Česky > Penze > Penze > Doplňkové penzijní spoření

Doplňkové penzijní spoření

Nespoléhejte jen na stát a zajistěte si dostatek finančních prostředků na penzi už dnes

důchod ikona

Novinky

Informace o změnách penzijního spoření

Penzijní spoření prochází od 1.1.2024 řadou změn, jejichž přehled naleznete na této stránce. Penzijní spoření v novém kabátě představuje atraktivní a efektivní nástroj pro zajištění důstojného stáří, zejména budete-li si spořit více.

Zvednout příspěvek si můžete jednoduše zde nebo na svém účtu v moje UNIQA.

 

 

Státní příspěvek

 • Od 1.7.2024 získáte státní příspěvek jen budete-li si spořit měsíčně min. 500 Kč a více
 • Maximum 340 Kč měsíčně (4 080 Kč ročně) získáte od příspěvku 1 700 Kč měsíčně

Nejvyšší státní podpora bude nově 4 080 Kč ročně (nyní 2 760 Kč ročně).

Upozorňujeme, že od 1.7.2024 nebude poskytován státní příspěvek účastníkům, kteří pobírají starobní důchod.

 

Daňové výhody

Možnost odpočtu od základu daně z příjmů fyzických osob se i nadále vztahuje pouze na tu část příspěvku účastníka, která převyšuje hranici potřebnou pro dosažení nejvyššího možného státního příspěvku. Od 1. 7. 2024 se tedy bude vztahovat pouze na příspěvky účastníka převyšující částku 1 700 Kč měsíčně. Maximální výše odpočtu se zvyšuje na 48 000 Kč ročně a je stanovena jako společná pro všechny daňově podporované produkty na stáří.

Nejvyšší možná daňová úspora může být oproti stávajícímu stavu až dvojnásobná.

 

Délka spoření

Délka spoření se zvedá z minima 60 měsíců na 120 měsíců. Prodloužení se dotýká pouze smluv uzavřených podle nového znění zákona účinného k 1.1.2024.

 

Víte, že můžete ze své smlouvy získat více?

 • Od státu nyní můžete získat až 11 280 Kč ročně navíc
  • Od 1.7. 2024 se navyšuje státní příspěvek až na 4 080 Kč ročně (více zde).
  • Od roku 2024 můžete dosáhnout na úsporu na daních až 7 200 Kč ročně (více zde).
 • Ve smlouvě můžete sjednat oprávněnou osobu pro případ úmrtí, které jsou prostředky vyplaceny rychle a mimo dědické řízení.
 • Byl Vám přiznán starobní důchod a od 1.7.2024 nemáte nárok na státní příspěvky? Nevadí, UNIQA Vám nabízí možnost kompenzace, více zjistíte zde.
 • V penzijním připojištění lze vyplatit část příspěvků ze smlouvy jako výsluhovou penzi (jestliže byla ve smlouvě sjednána) a nadále pokračovat ve spoření, aniž byste přišli o výhody penzijního připojištění.
 • UNIQA Vám může nabídnout i lepší potenciál výnosu. Garance nezáporného zhodnocení v penzijním připojištění limituje investiční možnosti tohoto produktu. Doplňkové penzijní spoření tuto garanci postrádá, nabízí ale lepší možnosti pro zhodnocení.
 • UNIQA nabízí fondy vhodné jak pro opatrné investory, které výnosem 7,4 % v roce 2023 pokořily sazby spořicích účtů, tak i dynamičtější strategii, kde například náš Akciový fond klientům přinesl za rok 2023 výnos 28,9 %.

Více informací o detailech jednotlivých možností a o rizicích spojených s doplňkovým penzijním spořením Vám sdělí Váš poradce nebo je naleznete zde.

Výhody

Výhody

Rozhodněte, jaký bude váš doplňkový příjem k důchodu a naspořte si s námi na podzim života.

Nespoléhejte se pouze na státní důchod a zajistěte si dostatečný příjem na stáří.


Doplňkové penzijní spoření představuje flexibilní spoření na penzi se státním příspěvkem a daňovými výhodami. Nakládejte se svými úsporami podle svých představ.

Můžete získat atraktivní příspěvek od státu

Část peněz si můžete odečíst z daní

Na smlouvu vám může přispívat zaměstnavatel

Využíváte jedné z nejlevnějších forem drobného investování

Sami si určujete, kolik chcete spořit

Další výhody doplňkového penzijního spoření

III. pilíř penzijního systému představuje jeden z nejbezpečnějších způsobů investování.

 • Flexibilita: placení příspěvků na smlouvu můžete kdykoliv přerušit, změnit výši částky, kterou na penzijní účet posíláte nebo změnit strategii spoření
 • Investiční příležitosti: příspěvky a státní podpora se investují v účastnických fondech / strategiích s různou mírou rizika a potenciálem výnosu
 • Státní dohled: majetek účastnických fondů je oddělen od majetku penzijní společnosti. Penzijní společnost se musí řídit jasně danými právními předpisy a podléhá dohledu ze strany České národní banky, depozitáře a Ministerstva financí
 • Bez dědického řízení: na smlouvě lze určit osobu/osoby, které obdrží naspořené prostředky (v případě předčasného skonu účastníka) mimo dědické řízení. Pokud nejsou tyto osoby určeny, zdědí úspory vaši dědici
 • Možnost ukončení: smlouvu můžete kdykoliv ukončit a již po 24 měsících máte nárok na výplatu všech vložených prostředků, vč. dosaženého výnosu (státní příspěvek musí být při předčasném ukončení smlouvy vrácen zpět státu)
 • Předdůchod: peníze vám můžeme vyplácet již 5 let před dosažením důchodového věku, po tuto dobu za vás bude hradit zdravotní pojištění stát
 • Spoření dětem: spořit dětem můžete už od narození, v období 24 kalendářních měsíců po 18. narozeninách  si mohou až jednu třetinu naspořené částky (bez započtení státních příspěvků a případných příspěvků zaměstnavatele) vybrat formou odbytného a využít pro své potřeby, spoření pokračuje dále beze změny

Hodnota investované částky v účastnických fondech může klesat i stoupat a není zaručena návratnost původně investované částky. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.

Ozveme se vám

Rádi vám poradíme
s nabídkou produktu.

Sjednat si schůzku
Sme tu pre Vás nonstop

+420 488 125 125

Jsme tu pro vás

Zavolat
Sme tu pre Vás nonstop

Pobočky UNIQA

Vyhledejte si nejvhodnější

Vyhledat pobočku

Popis

Popis

Rozhodněte, jaký bude váš doplňkový příjem k důchodu a naspořte si s námi na podzim života.

Charakteristika doplňkového penzijního spoření

S doplňkovým penzijním spořením zasíláte pravidelný příspěvek na svůj osobní penzijní účet. K vlastnímu příspěvku získáváte podporu státu a případný příspěvek zaměstnavatele, navíc vaše peníze efektivně zhodnocujeme v účastnických fondech.

Minimální měsíční příspěvek musí činit alespoň 100 Kč. Nárok na státní příspěvek získáte od příspěvku 300 Kč měsíčně, resp. od 1.7.2024 od příspěvku 500 Kč měsíčně.

Doplňkové penzijní spoření si může uzavřít každá fyzická osoba bez ohledu na věk, národnost či státní příslušnost. Nicméně na státní příspěvky má nárok pouze účastník, který má trvalý pobyt na území České republiky, nebo bydliště na území členského státu EU nebo jiného smluvního státu dle Dohody o Evropském hospodářském prostoru a je účasten důchodového pojištění podle právních předpisů České republiky nebo je účasten veřejného zdravotního pojištění v České republice.

Od 1.7.2024 nemá na státní příspěvek nárok účastník, kterému byl přiznán starobní důchod z důchodového pojištění (včetně předčasného).

Není možné mít současně uzavřeno více aktivních smluv doplňkového penzijního spoření. A není možné přispívat současně na smlouvu doplňkového penzijního spoření a penzijního připojištění.  

Smlouvu můžete uzavřít písemně s kterýmkoliv z našich certifikovaných poradců.

Zvolte si jednu z variant zhodnocení vašich úspor. Jednotlivé strategie spoření se liší mírou rizika a výší možného výnosu.

 • Velmi konzervativní strategie: 100% investice do Povinně konzervativního účastnického fondu s velmi nízkou mírou rizika ideální pro poslední roky před odchodem do důchodu.
  • Riziko: nízké, výnos: nižší
 • Konzervativní strategie: 100 % prostředků investujete do Dluhopisového účastnického fondu.
  • Riziko: spíše nižší, výnos: spíše nižší
 • Konzervativní smíšená strategie: Investujete 40 % do Vyváženého a 60 % do Dluhopisového účastnického fondu.
  • Riziko: nižší až střední, výnos: nižší až střední
 • Smíšená strategie: Představuje střední cestu. 100 % investujete do Vyváženého účastnického fondu.
  • Riziko: střední, výnos: střední
 • Dynamická smíšená strategie: : 70 % prostředků investujete do Akciového a 30% do Dluhopisového účastnického fondu.
  • Riziko: spíše vyšší, výnos: spíše vyšší
 • Akciová strategie: 100% prostředků investujete do Akciového účastnického fondu s možností vysokých výnosů, ale i s vysokou mírou rizika.
  • Riziko: vyšší, výnos: vyšší
 • Růstová strategie životního cyklu: Představuje řešení, které se přizpůsobuje vašemu věku a počtu let zbývajících do důchodu. Peníze postupně investujete v různých poměrech do rozdílných fondů, od dynamického v počátcích spoření až po konzervativní před odchodem do důchodu. Při nižším věku účastníka a záměru dlouhodobého spoření se vyplatí kombinace jednotlivých fondů ve formě strategie spoření životního cyklu. Ta spočívá v postupném snižování rizikovosti investic s blížícím se rokem odchodu do důchodu.
  • Riziko: spíše vyšší, výnos: spíše vyšší
 

UNIQA penzijní společnost spravuje 4 různé účastnické fondy:

 • Povinný konzervativní účastnický fond UNIQA penzijní společnosti a. s.: Prostředky fondu investujeme do vysoce kvalitních dluhopisů a nástrojů peněžního trhu. Portfolio fondu je ze zákona plně měnově zajištěno. Klíčové informace pro investory jsou k dispozici zde.

 • Dluhopisový účastnický fond UNIQA penzijní společnosti a. s. : 100 % prostředků investujeme do státních i korporátních dluhopisů z celého světa. V portfoliu převažují kvalitní dluhopisy, přičemž minimálně 50% portfolia je měnově zajištěno. Klíčové informace pro investory jsou k dispozici zde.

 • Vyvážený účastnický fond UNIQA penzijní společnosti a. s.: Smíšené portfolio akcií a dluhopisů. Do akcií z celého světa může být investováno až 65 % prostředků. Zbytek pak investujeme do dluhopisů a nástrojů peněžního trhu. Klíčové informace pro investory jsou k dispozici zde.

 • Akciový účastnický fond UNIQA penzijní společnosti a. s.: Až 100 % prostředků fondu je směřováno akcií z celého světa. Portfolio je široce diversifikováno a představuje zajímavou příležitost zejména pro dynamické klienty. Klíčové informace pro investory jsou k dispozici zde.
 

S výběrem vhodné strategie vám rádi pomůžeme.

 

Oceňování penzijní jednotky

Investiční nástroje v majetku v účastnických fondech se oceňují pravidelně ve lhůtě 1 týden, vždy ke dni stanovení aktuální hodnoty penzijní jednotky a k 31. 12. Majetek, který není oceňován týdně a závazky plynoucí ze smluv uzavřených na účet účastnických fondů se oceňují pravidelně ve lhůtě 1 rok, vždy k 31. 12.Finanční nástroje v portfoliu účastnického fondu v souladu s právními předpisy upravujícími účetnictví účastnického fondu oceňovány reálnou hodnotou.

Bližší informace naleznete v dokumentu Informace pro klienta, který naleznete zde .

Výplata dávek

Výplata dávek

Způsoby čerpání dávek včetně zdanění

Své úspory z doplňkového penzijního spoření si můžete vybrat několika různými způsoby:

 • Starobní penze na určenou dobu
  Výplata pravidelné penze po sjednanou dobu (minimálně 36 měsíců), podmínkou je dosažení věku 60 let a spořící doba 120 měsíců1). V případě předdůchodu věk min. pět let před důchodovým věkem dle zákona o sociálním zabezpečení a spořící doba 120 měsíců1) – doba výplaty minimálně 24 měsíců, maximálně 60 měsíců, splátka minimálně 30% průměrné mzdy.
  Zdanění: při čerpání po dobu kratší než 10 let je uplatněna 15% srážková daň z výnosů

 • Invalidní penze na určenou dobu
  Výplata pravidelné penze po sjednanou dobu, podmínkou je invalidní důchod III. stupně a spořící doba 36 měsíců
  Zdanění: nepodléhá dani

 • Jednorázové vyrovnání
  Jednorázová výplata všech finančních prostředků, podmínkou je dosažení věku 60 let a spořící doba 120 měsíců1)
  Zdanění: 15% srážková daň z výnosů2)

 • Odbytné v případě předčasného ukončení smlouvy
  Jednorázová výplata prostředků snížená o státní příspěvek, podmínkou je úhrada alespoň 24 měsíčních příspěvků
  Zdanění: 15% srážková daň z výnosů a dodanění příspěvků zaměstnavatele2)

 • Částečné odbytné (smlouvy uzavřené nezletilému)
  Dosáhne-li účastník 18 let věku, může si během následujících 24 kalendářních měsíců vybrat až 1/3 vlastních příspěvků, pokud spořící doba trvala minimálně 120 měsíců a 24 měsíců před dosažením 18 let věku nedošlo k převodu do jiné penzijní společnosti (státní příspěvky, příp. příspěvky zaměstnavatele zůstávají na smlouvě)
  Zdanění: 15% srážková daň z výnosů

 • Úhrada jednorázového pojistného pro doživotní penzi
  Převod finančních prostředků pro výplatu doživotní penze ze smlouvy s životní pojišťovnou
  Zdanění: nepodléhá dani

 • Úhrada jednorázového pojistného pro penzi na přesně stanovenou dobu s přesně stanovenou výší důchodu
  Převod finančních prostředků pro výplatu penze na přesně stanovenou dobu s přesně stanovenou výší důchodu ze smlouvy s životní pojišťovnou
  Zdanění: nepodléhá dani

Pro smlouvy uzavřené před rokem 2024, tedy před účinností nového znění zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, platí:

1)  minimální délka spořící doby 60 měsíců

2)  15% zdanění příspěvků zaměstnavatele penzijní společností

 

S výběrem nejvýhodnějšího způsobu vyplácení vám rádi pomůžeme.

S investicí do účastnických fondů doplňkového penzijního spoření je vždy spojeno riziko kolísání hodnoty penzijní jednotky. Penzijní jednotka kolísá v souvislosti se situací na finančních trzích a skutečností, že UNIQA Penzijní společnost, a.s. oceňuje penzijní jednotku v pravidelném týdenním intervalu (více informací naleznete ve statutech účastnických fondů).

Elektronická komunikace

Elektronická komunikace

Chraňte s námi životní prostředí a komunikujme společně elektronicky 

Nabízíme vám jednoduché, bezplatné a bezpečné elektronické služby, které plně nahrazují papírovou korespondenci a díky internetu jsou rychlou a pohodlnou formou komunikace.

Jak požádat o elektronickou komunikaci?

Online prostřednictvím Klientského portálu moje UNIQA

Jděte do Klientského portálu moje UNIQA na www.moje.uniqa.cz
a přihlaste se prostřednictvím čísla vaší smlouvy a PINu.

ikona úpravy

V části Žádost o změnu
můžete následně požádat o elektronickou komunikaci a současně můžete měnit i vaše kontaktní údaje.

obálka

Změnu potvrďte
a dostávejte svoje výpisy elektronicky.
O elektronickou komunikaci můžete požádat i prostřednictvím naší UNIQA linky 488 125 125. Pro vykonání změny budete potřebovat číslo vaší smlouvy a vaše kontaktní údaje.

Využijte možnosti elektronické komunikace

Jaké výhody vám elektronická komunikace přináší?

 • Rychlou a pohodlnou komunikaci bez zbytečného papírování
 • Bezpečná komunikace na váš e-mail a SMS kód na váš mobil
 • Okamžitý přístup k informacím o vaší smlouvě
 • Možnost správy vaší smlouvy
  (změna kontaktních údajů a výše příspěvku online, výpisy na e-mail)
typical-investor

Svoje výpisy můžete dostávat přímo on-line a tím chránit životní prostřední. Navíc máte jistotu, že díky zabezpečenému systému budou vaše výpisy vždy bezpečně uschované a zásilku si budete moci vyzvednout pohodlně kdykoliv a kdekoliv.

K tomu, abyste mohli využívat elektronickou komunikaci vám stačí mít aktivní e-mailovou adresu a telefonní číslo, na které vám bude chodit ověřovací kód s přístupem do Klientského portálu moje UNIQA.

V případě, že se rozhodnete začít elektronickou komunikaci využívat, máte možnost vybrat si z více způsobů uzavření:

 • Na naší stránce v části moje UNIQA se přihlásíte do klientského portálu a sjednáte si elektronickou komunikaci
 • Sjednání komunikace můžete provést i telefonicky na UNIQA lince 488 125 125

Díky tomu budete mít vždy k dispozici ucelený přehled výpisů a smluv na portálu moje UNIQA.

Časté otázky

Časté otázky

Populace v České republice stárne a postupně se snižuje počet pracujících na jednoho penzistu, a to ze stávajících necelých 2 až na 1,2 v horizontu dalších 40 let. To znamená, že bez zásadních úprav důchodového systému se státní důchody současných třicátníků budou pohybovat jen na úrovni 6-7 tisíc (v přepočtu na současné ceny), jelikož příjmy státního rozpočtu nebudou schopny pokrýt požadavky na výplatu důchodů. Zejména proto se vyplatí začít si spořit pomocí doplňkového penzijního spoření.

III. pilíř vám s výraznou podporou od státu i zaměstnavatele umožní efektivně investovat a spravovat vaše úspory. Doplňkové penzijní spoření se vyznačuje vysokou flexibilitou a jeho zřízení není omezeno věkovou hranicí. Nejde o povinný závazek a můžete od něj v případě tíživé životní situace odstoupit.

 • I. pilíř tvoří takzvaný průběžný státní systém, do kterého přispívají všichni zaměstnanci, zaměstnavatelé i OSVČ a ze kterého je vyplácený státní důchod dnešním penzistům. Je založen na solidaritě a prakticky všechny vybrané finanční prostředky jsou v průběhu daného roku vyplaceny prostřednictvím státních důchodů penzistům. Systém není určen k akumulaci prostředků, tzn. může vyplatit pouze tolik prostředků, kolik se mu podaří vybrat.
 • III. pilíř je forma dobrovolného spoření, kdy si účastník spoří jím vybranou částku na svém osobním účtu. Na účet mu stát přispívá státní příspěvek. Naspořené prostředky je možné vybrat jednorázově či formou pravidelné penze, přičemž vyplacená dávka nemá žádný vliv na státní důchod.

Ano, samozřejmě, na starobní důchod od státu má nárok každý. Peníze z doplňkového důchodového spoření představují další zdroj důchodového příjmu, který není závislý na státním důchodu.

 • Odejít do předdůchodu lze nejdříve 5 let před nárokem na starobní důchod (u předdůchodů je věk pro ženy shodný jako věk pro muže).
 • Podmínkou je naspořených 120 měsíců (pro smlouvy uzavřené před 1.1.2024 platí 60 měsíců), přičemž při převodu ze smlouvy o penzijním připojištění se doba spoření sčítá.
 • Vyplácí se z peněz naspořených v doplňkovém penzijním spoření (nový 3. pilíř).
 • Stát během předdůchodu platí zdravotní pojištění, ale nevyplácí žádný důchod.
 • Měsíční splátka předdůchodu musí činit minimálně 30 % průměrné mzdy vyhlášené MPSV za předchozí rok – pro rok 2022 je to 11 114 Kč měsíčně.
 • Je vyplácen minimálně 2 roky.
 • Po dosažení řádného důchodového věku začne být vyplácen nezkrácený státní starobní důchod.

Doplňkové penzijní spoření si může zřídit kdokoliv. Nárok na státní příspěvek mají osoby účastnící se tuzemského důchodového systému, případně veřejného zdravotního pojištění ČR, které nepobírají důchod.

Pokud nebudete moci po přechodnou dobu platit příspěvky, oznamte tuto skutečnost písemně společnosti.

V takových případech můžete:

 • Přerušit placení příspěvků:
  Stanovíte si, na jak dlouho chcete přerušit placení příspěvků. V této době nemáte nárok na státní příspěvky a doba přerušení se vám nezapočítává do celkové pojištěné doby.
 • Odložit placení příspěvků:
  Při odkladu placení příspěvků, můžete do jednoho měsíce od ukončení odkladu příspěvky doplatit. V takovém případě se vám započítají doplacené měsíce do doby penzijního připojištění. Nárok na státní příspěvek po dobu přerušení zaniká.
 • V obou případech se vám dosud naspořené prostředky dále společností zhodnocují.
 • Pokud tuto skutečnost fondu neoznámíte, vystavujete se riziku ukončení smlouvy pro neplacení ze strany společnosti.

Ano, z III. pilíře lze vystoupit. Smlouva končí výpovědí nebo dohodou. Pokud spoříte alespoň 24 měsíců, formou odbytého Vám budou vyplaceny všechny finanční prostředky připsané ve prospěch smlouvy s výjimkou státního příspěvku. V případě předčasného ukončení smlouvy se státní příspěvek vrací zpět na účet Ministerstva financí ČR.

Ano, strategii můžete měnit i v průběhu spoření. První změna strategie spoření v daném kalendářním roce je zdarma, každou další změnu strategie spoření v daném roce je penzijní společnost oprávněna zpoplatnit až do výše 500. Aktuální výši poplatku naleznete v sazebníku.

Ano, každý účastník penzijního spoření má nárok na bezplatný převod prostředků z transformovaného do doplňkového penzijního spoření stejné penzijní společnosti. K tomu je třeba sepsat novou smlouvu o doplňkovém penzijním spoření u penzijní společnosti a uvést typ vzniku smlouvy převodem z transformovaného fondu. Takováto smlouva se nově bude řídit podmínkami produktu doplňkového penzijního spoření.

Ano, zákon tuto možnost nabízí. Převod lze realizovat pouze z platné smlouvy o doplňkovém penzijním spoření na novou smlouvu o doplňkovém penzijním spoření s jinou penzijní společností. V případě, že přestup k jiné penzijní společnosti proběhne před započtením 60 měsíců spořící doby, je společnost oprávněna účtovat si poplatek za převod ve výši až 800 Kč.

Platby příspěvků je třeba zasílat na sběrný účet naší společnosti, vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., číslo účtu je 222333222/2700(číslo účtu 222333222, kód banky 2700). Příspěvek se považuje za zaplacený v kalendářním měsíci, je-li do konce kalendářního měsíce připsán na výše uvedený sběrný účet penzijní společnosti.

Individuální platby prosím zasílejte na účet společnosti s následujícími platebními symboly:

 • Variabilní symbol = číslo smlouvy
 • Specifický symbol = rodné číslo pro příspěvky účastníka
 • Specifický symbol = 333 pro příspěvky zaměstnavatele
 • Konstantní symbol není předepsán (např. 0558)

Změnu je možné akceptovat nejdříve od měsíce následujícího po jejím doručení na kontaktní adresu nebo do sídla UNIQA penzijní společnosti.

Platby příspěvků je třeba zasílat na sběrný účet naší společnosti, vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., číslo účtu je 222333222/2700 (číslo účtu 222333222, kód banky 2700).

Změnu osobních údajů můžete fondu oznámit následovně:

Telefonická konzultace
z pohodlí domova.

Ozveme se vám

S nabídkou produktu

Sjednat si schůzku
Sme tu pre Vás nonstop
+420 488 125 125

Jsme tu pro vás

Zavolat
Pobočky UNIQA
Pobočky UNIQA

Vyhledejte si nejvhodnější

Vyhledat pobočku