Daňové zvýhodnění životního pojištění 

Pojištění má výhody i při daňovém přiznání

Daňovému potvrzení pro klienty UNIQA se věnuje připravená sekce na stránkách: 

Více informací

Co musí životní pojištění splňovat, aby se na něj vztahovaly daňové výhody?

  • pojistník (poplatník) je shodný s pojištěným
  • pojištění je sjednáno pro případ dožití, pro případ smrti nebo dožití nebo jde o důchodové pojištění
  • pokud je částka pro případ dožití pevně stanovena, musí činit u pojistné doby 5-15 let minimálně 40 000 Kč; u pojistné doby nad 15 let minimálně 70 000 Kč
  • pojištění končí nejdříve v roce, ve kterém pojištěný dosáhne věku 60 let
  • výplata pojistného plnění byla sjednána až po 60 kalendářních měsících
  • pojistná smlouva neumožňuje výplatu jiného příjmu (tzv. mimořádný výběr nebo tzv. částečný odkup), který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy

V čem spočívá zvýhodnění pro poplatníka (fyzickou osobu)?

Pojistník/poplatník daně si od základu daně odečte zaplacené pojistné na soukromé životní pojištění ve zdaňovacím období až do výše 24 000 Kč (více § 15 odst. 6 zákona o daních z příjmů). Pokud mu přispívá na životní pojištění zaměstnavatel (příspěvky do max. výše 50 000 Kč), může si pojistník/poplatník daně uplatnit částku odečtenou o tento příspěvek, který nepodléhá zdravotnímu ani sociálnímu pojištění.

V čem spočívá zvýhodnění pro přispívajícího zaměstnavatele?

Pokud přispívá zaměstnavatel zaměstnancům na životní pojištění, jeho příspěvek je až do výše 50 000 Kč osvobozen od daně z příjmů (více § 6 odst. 9 písm. p). Takový příspěvek je daňově uznatelným nákladem zaměstnavatele a nepodléhá zdravotnímu ani sociálnímu pojištění.

Co je to Potvrzení o zaplaceném pojistném ke smlouvě životního pojištění?

Toto potvrzení slouží jako výkaz uhrazených částek na životní pojištění pro uplatnění daňového odpočtu.

Jak s Potvrzením o zaplaceném pojistném na životní pojištění naložit?

Pokud je pojištěný zaměstnancem, podepisuje u zaměstnavatele prohlášení o dani z příjmu. Před podpisem předloží Potvrzení o zaplaceném pojistném a kopii pojistné smlouvy. Zaměstnavatel je povinen toto potvrzení zohlednit při výpočtu daně.
Pokud předkládá pojištěný své daňové přiznání sám, přiloží k němu toto potvrzení a kopii pojistné smlouvy.

Co se stane, když se pojištěný rozhodne smlouvu životního pojištění, u níž doposud čerpal daňové zvýhodnění, předčasně ukončit nebo z ní provést mimořádný výběr?

V takových případech je nezbytné zpětně dodanit všechny uplatněné částky (to znamená podat daňové přiznání a uvést jako příjem částky, o které si poplatník v předchozích letech základ daně z důvodu zaplaceného pojistného snížil). Maximálně však za dobu deseti let.
Pokud na danou smlouvu přispívá zaměstnavatel, musí mu být rozhodnutí o předčasném ukončení smlouvy a/nebo ztrátě daňového zvýhodnění rovněž sděleno, a to do konce kalendářního měsíce, kdy k ukončení smlouvy nebo mimořádnému výběru z ní dojde. Je předepsána povinnost dodanit i příspěvek zaměstnavatele. Příspěvek se stane příjmem ze závislé činnosti. Tato povinnost se týká pouze příspěvků poskytnutých zaměstnavatelem od 1. 1. 2015.
 

Chcete si spočítat konkrétní úsporu na daních u skupinového pojištění?

Připravili jsme pro vás jednoduchou kalkulačku, kde zjistí jak zaměstnanec, tak i zaměstnavatel, kolik lze ušetřit v konkrétním případě.

 

Telefonická konzultace
z pohodlí domova.

Ozveme se vám

S nabídkou produktu

Sjednat si schůzku
Sme tu pre Vás nonstop
+420 488 125 125

Jsme tu pro vás

Zavolat
Pobočky UNIQA
Pobočky UNIQA

Vyhledejte si nejvhodnější

Vyhledat pobočku