Česky > O nás > Odpovědné investování

Odpovědné investování

Informace dle nařízení EU 2019/2088 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb.

 

Informace souvisejíci s udržitelností

Prohlášení o hlavních nepříznivých dopadech investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti.