Česky > O nás > Náš příběh a vize

 Naše vize

Naše vize je popsána ve strategii UNIQA 3.0 platné pro celý koncern a desetiletí 2021-2030. Hlavním středobodem je každý jeden z vás, našich klientů, s vašimi přáními a potřebami, ale také specifiky a odlišnostmi od ostatní populace. Chceme sehrávat ve vašem životě větší roli, než zmírňovat dopady škod výplatou pojistného plnění nebo vám pomáhat spořit a hospodařit s aktivy. Naším světem nejsou jen finanční produkty. Naší snahou je poskytovat užitečný servis v každodenním životě a další hodnoty, které vás pozitivně překvapí. Chceme přispívat k lepšímu a zdravějšímu životu všech, kteří si UNIQA vyberou za partnera ve finančních službách. 

 

Historické milníky našeho vývoje 

2021

- V ČR se aktuálně řadíme mezi pět nejsilnějších značek na pojistném trhu a současně jsme se stali finanční skupinou nabízející komplexní služby pro osoby i firmy. V rámci české finanční skupiny UNIQA vznikly fúzí s AXA nové UNIQA Penzijní společnost a UNIQA investiční společnost.

2020

- Rozhodnutí o akvizici společností AXA na českém, slovenském a polském trhu, čímž značka UNIQA dále výrazně posílila a zařadila se do pětky nejsilnějších pojišťoven v regionu CEE.

 

2020

- milion pojistných smluv UNIQA.

2013

- převzetí kmene DIRECT Pojišťovny.

2011

- roční pojistné poprvé překročilo hranici 5 miliard korun.

2009

- počet pojistných smluv ve kmeni dosáhl půl milionu kusů.

2001

- Česko-rakouská pojišťovna převzala koncernové jméno UNIQA, které vzniklo v Rakousku sloučením několika původních tradičních pojišťoven. V té době už značka UNIQA expandovala do řady evropských zemí a stala se z ní skupina.

 

1999/2000

- ČRP spravuje už 100 000 pojistných smluv a roční pojistné poprvé překonalo hranici jedné miliardy korun.

1993

- Česko-rakouská pojišťovna (ČRP) vznikla „na zelené louce“ jako společný projekt rakouské pojišťovny Bundesländer a party českých nadšenců, kteří o pojištění věděli zprvu jen málo. Dnes by se řeklo, že to byl takový odvážný startup. Rakouská strana se brzy přesvědčila, že český trh má potenciál, a dodala kapitál, know-how i zkušenosti. Nejprve jsme nabízeli neživotní pojištění, poté přidali i produkty životního pojištění.