Česky > Penze > Penze > Penzijní připojištění

Penzijní připojištění

Od 1. ledna 2013 již nelze sjednat novou smlouvu o penzijním připojištění. 

Penzijní připojištění bylo nahrazeno Doplňkovým penzijním spořením, které vám umožní využít všech výhod penzijního připojištění.

 

důchod ikona

Novinky

Informace o chystaných změnách penzijního spoření

Penzijní spoření prochází od 1.1.2024 řadou změn, jejichž přehled naleznete na této stránce. Penzijní spoření v novém kabátě představuje atraktivní a efektivní nástroj pro zajištění důstojného stáří, zejména budete-li si spořit více.

Zvednout příspěvek si můžete jednoduše zde nebo na svém účtu v moje UNIQA.

 

 

Státní příspěvek

 • Od 1.7.2024 získáte státní příspěvek jen budete-li si spořit měsíčně min. 500 Kč a více
 • Maximum 340 Kč měsíčně (4 080 Kč ročně) získáte od příspěvku 1 700 Kč měsíčně

Nejvyšší státní podpora bude nově 4 080 Kč ročně (nyní 2 760 Kč ročně).

Upozorňujeme, že od 1.7.2024 nebude poskytován státní příspěvek účastníkům, kteří pobírají starobní důchod.

 

Daňové výhody

Možnost odpočtu od základu daně z příjmů fyzických osob se i nadále vztahuje pouze na tu část příspěvku účastníka, která převyšuje hranici potřebnou pro dosažení nejvyššího možného státního příspěvku. Od 1. 7. 2024 se tedy bude vztahovat pouze na příspěvky účastníka převyšující částku 1 700 Kč měsíčně. Maximální výše odpočtu se zvyšuje na 48 000 Kč ročně a je stanovena jako společná pro všechny daňově podporované produkty na stáří.

Nejvyšší možná daňová úspora může být oproti stávajícímu stavu až dvojnásobná.

 

Délka spoření

Délka spoření se zvedá z minima 60 měsíců na 120 měsíců. Prodloužení se dotýká pouze smluv uzavřených podle nového znění zákona účinného k 1.1.2024.

Výhody

 

Výhody

Od 1. ledna 2013 již nelze sjednat novou smlouvu o penzijním připojištění. Penzijní připojištění bylo nahrazeno Doplňkovým penzijním spořením, které vám umožní využít všech výhod penzijního připojištění:

Veškeré finanční prostředky účastníků Transformovaného fondu připsané na smlouvu o penzijním připojištění jsou investovány velmi konzervativně. Penzijní společnost je povinna zachovat garanci nezáporného zhodnocení, neboť případnou ztrátu je povinna uhradit ze svého majetku. V porovnání s ostatními podobně rizikovými spořícími produkty na trhu (spořící účty, stavební spoření) zhodnocují penzijní společnosti prostředky vyšším výnosem při minimálních poplatcích. Po započtení státního příspěvku, příspěvku zaměstnavatele a daňových výhod může výnos dosáhnout úrovně 4 % p.a., což dělá z penzijního připojištění velmi atraktivní spořící produkt.

Cílem investiční strategie Transformovaného fondu UNIQA je poskytovat dlouhodobě nadprůměrné zhodnocení a tento cíl se nám daří naplňovat. Transformovaný fond UNIQA se svými výkony řadí mezi nejlépe zhodnocující fondy na trhu.

Informujte se u svého zaměstnavatele na možnost poukazování příspěvků na vaše penzijní připojištění. Tento příspěvek se stává oblíbeným zaměstnaneckým benefitem. Je to zejména proto, že příspěvky (až do výše 50 000 Kč) nepodléhají zdanění a zaměstnavatelé z nich nemusí odvádět platby na zdravotní a sociální pojištění. Příspěvek zaměstnavatele je nezbytné nahlásit penzijní společnosti jako změnu smlouvy.

UNIQA penzijní společnost, a.s. vám nabízí internetový přístup na váš individuální účet penzijního připojištění:

 • Nemáte-li ještě PIN (ani k jiné smlouvě od UNIQA):
  Pro internetový přístup potřebujete znát číslo vaší aktivní smlouvy a PIN kód. O zaslání PIN kódu si můžete požádat zde.

 • Vlastníte již PIN:
  Máte-li již svůj PIN, prosím, přihlaste se na váš individuální účet se přihlašte zde.

Výplata prostředků

Výplata prostředků

Penzijní připojištění znamená finanční přilepšení k vašemu státem uznanému důchodu

Výhodou je, že jde o peníze, nad kterými máte plnou kontrolu a nakládáte s nimi dle svého uvážení. To platí také při ukončení penzijního připojištění. V tu chvíli se můžete rozhodnout, zdali si vyberete celou naspořenou částku najednou, nebo si necháte vyplácet jeden z typů penze.

Jak si můžete vybrat naspořené peníze:

Finanční prostředky ze smlouvy o penzijním připojištění lze vyplatit následujícím způsobem:

 • Starobní penze
  Výplata pravidelné penze (doživotní/na dobu určitou), podmínkou je dosažení věku v penzijním plánu a naspoření příslušného počtu kalendářních měsíců. Věk a počet měsíců se řídí penzijním plánem, který je veden ke smlouvě. Penzijní plán je uveden na výpisu ze smlouvy, přesné znění plánů je k dispozici zde. Dle penzijního plánu je možné určený věk nahradit odchodem do starobního důchodu.
  Zdanění: při čerpání po dobu kratší než 10 let je uplatněna 15% srážková daň z výnosů

 • Invalidní penze
  Výplata pravidelné penze (doživotní/na dobu určitou), podmínkou je přiznání invalidního důchodu. Přesné podmínky výplaty invalidní penze se řídí příslušným penzijním plánem.
  Zdanění: nepodléhá dani

 • Výsluhová penze
  Výplata pravidelné penze (doživotní/na dobu určitou), podmínkou je spoření příspěvků po dobu minimálně 180 kalendářních měsíců a sjednání této penze na smlouvě. Počet započtených měsíců a sjednání penze je uvedeno ve výpisu ze smlouvy.
  Zdanění při výplatě formou jednorázového vyrovnání: 15% srážková daň z výnosů a 15% zdanění příspěvků zaměstnavatele
  Zdanění při výplatě na dobu určitou/doživotní: při čerpání po dobu kratší než 10 let je uplatněna 15% srážková daň z výnosů
 • Jednorázové vyrovnání
  Jednorázová výplata všech finančních prostředků místo výplaty starobní/invalidní/výsluhové penze. Po vzniku nároku na výplatu penze si účastník může vybrat, zda si prostředky vybere formou pravidelné penze nebo jednorázově. Při jednorázové výplatě se navíc daní příspěvek zaměstnavatele 15% srážkovou daní.
  Zdanění: 15% srážková daň z výnosů a 15% zdanění příspěvků zaměstnavatele

 • Odbytné v případě předčasného ukončení smlouvy
  Jednorázová výplata prostředků vedených na smlouvě snížená o státní příspěvek a výnosy z něj, podmínkou je úhrada alespoň 12 měsíčních příspěvků a je realizována pouze v případě, kdy nevznikl nárok na některou z penzí. Při výplatě odbytného je státní příspěvek vrácen zpět na účet Ministerstva financí.
  Zdanění: 15% srážková daň z výnosů a 15% zdanění příspěvků zaměstnavatele

 

O výplatu prostředků z Vaší smlouvy můžete jednoduše požádat i online zde.

Elektronická komunikace

Elektronická komunikace

Chraňte s námi životní prostředí a komunikujme společně elektronicky 

Nabízíme vám jednoduché, bezplatné a bezpečné elektronické služby, které plně nahrazují papírovou korespondenci a díky internetu jsou rychlou a pohodlnou formou komunikace.

Jak požádat o elektronickou komunikaci?

Online prostřednictvím Klientského portálu moje UNIQA

Jděte do Klientského portálu moje UNIQA na www.moje.uniqa.cz
a přihlaste se prostřednictvím čísla vaší smlouvy a PINu.

ikona úpravy

V části Žádost o změnu
můžete následně požádat o elektronickou komunikaci a současně můžete měnit i vaše kontaktní údaje.

obálka

Změnu potvrďte
a dostávejte svoje výpisy elektronicky.
O elektronickou komunikaci můžete požádat i prostřednictvím naší UNIQA linky 488 125 125. Pro vykonání změny budete potřebovat číslo vaší smlouvy a vaše kontaktní údaje.

Využijte možnosti elektronické komunikace

Jaké výhody vám elektronická komunikace přináší?

 • Rychlou a pohodlnou komunikaci bez zbytečného papírování
 • Bezpečná komunikace na váš e-mail a SMS kód na váš mobil
 • Okamžitý přístup k informacím o vaší smlouvě
 • Možnost správy vaší smlouvy
  (změna kontaktních údajů a výše příspěvku online, výpisy na e-mail)
typical-investor

Svoje výpisy můžete dostávat přímo on-line a tím chránit životní prostřední. Navíc máte jistotu, že díky zabezpečenému systému budou vaše výpisy vždy bezpečně uschované a zásilku si budete moci vyzvednout pohodlně kdykoliv a kdekoliv.

K tomu, abyste mohli využívat elektronickou komunikaci vám stačí mít aktivní e-mailovou adresu a telefonní číslo, na které vám bude chodit ověřovací kód s přístupem do  Klientského portálu moje UNIQA.

V případě, že se rozhodnete začít elektronickou komunikaci využívat, máte možnost vybrat si z více způsobů uzavření:

 • Na naší stránce v části moje UNIQA se přihlásíte do s do klientského portálu a sjednáte si elektronickou komunikaci
 • Sjednání komunikace můžete provést i telefonicky na UNIQA lince 488 125 125

Díky tomu budete mít vždy k dispozici ucelený přehled výpisů a smluv na portálu moje UNIQA.

Časté otázky

Časté otázky

UNIQA Penzijní společnost a.s. Vám každý rok zasílá výpis (zpravidla v květnu) s podrobnými informacemi o výsledcích hospodaření a výnosu Transformovaného fondu. Pokud využíváte elektronickou komunikaci, naleznete tento výpis v Klientském portále moje UNIQA. Informace o hospodaření fondu jsou rovněž k dispozici ve výroční zprávě fondu.

Nikoliv, přestup mezi Transformovanými fondy byl možný pouze do února 2012. V současné době lze přestupovat pouze z Transformovaného fondu do účastnických fondů (Doplňkové penzijní spoření). Následně pak lze přestoupit i do účastnického fondu jiné penzijní společnosti, není však možné přejít zpět do Transformovaného fondu (Penzijní připojištění).

Nejvýznamnější změnou, kterou přinášejí účastnické fondy je možnost výběru investiční strategie. Zatímco transformované fondy musí ze zákona garantovat nezáporné zhodnocení, účastnické fondy tuto povinnost nemají, a tudíž mohou nabízet i dynamičtější strategie s vyšším potenciálem výnosu. Výhodou doplňkového penzijního spoření je dále možnost čerpat dávky formou předdůchodu, nenabízí však možnost čerpat po 15 letech výsluhovou penzi.

UNIQA penzijní společnost, a.s. umožňuje všem účastníkům využít možnosti zasílání vybrané korespondence (jako např. výpis, daňové potvrzení, potvrzení změny smlouvy) na vybraný e-mail a být informován o všech podstatných náležitostech na smlouvě prostřednictvím SMS.

Zasílání zabezpečené korespondence e-mailem:

 • Velmi rychlý způsob komunikace - zásilka z daného dne je večer k vyzvednutí ve vaší e-mailové schránce.
 • Bezpečný způsob komunikace – zásilku lze vyzvednout pouze s bezpečnostním kódem, který byl odeslán na váš mobilní telefon, nehrozí tudíž její zneužití.
 • 100% využitelný způsob – zásilka plně nahrazuje písemný dokument.
 

Jak to funguje?

 • Na vámi zadaný e-mail bude zaslána zpráva obsahující odkaz k vyzvednutí zásilky.
 • Na vámi zadaný telefon bude zaslán kód k vyzvednutí zásilky.
 • Po odkliknutí na odkaz v e-mailu stačí přepsat bezpečností kód a zásilku si vyzvednout.

Chraňte s námi životní prostředí a dostávejte své zásilky rychle, efektivně a bezpečně.

 

Řešení možných problémů:

 • Odkaz k vyzvednutí zásilky není v e-mailu aktivní, nelze jej prokliknout – v tomto případě prosím zkopírujte celý odkaz do okna svého internetového prohlížeče.
 • Přišel vám pouze kód k vyzvednutí na váš telefon, ale nepřišel vám odkaz do e-mailu – vyčkejte prosím na doručení e-mailu. V případě, že vám nebude doručen do druhého dne volejte, prosím, UNIQA linku +420 488 125 125.
 • Přišel vám pouze odkaz do e-mailu, ale nepřišel vám kód k vyzvednutí na váš telefon – v zaslaném emailu si vygenerujte nový SMS kód nebo volejte, prosím, UNIQA linku +420 488 125 125.

Naše penzijní společnost umožňuje placení příspěvků pěti způsoby:

Bankovním převodem

V případě, že máte ve smlouvě sjednáno placení bankovním převodem, vám doporučujeme zavést si trvalý příkaz k úhradě příspěvků. K jeho správnému zavedení můžete využít předtištěný příkaz k úhradě z návrhu na uzavření smlouvy. Příspěvky musí být zasílány:

 • Na účet společnosti 77777555/2700 u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
 • Ve variabilním symbolu musí být uvedeno číslo smlouvy,
 • Ve specifickém symbolu rodné číslo (pro příspěvky účastníka), 222 (pro příspěvky třetí osoby), 333 (pro příspěvky zaměstnavatele).

Tento způsob placení příspěvků penzijní společnost doporučuje.

Poštovní poukázkou

V případě, že si ve smlouvě sjednáte placení příspěvků poštovní poukázkou, vám bude naše společnost zasílat pravidelně předvyplněné poštovní poukázky pro úhradu příspěvků. Do poštovní poukázky je nutné doplnit pouze částku příspěvku a uhradit ji na přepážce České pošty.

V případě, že máte sjednáno placení příspěvků poštovní poukázkou, a přesto poštovní poukázky nemáte, kontaktujte nás na UNIQA lince +420 488 125 125 a poštovní poukázky vám budou zaslány do 12 pracovních dnů.

V případě, že si chcete změnit způsob placení příspěvků na placení poštovní poukázkou, je nutné zaslat písemnou změnu smlouvy.

Dovolujeme si vás upozornit na zvýšené náklady oproti bankovnímu převodu (za úhradu poplatků České poště), které jsou s touto formou úhrady příspěvků spojeny.

Srážkou ze mzdy

Příspěvky na penzijní připojištění si můžete také nechat strhávat ze mzdy u svého zaměstnavatele. Kontaktujte svého zaměstnavatele pro sjednání tohoto způsobu placení.

Prostřednictvím SIPO

Příspěvky na penzijní připojištění můžete platit prostřednictvím SIPO – služby České pošty. O tento způsob placení příspěvků musíte penzijní společnost písomně požádat, sdělit své spojovací číslo SIPO a u České pošty navýšit svůj limit pro SIPO o částku penzijního připojištění. Platbu prostřednictvím SIPO je kvůli technickým možnostem možné realizovat pouze na měsíční bázi.

Prostřednictvím inkasa z vašeho účtu

Příspěvky na penzijní připojištění můžete také platit inkasem ze svého bankovního účtu. O tento způsob placení příspěvků musíte penzijní společnost písemně požádat, sdělit své bankovní číslo a u příslušné banky povolit srážku inkasem pro penzijní společost. Platbu prostřednictvím inkasa z účtu je kvůli technickým možnostem možné realizovat pouze na měsíční bázi.

Pokud nebudete moci po přechodnou dobu platit příspěvky, je nutné nám tuto skutečnost oznámit písemně. Umožňuje pro tento případ následující řešení:

a) přerušení placení příspěvků

Účastník si stanoví dobu přerušení placení příspěvků a ve stanovené době neplatí příspěvky. V této době nemá účastník nárok na státní příspěvky a doba přerušení se mu nezapočítává do celkové pojištěné doby.

b) odklad placení příspěvků

Při odkladu placení příspěvků, má účastník možnost do jednoho měsíce od ukončení odkladu příspěvky doplatit. Pak se mu započtou doplacené měsíce do doby penzijního připojištění, ale také zde nedostane na tyto doplacené prostředky státní příspěvek.

V obou případech se mu dosud naspořené prostředky na účtu účastníka dále zhodnocují.

Pokud tuto skutečnost neoznámíte, vystavujete se riziku ukončení smlouvy pro neplacení ze strany penzijní společnosti.

Změnu osobních údajů nám můžete oznámit následovně:

Změnu měsíčního příspěvku můžete fondu oznámit následovně:

Příspěvky je nezbytné zasílat na účet společnost 77777555/2700 u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., ve variabilním symbolu musí být uvedeno číslo smlouvy.

Od roku 2013 je státní příspěvek dle § 14 zákona č.427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním připojištění připisován v následující výši:

Výše příspěvku účastníka v Kč Výše státního příspěvku v Kč
do 299 Kč 0 Kč
300 Kč až 999 Kč 90 + 20 % z částky přesahující 300 Kč
1 000 Kč a více 230 Kč

Pokud účastník platí příspěvek za delší období než kalendářní měsíc, stanoví se výše státního příspěvku podle průměrné měsíční výše připadající na toto období.

Vlastní příspěvky účastníka, příspěvky třetí osoby (zaměstnavatele) i státní příspěvky jsou penzijní společnosti zhodnocovány ještě o podíly na výnosech. O rozdělení zisku účastníkům rozhoduje valní hromada penzijní společnosti. Zisk transformovaného fondu je rozdělen mezi účastníky, přičemž část může být převedena do rezervního fondu, který je součástí majetku transformovaného fondu.

Ano, písemnou výpovědí, anebo (v případě, že již vznikl nárok na dávku) žádostí o příslušnou dávku. Na žádosti musí být úředně ověřený podpis žadatele.

Podle podmínek daných zákonem o penzijním připojištění a penzijním plánem je možné penzijní připojištění vypovědět kdykoliv, ale nejdříve po uhrazení a uplynutí 12ti započtených příspěvkových měsíců vznikne účastníkovi nárok na výplatu finančních prostředků.

Odbytné
Účastník po výpovědi penzijního připojištění má v případě odbytného nárok na úhrn příspěvků zaplacených účastníkem (vč. příspěvků třetí osoby - zaměstnavatele) a podílů na výnosech hospodaření fondu. Při tomto, v podstatě předčasném výběru, musí penzijní společnost již vyžádané státní příspěvky vracet zpět Ministerstvu financí. Proto na ně účastník ztrácí nárok. Ministerstvo financí zvýhodňuje státními příspěvky pouze toho účastníka, který splní podmínky dané zákonem.

Vznik nároku na dávku ze starobní penze
Po vzniku nároku na starobní penzi (uhrazení počtu příspěvků a dosažení věku dle penzijního plánu), může, namísto výplaty penze, účastník požádat o jednorázové vyrovnání, spočívající ve výplatě celé finanční částky, vedené na jeho individuálním účtu.

Vznik nároku na dávku z invalidní penze
Nárok vzniká po uhrazení 36 započtených příspěvkových měsíců (event. 60 kalendářních měsíců u penzijního plánu VI a výše) a přiznáním plného invalidního důchodu nebo invalidního důhodu 3. stupně. O výplatu dávky lze rovněž požádat formou penze nebo jednorázového vyrovnání. Vznik nároku na dávku z invalidní penze se řídí penzijním plánem platným pro danou smlouvu.

Vznik nároku na dávku z výsluhové penze
Po vzniku nároku na výsluhovou penzi - uhrazení min. 180 kalendářních příspěvků může účastník požádat o výplatu výsluhové penze, která tvoří maximálně polovinu zůstatku naspořené částky. Výsluhová penze může být vyplacena jako doživotní penze nebo jako jednorázová výplata.

Penzijní společnost vyplácí finanční prostředky v těchto termínech:

 • Odbytné
  dle §23 zákona o penzijním připojištění musí být odbytné vyplaceno do tří měsíců od dne doručení žádosti o výplatu. V případě, že žádost byla doručena před ukončením smlouvy, do tří měsíců od dne ukončení smlouvy. Penzijní společnost vyplácí finanční prostředky do jednoho měsíce ode dne ukončení smlouvy.
   
 • Jednorázové vyrovnání
  Dle §22 zákona o penzijním připojištění musí být jednorázové vyrovnání vyplaceno do konce kalednářního čtvrtletí následujícím po uhrazení posledního měsíčního příspěvku. Penzijní společnost vyplácí finanční prostředky do tří měsíců od dne doručení žádosti o výplatu.
   
 • Starobní penze
  Pravidelnou výplatu starobní penze zahájí penzijní společnost nejpozději do tří měsíců ode dne doručení žádosti o výplatu.
   
 • Dědictví
  Výplatu dědictví realizuje penzijní společnost nejpozději do tří měsíců ode dne doručení žádosti o výplatu a rozhodnutí soudu o dědictví.

Penzijní společnost vám každý rok po schválení výsledků hospodaření (nejčastěji květen) zašle výpis z vaší smlouvy obsahující stav příspěvků na vaší smlouvě ke konci předchozího roku a k prvnímu čtvrtletí roku. V případě, že máte nárok na daňový odpočet, zašle vám penzijní společnost na začátku února automaticky daňové potvrzení, které můžete přiložit k daňovému přiznání nebo předložit vaší mzdové účtárně.

Veškeré informace k vaší smlouvě jsou vám k dispozici  v Klientském portále moje UNIQA, ke kterému máte přístup 24 hodin denně. V případě, že ještě nemáte PIN pro přístup na váš osobní účet, můžete si o něj zažádat zde.

Daňové úlevy účastníka

S penzijním připojištěním lze spojit příjemné s užitečným. Výhodně spoříte peněžní prostředky a navíc přitom snižujete objem financí, které na daních platíte státu. Spoří-li účastník měsíčně více než 1 000 Kč (tj. částku, u které ještě má nárok na státní příspěvek), může z daňového základu odečíst své příspěvky přesahující hranici 12 000 Kč v daném roce, a to až do celkové částky 24 000 Kč.

Jak celý proces vrácení daní probíhá?

Pokud vznikne nárok na daňový odpočet, zašle účastníkovi penzijní společnost, u které má penzijní připojištění, potvrzení o výši daňového odpočtu. Potvrzení by mu mělo být doručeno nejpozději v první polovině února daného roku. Pokud je v zaměstnaneckém poměru, předloží toto potvrzení nejpozději do 15. února daného roku mzdové účtárně. Po ročním vyúčtování zaplacených záloh daně mu bude případný přeplatek vrácen a obdrží jej spolu s výplatou. Pokud si podává daňové přiznání sám, pak toto potvrzení použije jako přílohu k daňovému přiznání. Snížení základu daně musí provést ve výpočtu, případný přeplatek mu vrátí příslušný finanční úřad.

Pro maximalizaci Vašeho daňového odpočtu můžete použít naši službu Daňové optimum. Při sjednání této služby v vám naše penzijní společnost vždy vypočte chybějící částku k datu výpočtu pro uplatnění maximálního daňového odpočtu a odešle vám ji každý kalendářní rok počátkem prosince prostřednictvím SMS. Pokud bude do konce kalendářního roku připsána na účet naší společnosti částka přesahující váš pravidelný měsíční příspěvek, bude automaticky evidována jako mimořádný příspěvek v daném kalendářním roce pro účely daňového odpočtu. Není potřeba již nic dalšího naší společnosti oznamovat. Pro sjednání této služby je nutné, aby na vaší smlouvě bylo evidováno číslo mobilního telefonu. Tuto službu si můžete sjednat prostřednictvím klientského portálu moje UNIQA.

Pokud přispívá na penzijní připojištění zaměstnavatel, může daňové zvýhodnění získat i on tím, že si příspěvek až do výše 50 000 Kč započte do nákladů. Tento limit je společný s příspěvky na životní pojištění.

Stále více firem si tuto skutečnost uvědomuje a využívá příspěvku na penzijní připojištění jako jedné z formy mimoplatových benefitů pro zaměstnance.

Penzijní společnost má nárok na úplatu za obhospodařování majetku v transformovaném fondu ve výši 0,8 % z průměrné roční hodnoty fondového vlastního kapitálu a maximálně 10 % ze zhodnocení majetku v transformovaném fondu.
Dále má právo společnost požadovat úhradu poplatku za výplatu odbytného z penzijního připojištění v transformovaném fondu (pokud je délka trvání smlouvy delší než 23 měsíců a kratší než 5 let). Žádné další poplatky nejsou se správou smlouvy spojeny - všechny poplatky jsou uvedeny v sazebníku poplatků.

Telefonická konzultace
z pohodlí domova.

Ozveme se vám

S nabídkou produktu

Sjednat si schůzku
Sme tu pre Vás nonstop
+420 488 125 125

Jsme tu pro vás

Zavolat
Pobočky UNIQA
Pobočky UNIQA

Vyhledejte si nejvhodnější

Vyhledat pobočku