Česky > Penze > Penze > Doplňkové penzijní spoření

Doplňkové penzijní spoření

Nespoléhejte jen na stát a zajistěte si dostatek finančních prostředků na penzi už dnes

 • Státní příspěvek až 2 760 Kč za rok
 • Daňový odpočet až 24 000 Kč ročně
 • Zajímavé potenciální zhodnocení
důchod ikona

Výhody

Výhody

Rozhodněte, jaký bude váš doplňkový příjem k důchodu a naspořte si s námi na podzim života.

Nespoléhejte se pouze na státní důchod a zajistěte si dostatečný příjem na stáří.


Doplňkové penzijní spoření představuje flexibilní spoření na penzi se státním příspěvkem a daňovými výhodami. Nakládejte se svými úsporami podle svých představ.

Již od 300 Kč měsíčně získáváte příspěvek od státu

Část peněz si můžete odečíst z daní

Na smlouvu vám může přispívat zaměstnavatel

Využíváte jedné z nejlevnějších forem drobného investování

Sami si určujete, kolik chcete spořit

Hlavní výhody doplňkového penzijního spoření

Získejte od státu příspěvek až 2 760 Kč ročně.

Na doplňkové penzijní spoření vám stát finančně přispívá, pokud si spoříte alespoň 300 Kč měsíčně. Této částce odpovídá státní příspěvek ve výši 90 Kč, dále vám stát přidá 20 % z vlastního příspěvku nad 300 Kč. Maximální výši státního příspěvku 230 Kč získáte, pokud spoříte alespoň 1000 Kč měsíčně. Výše státního příspěvku se odvíjí od toho, kolik měsíčně spoříte.

Pro určení výše státních příspěvků použijte následující tabulku:

Měsíční příspěvek účastníka Státní příspěvek
100 - 299 Kč 0 Kč
300 Kč 90 Kč
400 Kč 110 Kč
500 Kč 130Kč
600 Kč 150 Kč
700 Kč 170 Kč
800 Kč 190 Kč
900 Kč 210 Kč
1 000 Kč a více 230 Kč

Na státní příspěvek mají nárok pouze osoby s trvalým pobytem v ČR nebo s bydlištěm na území některého z členských států EU. Tyto osoby musí být zároveň účastníky veřejného pojištění v ČR.

Část příspěvků na doplňkové penzijní spoření si můžete odečíst z daňového základu. Maximální částka, o kterou tak můžete svůj daňový základ snížit je 24 000 Kč.

Nárok na odpočet z daně vzniká při placení měsíčního příspěvku vyšším než 1 000 Kč v souladu se smlouvou až do výše 3 000 Kč, nebo u srovnatelných jednorázových ročních vkladů, tedy od 12 000 do 36 000 Kč.

Zaměstnavatel je oprávněn si o příspěvek na doplňkové penzijní spoření poskytnutý každému účastníkovi snížit svůj daňový základ až o 50 000 Kč za rok. Tento limit je společný s příspěvky na životní pojištění.

Pro maximalizaci vašeho daňového odpočtu můžete použít naši bezplatnou službu Daňové optimum. Při sjednání této služby vám naše penzijní společnost každoročně vypočte chybějící částku pro uplatnění maximálního daňového odpočtu a odešle Vám ji vždy počátkem prosince prostřednictvím SMS. Pokud bude do konce příslušného kalendářního roku připsána na účet naší společnosti jakákoliv částka přesahující váš pravidelný měsíční příspěvek, bude automaticky evidována jako mimořádný příspěvek a bude započítána do souhrnu vašich příspěvků v daném kalendářním roce pro účely daňového odpočtu. Není potřeba již nic dalšího naší společnosti oznamovat. Pro sjednání této služby je nutné, aby na vaší smlouvě bylo evidováno číslo mobilního telefonu. Sjednat tuto službu lze i prostřednictvím Klientského portálu moje UNIQA.

Při sjednání smlouvy on-line vám bude poskytnuta jednorázová odměna ve výši poloviny vašeho sjednaného měsíčního příspěvku, maximálně však 1000 Kč. Vámi sjednaný měsíční příspěvek musí být minimálně 500 Kč.

Odměna bude připsána na váš osobní penzijní účet v kalendářním měsíci následujícím po 12 řádně zaplacených měsíčních příspěvcích. Příspěvky musí být uhrazeny ve smluvně sjednané výši a termínu.

Další výhody doplňkového penzijního spoření

III. pilíř penzijního systému představuje jeden z nejbezpečnějších způsobů investování.

 • Flexibilita: placení příspěvků na smlouvu můžete kdykoliv přerušit, změnit výši částky, kterou na penzijní účet posíláte nebo změnit strategii spoření
 • Investiční příležitosti: příspěvky a státní podpora se investují v účastnických fondech / strategiích s různou mírou rizika a potenciálem výnosu
 • Státní dohled: majetek účastnických fondů je oddělen od majetku penzijní společnosti. Penzijní společnost se musí řídit jasně danými právními předpisy a podléhá dohledu ze strany České národní banky, depozitáře a Ministerstva financí
 • Bez dědického řízení: na smlouvě lze určit osobu/osoby, které obdrží naspořené prostředky (v případě předčasného skonu účastníka) mimo dědické řízení. Pokud nejsou tyto osoby určeny, zdědí úspory vaši dědici
 • Možnost ukončení: smlouvu můžete kdykoliv ukončit a již po 24 měsících máte nárok na výplatu všech vložených prostředků, vč. dosaženého výnosu (státní příspěvek musí být při předčasném ukončení smlouvy vrácen zpět státu)
 • Předdůchod: peníze vám můžeme vyplácet již 5 let před dosažením důchodového věku, po tuto dobu za vás bude hradit zdravotní pojištění stát
 • Spoření dětem: spořit dětem můžete už od narození, v 18 letech si mohou až jednu třetinu naspořené částky vybrat formou odbytného a využít pro své potřeby, spoření pokračuje dále beze změny

Hodnota investované částky v účastnických fondech může klesat i stoupat a není zaručena návratnost původně investované částky. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.

Ozveme se vám

Rádi vám poradíme
s nabídkou produktu.

Sjednat si schůzku
Sme tu pre Vás nonstop

+420 488 125 125

Jsme tu pro vás

Zavolat
Sme tu pre Vás nonstop

Pobočky UNIQA

Vyhledejte si nejvhodnější

Vyhledat pobočku

Popis

Popis

Rozhodněte, jaký bude váš doplňkový příjem k důchodu a naspořte si s námi na podzim života.

Charakteristika doplňkového penzijního spoření

S doplňkovým penzijním spořením zasíláte pravidelný příspěvek na svůj osobní penzijní účet. K vlastnímu příspěvku získáváte podporu státu a případný příspěvek zaměstnavatele, navíc vaše peníze efektivně zhodnocujeme v účastnických fondech.

Minimální měsíční příspěvek musí činit alespoň 100 Kč. Nárok na státní příspěvek získáte od příspěvku 300 Kč měsíčně (více ve Výhodách).

Doplňkové penzijní spoření si může uzavřít každá fyzická osoba bez ohledu na věk, národnost či státní příslušnost. Nicméně na státní příspěvky má nárok pouze účastník s trvalým pobytem na území České republiky, nebo na území členského státu EU nebo jiného smluvního státu dle Dohody o Evropském hospodářském prostoru, a je

 • účasten důchodového pojištění podle českých právních předpisů,
 • poživatelem důchodu z tohoto důchodového pojištění, nebo
 • účasten veřejného zdravotního pojištění v ČR.

Není možné mít současně uzavřeno více smluv Doplňkového penzijního spoření ani mít uzavřenou zároveň smlouvu na penzijní připojištění. Výjimkou je situace, kdy jsou již z předchozí smlouvy vypláceny dávky.

Smlouvu můžete uzavřít písemně s kterýmkoliv z našich certifikovaných poradců nebo online.

Zvolte si jednu z variant zhodnocení vašich úspor. Jednotlivé strategie spoření se liší mírou rizika a výší možného výnosu.

 • Velmi konzervativní strategie: 100% investice do Povinně konzervativního účastnického fondu s velmi nízkou mírou rizika ideální pro poslední roky před odchodem do důchodu.
  • Riziko: nízké, výnos: nižší
 • Konzervativní strategie: 100 % prostředků investujete do Dluhopisového účastnického fondu.
  • Riziko: spíše nižší, výnos: spíše nižší
 • Konzervativní smíšená strategie: Investujete 40 % do Vyváženého a 60 % do Dluhopisového účastnického fondu.
  • Riziko: nižší až střední, výnos: nižší až střední
 • Smíšená strategie: Představuje střední cestu. 100 % investujete do Vyváženého účastnického fondu.
  • Riziko: střední, výnos: střední
 • Dynamická smíšená strategie: : 70 % prostředků investujete do Akciového a 30% do Dluhopisového účastnického fondu.
  • Riziko: spíše vyšší, výnos: spíše vyšší
 • Akciová strategie: 100% prostředků investujete do Akciového účastnického fondu s možností vysokých výnosů, ale i s vysokou mírou rizika.
  • Riziko: vyšší, výnos: vyšší
 • Růstová strategie životního cyklu: Představuje řešení, které se přizpůsobuje vašemu věku a počtu let zbývajících do důchodu. Peníze postupně investujete v různých poměrech do rozdílných fondů, od dynamického v počátcích spoření až po konzervativní před odchodem do důchodu. Při nižším věku účastníka a záměru dlouhodobého spoření se vyplatí kombinace jednotlivých fondů ve formě strategie spoření životního cyklu. Ta spočívá v postupném snižování rizikovosti investic s blížícím se rokem odchodu do důchodu.
  • Riziko: spíše vyšší, výnos: spíše vyšší
 

UNIQA penzijní společnost spravuje 4 různé účastnické fondy:

 • Povinný konzervativní účastnický fond UNIQA penzijní společnosti a. s.: Prostředky fondu investujeme do vysoce kvalitních dluhopisů a nástrojů peněžního trhu. Portfolio fondu je ze zákona plně měnově zajištěno. Klíčové informace pro investory jsou k dispozici zde.

 • Dluhopisový účastnický fond UNIQA penzijní společnosti a. s. : 100 % prostředků investujeme do státních i korporátních dluhopisů z celého světa. V portfoliu převažují kvalitní dluhopisy, přičemž minimálně 50% portfolia je měnově zajištěno. Klíčové informace pro investory jsou k dispozici zde.

 • Vyvážený účastnický fond UNIQA penzijní společnosti a. s.: Smíšené portfolio akcií a dluhopisů. Do akcií z celého světa může být investováno až 65 % prostředků. Zbytek pak investujeme do dluhopisů a nástrojů peněžního trhu. Klíčové informace pro investory jsou k dispozici zde.

 • Akciový účastnický fond UNIQA penzijní společnosti a. s.: Až 100 % prostředků fondu je směřováno akcií z celého světa. Portfolio je široce diversifikováno a představuje zajímavou příležitost zejména pro dynamické klienty. Klíčové informace pro investory jsou k dispozici zde.
 

S výběrem vhodné strategie vám rádi pomůžeme.

Neztrácejte čas, k uzavření vám stačí jen několik minut. Připravte si: občanský průkaz a číslo svého bankovního účtu

Sjednat online

Při sjednání online získáte od nás až 500 Kč.

Sjednat telefonicky

Výplata dávek

Výplata dávek

Způsoby čerpání dávek včetně zdanění

Své úspory z doplňkového penzijního spoření si můžete vybrat několika různými způsoby:

 • Starobní penze na určenou dobu
  Výplata pravidelné penze po sjednanou dobu (minimálně 36 měsíců), podmínkou je dosažení věku 60 let a spořící doba 60 měsíců (v případě předdůchodu věk min. pět let před důchodovým věkem dle zákona o sociálním zabezpečení a spořící doba 60 měsíců – doba výplaty minimálně 24 měsíců, maximálně 60 měsíců, splátka minimálně 30% průměrné mzdy)
  Zdanění: při čerpání po dobu kratší než 10 let je uplatněna 15% srážková daň z výnosů

 • Invalidní penze na určenou dobu
  Výplata pravidelné penze po sjednanou dobu, podmínkou je invalidní důchod III. stupně a spořící doba 36 měsíců
  Zdanění: nepodléhá dani

 • Jednorázové vyrovnání
  Jednorázová výplata všech finančních prostředků, podmínkou je dosažení věku 60 let a spořící doba 60 měsíců
  Zdanění: 15% srážková daň z výnosů a 15% zdanění příspěvků zaměstnavatele

 • Odbytné v případě předčasného ukončení smlouvy
  Jednorázová výplata prostředků snížená o státní příspěvek, podmínkou je úhrada alespoň 24 měsíčních příspěvků
  Zdanění: 15% srážková daň z výnosů a 15% zdanění příspěvků zaměstnavatele

 • Částečné odbytné (smlouvy uzavřené nezletilému)
  V roce, ve kterém účastník dosáhne 18 let věku si může vybrat až 1/3 vlastních příspěvků, pokud spořící doba trvala minimálně 120 měsíců a 24 měsíců před dosažením 18 let věku nedošlo k převodu do jiné penzijní společnosti (státní příspěvky, příp. příspěvky zaměstnavatele zůstávají na smlouvě)
  Zdanění: 15% srážková daň z výnosů

 • Úhrada jednorázového pojistného pro doživotní penzi
  Převod finančních prostředků pro výplatu doživotní penze ze smlouvy s životní pojišťovnou
  Zdanění: nepodléhá dani

 • Úhrada jednorázového pojistného pro penzi na přesně stanovenou dobu s přesně stanovenou výší důchodu
  Převod finančních prostředků pro výplatu penze na přesně stanovenou dobu s přesně stanovenou výší důchodu ze smlouvy s životní pojišťovnou
  Zdanění: nepodléhá dani

S výběrem nejvýhodnějšího způsobu vyplácení vám rádi pomůžeme.

Elektronická komunikace

Elektronická komunikace

Chraňte s námi životní prostředí a komunikujme společně elektronicky 

Nabízíme vám jednoduché, bezplatné a bezpečné elektronické služby, které plně nahrazují papírovou korespondenci a díky internetu jsou rychlou a pohodlnou formou komunikace.

Jak požádat o elektronickou komunikaci?

Online prostřednictvím Klientského portálu moje UNIQA

Jděte do Klientského portálu moje UNIQA na www.moje.uniqa.cz
a přihlaste se prostřednictvím čísla vaší smlouvy a PINu.

ikona úpravy

V části Žádost o změnu
můžete následně požádat o elektronickou komunikaci a současně můžete měnit i vaše kontaktní údaje.

obálka

Změnu potvrďte
a dostávejte svoje výpisy elektronicky.
O elektronickou komunikaci můžete požádat i prostřednictvím naší UNIQA linky 488 125 125. Pro vykonání změny budete potřebovat číslo vaší smlouvy a vaše kontaktní údaje.

Využijte možnosti elektronické komunikace

Jaké výhody vám elektronická komunikace přináší?

 • Rychlou a pohodlnou komunikaci bez zbytečného papírování
 • Bezpečná komunikace na váš e-mail a SMS kód na váš mobil
 • Okamžitý přístup k informacím o vaší smlouvě
 • Možnost správy vaší smlouvy
  (změna kontaktních údajů a výše příspěvku online, výpisy na e-mail)
typical-investor

Svoje výpisy můžete dostávat přímo on-line a tím chránit životní prostřední. Navíc máte jistotu, že díky zabezpečenému systému budou vaše výpisy vždy bezpečně uschované a zásilku si budete moci vyzvednout pohodlně kdykoliv a kdekoliv.

K tomu, abyste mohli využívat elektronickou komunikaci vám stačí mít aktivní e-mailovou adresu a telefonní číslo, na které vám bude chodit ověřovací kód s přístupem do Klientského portálu moje UNIQA.

V případě, že se rozhodnete začít elektronickou komunikaci využívat, máte možnost vybrat si z více způsobů uzavření:

 • Na naší stránce v části moje UNIQA se přihlásíte do klientského portálu a sjednáte si elektronickou komunikaci
 • Sjednání komunikace můžete provést i telefonicky na UNIQA lince 488 125 125

Díky tomu budete mít vždy k dispozici ucelený přehled výpisů a smluv na portálu moje UNIQA.

Časté otázky

Časté otázky

Populace v České republice stárne a postupně se snižuje počet pracujících na jednoho penzistu, a to ze stávajících necelých 2 až na 1,2 v horizontu dalších 40 let. To znamená, že bez zásadních úprav důchodového systému se státní důchody současných třicátníků budou pohybovat jen na úrovni 6-7 tisíc (v přepočtu na současné ceny), jelikož příjmy státního rozpočtu nebudou schopny pokrýt požadavky na výplatu důchodů. Zejména proto se vyplatí začít si spořit pomocí doplňkového penzijního spoření.

III. pilíř vám s výraznou podporou od státu i zaměstnavatele umožní efektivně investovat a spravovat vaše úspory. Doplňkové penzijní spoření se vyznačuje vysokou flexibilitou a jeho zřízení není omezeno věkovou hranicí. Nejde o povinný závazek a můžete od něj v případě tíživé životní situace odstoupit.

 • I. pilíř tvoří takzvaný průběžný státní systém, do kterého přispívají všichni zaměstnanci, zaměstnavatelé i OSVČ a ze kterého je vyplácený státní důchod dnešním penzistům. Je založen na solidaritě a prakticky všechny vybrané finanční prostředky jsou v průběhu daného roku vyplaceny prostřednictvím státních důchodů penzistům. Systém není určen k akumulaci prostředků, tzn. může vyplatit pouze tolik prostředků, kolik se mu podaří vybrat.
 • III. pilíř je forma dobrovolného spoření, kdy si účastník spoří jím vybranou částku na svém osobním účtu. Na účet mu stát přispívá státní příspěvek. Naspořené prostředky je možné vybrat jednorázově či formou pravidelné penze, přičemž vyplacená dávka nemá žádný vliv na státní důchod.

Ano, samozřejmě, na starobní důchod od státu má nárok každý. Peníze z doplňkového důchodového spoření představují další zdroj důchodového příjmu, který není závislý na státním důchodu.

 • Odejít do předdůchodu lze nejdříve 5 let před nárokem na starobní důchod (u předdůchodů je věk pro ženy shodný jako věk pro muže).
 • Podmínkou je naspořených 60 měsíců (možnost převodu ze smlouvy o penzijním připojištění, doba spoření se sčítá).
 • Vyplácí se z peněz naspořených v doplňkovém penzijním spoření (nový 3. pilíř).
 • Stát během předdůchodu platí zdravotní pojištění, ale nevyplácí žádný důchod.
 • Měsíční splátka předdůchodu musí činit minimálně 30 % průměrné mzdy vyhlášené MPSV za předchozí rok – pro rok 2022 je to 11 114 Kč měsíčně.
 • Je vyplácen minimálně 2 roky.
 • Po dosažení řádného důchodového věku začne být vyplácen nezkrácený státní starobní důchod.

Doplňkové penzijní spoření si může zřídit kdokoliv. Nárok na státní příspěvek mají osoby účastnící se tuzemského důchodového systému, případně veřejného zdravotního pojištění ČR.

Pokud nebudete moci po přechodnou dobu platit příspěvky, oznamte tuto skutečnost písemně společnosti.

V takových případech můžete:

 • Přerušit placení příspěvků:
  Stanovíte si, na jak dlouho chcete přerušit placení příspěvků. V této době nemáte nárok na státní příspěvky a doba přerušení se vám nezapočítává do celkové pojištěné doby.
 • Odložit placení příspěvků:
  Při odkladu placení příspěvků, můžete do jednoho měsíce od ukončení odkladu příspěvky doplatit. V takovém případě se vám započítají doplacené měsíce do doby penzijního připojištění. Nárok na státní příspěvek po dobu přerušení zaniká.
 • V obou případech se vám dosud naspořené prostředky dále společností zhodnocují.
 • Pokud tuto skutečnost fondu neoznámíte, vystavujete se riziku ukončení smlouvy pro neplacení ze strany společnosti.

Ano, z III. pilíře lze vystoupit. Smlouva končí výpovědí nebo dohodou. Pokud spoříte alespoň 24 měsíců, formou odbytého Vám budou vyplaceny všechny finanční prostředky připsané ve prospěch smlouvy s výjimkou státního příspěvku. V případě předčasného ukončení smlouvy se státní příspěvek vrací zpět na účet Ministerstva financí ČR.

Ano, strategii můžete měnit i v průběhu spoření. První změna strategie spoření v daném kalendářním roce je zdarma, každou další změnu strategie spoření v daném roce je penzijní společnost oprávněna zpoplatnit až do výše 500. Aktuální výši poplatku naleznete v sazebníku.

Ano, každý účastník penzijního spoření má nárok na bezplatný převod prostředků z transformovaného do doplňkového penzijního spoření stejné penzijní společnosti. K tomu je třeba sepsat novou smlouvu o doplňkovém penzijním spoření u své penzijní společnosti a uvést typ vzniku smlouvy převodem z transformovaného fondu. Takováto smlouva se nově bude řídit podmínkami produktu doplňkového penzijního spoření.

Ano, zákon tuto možnost nabízí. Převod lze realizovat pouze z platné smlouvy o doplňkovém penzijním spoření na novou smlouvu o doplňkovém penzijním spoření s jinou penzijní společností. V případě, že přestup k jiné penzijní společnosti proběhne před započtením 60 měsíců spořící doby, je společnost oprávněna účtovat si poplatek za převod ve výši až 800 Kč.

Platby příspěvků je třeba zasílat na sběrný účet naší společnosti, vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., číslo účtu je 222333222/2700(číslo účtu 222333222, kód banky 2700). Příspěvek se považuje za zaplacený v kalendářním měsíci, je-li do konce kalendářního měsíce připsán na výše uvedený sběrný účet penzijní společnosti.

Individuální platby prosím zasílejte na účet společnosti s následujícími platebními symboly:

 • Variabilní symbol = číslo smlouvy
 • Specifický symbol = rodné číslo pro příspěvky účastníka
 • Specifický symbol = 333 pro příspěvky zaměstnavatele
 • Konstantní symbol není předepsán (např. 0558)

Změnu je možné akceptovat nejdříve od měsíce následujícího po jejím doručení na kontaktní adresu nebo do sídla UNIQA penzijní společnosti.

Platby příspěvků je třeba zasílat na sběrný účet naší společnosti, vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., číslo účtu je 222333222/2700 (číslo účtu 222333222, kód banky 2700).

Změnu osobních údajů můžete fondu oznámit následovně:

Telefonická konzultace
z pohodlí domova.

Ozveme se vám

S nabídkou produktu

Sjednat si schůzku
Sme tu pre Vás nonstop
+420 488 125 125

Jsme tu pro vás

Zavolat
Pobočky UNIQA
Pobočky UNIQA

Vyhledejte si nejvhodnější

Vyhledat pobočku