Česky > O nás > Naše značka a hodnoty

Naše hodnoty

Chceme-li opravdové partnerství s vámi, musíme naše aktivity vyvíjet v dlouhodobém horizontu. Nejsme proto zaměřeni na krátkodobý rychlý zisk. Vždyť řada našich smluvních závazků je ujednána na desítky let.

Při správě prostředků jsme zdravě konzervativní a rozvážní. Současně ale flexibilně reagujeme na aktuální trendy a inovace. Všechny možnosti pečlivě analyzujeme. Rychle zavádíme nebo využíváme ty, jež vám přinášejí skutečnou hodnotu.

 

K naplnění našich vizí slouží i základní hodnoty značky UNIQA, jimiž se řídíme:

  • Zákazník je vždy na prvním místě – máme to v DNA

Zajímáme se o naše klienty a chceme znát vaše aktuální i budoucí potřeby a preference. Proto je pro nás důležitá vaše pravidelná všestranná zpětná vazba na všechny interakce. V našich procesech, produktech a službách klademe vás, naše klienty na první místo. V souladu s tímto principem jednáme ve všech oblastech. Snažíme se vyvíjet takové služby a programy, které nejsou zaměřeny jen na primární funkce UNIQA, jako jsou pojištění, penze nebo investice, ale i na usnadnění a zlepšení každodenního života člověka.

  • Jednoduchost je nezbytná – je to naše budoucnost

Čas každého z nás je nesmírně cenný. Naše produkty a servis musí být srozumitelné, jednoduché a přímočaré. Musí být užitečné a lehko dostupné ve chvíli, kdy je potřebujete. Proto se snažíme vytvářet snadná a přehledná řešení pro život.

  • Integrita je pro nás důležitá – žijeme ji

Chceme-li dlouhodobé partnerství, potřebujeme důvěru našich klientů. Důležitá je proto transparentnost a otevřenost. Stále děláme vše pro to, abychom vůči vám splnili všechny převzaté závazky. Každý náš zaměstnanec či finanční poradce je spolutvůrcem naší reputace a důvěryhodnosti: v každodenním kontaktu se zákazníky musíme ukázat, že naše hodnoty UNIQA nejsou jen na papíře, ale že je skutečně žijeme.

  • Jsme zodpovědní – věnujeme vám dostatek času

Jednáme kompetentně a hledáme optimální a nejrychlejší řešení, jak vás můžeme rychle a správně podpořit. Nechováme se byrokraticky ani politicky, ale zdravě podnikatelsky s orientací na vás, naše klienty. Při rozhodování o nabídce se snažíme vždy postupovat tak, jak bychom chtěli obsloužit i naše nejbližší – bratra nebo maminku. Odpovědně přijímáme rozhodnutí a poskytujeme tento prostor i našim kolegům.  

  • Cítíme sounáležitost – budujeme komunitu

Všichni – zaměstnanci, klienti, obchodní partneři nebo akcionáři – jsme součástí komunity. Síla této komunity je zdrojem našich úspěchů a inspirací pro naši práci, které by měla lidem umožnit lepší život. Navzájem si pomáháme nad rámec povinností, abychom vás obsloužili nejlepším možným způsobem. Zavázali jsme se neustále zlepšovat naši spolupráci.

Žijeme rozmanitostí – netolerance a vyloučení nemají u nás místo. Záleží nám na životním prostředí a rovnováze ve společnosti. Protože jen tak můžeme plnit náš cíl, že budeme nejen finančním partnerem, ale i užitečným průvodcem pro zdravou fyzickou i psychickou pohodu.