Česky > O nás > Pro média > Aktualizace informací: pojištění do Itálie a koronavir COVID-19

Aktualizace informací: pojištění do Itálie a koronavir COVID-19

27.02.2020

V souvislosti s množícími se dotazy zákazníků, veřejnosti i médií aktualizujeme a rozšiřujeme informace pro cesty našich klientů do italských oblastí, které jsou k dnešnímu dni na webu Ministerstva zahraničních věcí uvedeny jako nedoporučené.

1. Závazné je vyhlášení Ministerstva zahraničních věcí České republiky, kterým se má řídit celá česká veřejnost a kterým se řídí i UNIQA pojišťovna při poskytování pojistné ochrany. Aktuální status pro cestování „nedoporučených“ oblastí a zemí je možné sledovat průběžně na: https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/italie_rozsireni_epidemie_koronaviru.html 

2. Cestovní pojištění po dobu nařízené karantény (pro individuální cesty i zájezdy přes CK): 
Pokud klienti „uvíznou“ v navštívené zemi z důvodu vyhlášení karantény, UNIQA bezplatně a automaticky prodlouží platnost jejich cestovního pojištění ve sjednaném rozsahu na celou dobu nuceného pobytu. Zákazníci (nebo delegáti CK v případě organizovaných zájezdů) by se měli ozvat na asistenční linku k cestovnímu pojištění, aby tuto skutečnost UNIQA pojišťovně oznámili. Současně ale upozorňujeme, že vyjede-li klient do země či oblasti, která je v tu chvíli už na seznamu nedoporučených lokalit, může UNIQA odmítnout na místě poskytnutou pomoc uhradit. Náklady na ni klient v takovém případě nese sám.

3. Na ubytovací služby, stravu apod. se ale cestovní pojištění po dobu karantény nevztahuje. O tom je třeba jednat s místními orgány, které karanténu nebo uzavření oblasti vyhlásily. Nelze žádat ušlý výdělek. Náhradní dopravu k návratu do ČR po skončení karantény lze čerpat z cestovního pojištění jako repatriaci.

4. Je-li náš zákazník hospitalizován z důvodu nakažení nebo podezření z nákazy koronavirem, poskytne mu UNIQA v souladu se smlouvou nemocniční odškodné za každý den pobytu v nemocnici, má-li ho sjednané.

5. Pojištění stornovacích poplatků u individuálně sestavených cest: V tuto chvíli poskytuje UNIQA dobrovolně nad rámec pojistných podmínek mimořádně pojistné plnění individuálním turistům, kteří pojistili storno zakoupených cestovních služeb do aktuálně nedoporučených regionů v Itálii. Pokud služby a pojištění zakoupili před vyhlášením nedoporučení ze strany ministerstva zahraničních věcí, mají aktuálně nárok na zaplacení až 80 % uhrazených, avšak nečerpaných cestovních služeb.

6. Postup u zájezdů zakoupených v cestovních kancelářích:
Turisté se s nároky za neuskutečněné cesty musí obracet na své cestovní kanceláře. Nejsou v těchto případech primárně zákazníky pojišťovny, nýbrž cestovní kanceláře, kde mohou svůj nárok uplatnit. CK v souladu s ustanoveními Občanského zákoníku mají zákazníkům uhradit zaplacené náklady, jestliže v cílové destinaci nastaly mimořádné okolnosti bránící uskutečnění zájezdu (§ 2535 NOZ).

7. Obecně (nikoli jen ve vztahu k italským destinacím) nejsou obavy z cesty pojistnou událostí. Rozhodne-li se někdo zrušit zájezd „preventivně“, tj. aniž by cílová destinace byla v aktuálně vyjmenovaných nedoporučených oblastech ministerstva zahraničních věcí, nemůže žádat náhradu z pojištění storna, případně „vrátit“ zakoupené cestovní pojištění.

8. Pro všechny cesty/zájezdy (nikoli jen ve vztahu k italským destinacím) s počátkem od 10. března 2020 plní UNIQA pojišťovna standardně podle platných pojistných podmínek.

Pojištění storna lze od tohoto data uplatnit na případy vyjmenované v pojistných podmínkách.

Sledujte i nadále web UNIQA pojišťovny. Vše ostatní se řídí platnými pojistnými podmínkami UNIQA pojišťovny. V souvislosti s překotným vývojem může docházet k aktualizaci informací a postupů.

Aktuální stav rozšíření coronaviru: https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases


 

O společnosti UNIQA
UNIQA pojišťovna vyvíjí své aktivity na českém pojistném trhu již šestadvacet let. Jako univerzální pojišťovna nabízí kompletní paletu pojistných produktů pro občany i korporátní klienty. Podle objemu pojistného figuruje stabilně mezi sedmi nejsilnějšími pojišťovnami v ČR. UNIQA pojišťovna je součástí skupiny UNIQA Insurance Group, která je aktivní na 18 evropských trzích a obsluhuje téměř deset milionů klientů.