Nabídka

Co chcete pojistit?

Bytem se rozumí soubor místností včetně všech stavebních součástí a příslušenství bytu a odpovídajícího spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu.
Movité věci nacházející se v bytě např. nábytek, spotřebiče, elektronika
Zadejte adresu místa pojištění

Údaje pro výpočet

m2
m2
Bytový dům Byty v typových bytových domech jsou byty realizované hromadnou výstavbou
Vlastnictví bytu
Trvale
obydleno Trvale obydlenou se rozumí budova/byt, ve které pojištěný nebo spolupojištěné osoby bydlí v období běžného roku po dobu min. 9 měsíců (270 dní)
Za vedlejší stavbu se považuje jakákoliv stavba mimo půdorys hlavní stavby
+420
Na telefonní číslo Vás může kontaktovat náš operátor s nabídkou nejvýhodnější ceny nebo ohledně přípravy smlouvy. Zadáním telefonního čísla potvrzujete, že jste se seznámil/a s informacemi o zpracování osobních údajů u správce UNIQA pojišťovna, a.s.
Doplňující údaje
Pojistná částka za budovu Vypočítaná na základě uvedené plochy bytu
Pojistná částka za domácnost Vypočítaná na základě uvedené plochy domácnosti
Pojistná částka za vedlejší stavby Vypočítaná na základě součtu pojistných částek uvedených u vedlejších staveb
Shrnutí
Typ pojištění
Plocha bytu  m2 Plocha domácnosti  m2
Plocha bytu  m2 Plocha domácnosti  m2 Pojistit vedlejší stavby
Vlastnictví bytu
Pojistná částka za budovu  Kč
Pojistná částka za domácnost  Kč
Pojistná částka za vedlejší stavby  Kč

Vyberte si z balíků pojištění

Proč právě pojištění bytu a domácnosti od UNIQA?

 • online sleva 20% a 30% při sjednání včetně domácnosti
 • pojištění odpovědnosti pro celou rodinu kryje škody až do 50 milionů korun
 • Zámečník, instalatér či opravář ZDARMA 24 hodin denně v rámci nadstandardních asistenčních služeb
 • v porovnání cen a doplňkových služeb jedno z nejlepších pojištění majetku a odpovědnosti občanů na trhu
 • pojištění a limity plnění lze vybrat podle vašich individuálních požadavků
 • o výši spoluúčasti rozhodujete vy (může být i nulová)

Pojištění bytu a domácnosti

Pocit zázemí a bezpečí je to, co dělá domov domovem. Pojištění bytu a domácnosti UNIQA vám potřebný klid zajistí. Vztahuje se na trvale obývané byty v osobním i družstevním vlastnictví i na rekreační apartmány užívané jen přechodně, a pokrývá i veškeré zařízení a vybavení i osobní věci zde uložené.

S pojištěním odpovědnosti můžete navíc zůstat v klidu i v případě škod způsobených členy vaší domácnosti, včetně těch čtyřnohých. Při havárii nebo poruše vám vždy bude k dispozici nonstop asistenční služba.

Pojištění bytu a domácnosti si můžete jednoduše a rychle sjednat v naší on-line kalkulačce nebo na kterékoli pobočce.

Jaký je rozdíl mezi pojištěním domu/bytu a pojištěním domácnosti?

Domem či bytem se rozumí nemovitost se všemi stavebními součástmi, zatímco domácnost tvoří soubor hmotných movitých věcí a zařízení, sloužících k jejímu provozu.

Jaká nebezpečí pojištění bytu a domácnosti kryje?

 • požár, úder blesku, výbuch, pád letadla, kouř
 • vichřici, krupobití, mráz, tíhu sněhu, pád stromů a stožárů, zřícení skal nebo sesuv půdy, atmosférické srážky
 • škody způsobené vodou z vodovodního zařízení včetně ztráty vody, únik vody z akvária
 • vandalismus, krádež vloupáním do domácnosti nebo loupežným přepadením
 • povodně, záplavy, laviny, závaly a zemětřesení, výbuch sopky
 • škody způsobené přepětím nebo podpětím, poruchy chladícího zařízení
 • náraz vozidla, rozbití skla a sanitárního zařízení, poškození fasády živočichy

Co zahrnuje pojištění odpovědnosti?

Pojištění odpovědnosti kryje škody, za které nese odpovědnost vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti nebo které vznikly při provozu domácnosti a běžnou činností jejích členů. Obvykle jde o škody způsobené:

 • dětmi, rodiči, prarodiči a osobami zaměstnanými v domácnosti
 • domácími zvířaty
 • pádem sněhu ze střechy nebo pádem neudržovaného plotu na sousedovu stavbu apod.
 • nehodou při rekreačním sportu

Co zahrnuje kybernetické připojištění?

 • asistenční služba na telefonu 24/7
 • pomoc při zneužití platební karty
 • pomoc při napadení domácího počítače hackerem nebo škodlivým virem
 • pomoc při poškození pověsti klienta na internetu, kyberšikaně a při stalkingu
 • pomoc při zneužití osobních dat a kontaktů
 • pomoc při napadení a zavirování mobilních zařízení

Asistenční služby

V bytě došlo k havárii nebo technické poruše?

Součástí pojištění bytu a domácnosti UNIQA jsou automaticky nadstandardní asistenční služby. Stačí kdykoliv zavolat na číslo +420 221 586 679 a operátoři vám okamžitě zajistí pomoc.

Asistenční služby zahrnují:

 • odbornou pomoc instalatéra, elektrikáře, sklenáře, plynaře, zámečníka apod.
 • služby deratizace a dezinsekce
 • zajištění opraváře domácích spotřebičů (včetně odvozu spotřebiče do opravny)
 • IT asistenci (včetně obnovy ztracených dat)
 • právní asistenci
 • prodlouženou záruku domácích spotřebičů (až do 7 let stáří)
 • asistenci pro cyklisty – oprava defektu na kole
 • kybernetickou asistenci (kontrola zařízení a jejich zabezpečení, právní ochrana při poškození pověsti na internetu a sociální sítích, pomoc při zneužití platební karty nebo problémech při nákupu zboží přes internet)

 

Nejste ještě rozhodnutí?

 • zdarma nadstandardní asistenční služby 24 hodin denně
 • pojištění domácnosti má platnost po celé Evropě pro věci při sobě, uložené v zavazadlovém prostoru vozidla či na střešním nosiči, ale i a na věci studentů ubytovaných mimo domov
 • zjistit cenu pojištění bytu a domácnosti nebo ho rychle a jednoduše sjednat můžete v on-line kalkulačce nebo telefonicky či osobně na kterékoli pobočce

Chtěli byste o pojištění bytu a domácnosti od UNIQA vědět ještě něco? Napište nám na e‑mail info@uniqa.cz, ozveme se vám zpět.

Zavolejte nám

+420 483 04 04 04

 

Ozveme se Vám

Nechte nám své telefonní číslo