Česky > Investování > Investice > Programy pravidelného investováni > Tempo

Tempo

Myslete na budoucnost a investujte pravidelně
 

Banner

Výhody

Výhody

Investuje ve správném Tempu a vytvořte si prostředky k splnění vašich cílů

Proč říct ano programu Tempo

 • I z malého základu můžete vytěžit
  Měsíční vklad již od 500 Kč.
 • Vybere si každý
  Podle svého vztahu k riziku si můžete vybrat z Defenzivního, Progresivního, Růstového nebo Akciového profilu. Zkušení klienti si pak mohou sestavit Individuální profil podle vlastních představ. 
 • Získáte portfolio až několika stovek cenných papírů
  Podle vašeho rizikového profilu a výnosových očekávání můžete své prostředky rozložit do různých profilů, tedy i různých typů aktiv (například nástroje peněžního trhu, dluhopisy, akcie, komodity i jiné alternativní investice). Portfolia jednotlivých podkladových fondů jsou pak složeny z několika desítek až stovek cenných papírů. Vaše celkové portfolio je tedy vysoce diversifikované.
 • Své investice máte vždy pod kontrolou
  Díky Klientskému portálu moje UNIQA máte vždy přehled o všech změnách, vidíte aktuální hodnoty investic a jejich zhodnocení a máte celý přehled investic a výpisů na jednom místě.
 • Flexibilita ve změně investiční strategie, měsíčního vkladu a doby investice
  Přizpůsobte si investování podle vaší aktuální životní situace.
 • Variabilita při investování
  Platby můžete kdykoli v průběhu investování na čas přerušit, obnovit, předplatit nebo doplatit.
 • Prostředky kdykoliv k dispozici
  Minimální investiční horizont je 5 let, investovat pak můžete libovolně dlouhou dobu. Své finance si však můžete vybrat kdykoliv, abyste v případě potřeby uměli zvládnout jakoukoliv situaci.
 • Nulové výstupní poplatky
  Při odkupu nic neplatíte.

Popis

Popis

Investuje ve správném Tempu a vytvořte si prostředky k splnění vašich cílů

Tempo je moderní program pravidelného investování, který vám umožní investovat do širokého portfolia podílových fondů, které jsou spravovány investiční společností UNIQA.

Do programu můžete investovat jednorázově, pravidelně nebo kombinací těchto dvou forem v minimálním horizontu 5 let. Výhodou pravidelného investování prostřednictvím programu Tempo je investování až do 6 podílových fondů s možností zajímavého ročního výnosu.

V závislosti na tom, jaké riziko se rozhodnete podstoupit při vašem investování, máte na výběr ze čtyř přednastavených investičních profilů: Defenzivní, Progresivní, Růstový nebo Akciový. Nebo si můžete sestavit vlastní Individuální profil.

Program Tempo si můžete uzavřít prostřednictvím vašeho finančního zprostředkovatele nebo na našich pobočkách. Před uzavřením si, prosím, prostudujte všechny potřebné produktové dokumenty.

Investuje ve správném Tempu a vytvořte si prostředky k splnění vašich cílů
V případě uzavření programu Tempo, si prosím nastavte trvalý příkaz ve vašem internet bankingu na vámi sjednanou částku (ne méně než 500 Kč) a zašlete ji na námi stanovený účet. Díky tomu budete mít jistotu, že budou vaše investice pravidelně investovány.

Zasílat finanční prostředky můžete až potom, co s vámi byla úspěšně smlouva uzavřena, z naší strany akceptována a dostali jste všechny potřebné informace.

Své investice, prosím, zasílejte na:
Číslo účtu: 513622024/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
Variabilní symbol – číslo smlouvy

Bez uvedení variabilního symbolu nebude vaše platba akceptována.

Součástí programu Tempo je vstupní poplatek, který můžete uhradit jednorázově, postupně nebo průběžně.  Výše vstupního poplatku se odvíjí od vámi zvoleného investičního profilu, výše cílové částky a způsobu úhrady vstupního poplatku. Všechny potřebné informace ohledně vstupního poplatku naleznete v Sazebníku.

Smlouva automaticky zaniká po uplynutí 24 měsíců ode dne, kdy jste odkoupili poslední podílový list z vašeho portfolia.

Ozveme se vám

Rádi vám poradíme
s nabídkou produktu.

Sjednat si schůzku
Sme tu pre Vás nonstop

+420 488 125 125

Jsme tu pro vás

Zavolat
Sme tu pre Vás nonstop

Pobočky UNIQA

Vyhledejte si nejvhodnější

Vyhledat pobočku

Investiční profil

INVESTIČNÍ PROFIL 

Investuje ve správném Tempu a vytvořte si prostředky k splnění vašich cílů

Program Tempo nabízí 4 přednastavené investiční strategie a možnost sestavit si vlastní Individuální profil.

Individuální profil je určen zkušeným klientům, kteří mají zájem pravidelně investovat do portfolia UNIQA fondů dle vlastního výběru. Profil lze sestavit z 1 až 6 investičních fondů UNIQA denominovaných v Kč. Podíl jednoho fondu v portfoliu musí být alespoň 5%.  

Zastoupení podílových fondů UNIQA v přednastavených investičních profilech:

Fond

Přednastavený profil 

Defenzivní Progresivní Růstový Akciový
UNIQA CZK Konto 40 % 15 %  
UNIQA CEE Dluhopisový fond 30 % 20 %    
UNIQA CEE Akciový fond       15 %   25 %
UNIQA Realitní fond         10 % 10 %
UNIQA Selection Global Equity 10 % 15 % 35 % 30 %
UNIQA Selection Emerging Equity        10 % 15 % 25 %
UNIQA Selection Opportunities 20 %  25 % 20 % 10 %
UNIQA Small Cap Portfolio     20%  

 

 

Konzervativní laděné portfolio, které se skládá ze 75% - 80% z dluhopisových investic a nástrojů peněžního trhu, zbývající část tvoří světové akcie a komoditní investice. Skládá se z fondů UNIQA CZK Konto, UNIQA CEE Dluhopisový fond, UNIQA Selection Global Equity, UNIQA Selection Opportunities.

Optimální vybalancované portfolio, které se skládá z 40% - 50% z dluhopisových investic a nástroje peněžního trhu, zbývající část tvoří akcie zejména střední Evropy, světové akcie včetně rozvíjejících se trhů a komodity. Skládá se z fondů UNIQA CZK Konto, UNIQA CEE Dluhopisový fond, UNIQA CEE Akciový fond, UNIQA Selection Global Equity, UNIQA Selection Emerging Equity, UNIQA Selection Opportunities.

Výrazně diverzifikované portfolio růstových trendů, jehož potenciál spočívá ve světových akcích rozvinutých zemí, jejichž významnou část tvoří akcie společností s nízkou a střední tržní kapitalizací (small & mid caps). Dále jsou v portfoliu zastoupeny akcie firem působících na rozvíjejících se trzích, realitní akcie a jako doplněk komodity a tzv. high yield dluhopisy. Skládá se z fondů UNIQA Selection Opportunities, UNIQA Selection Global Equity, UNIQA Realitní fond, UNIQA Selection Emerging Equity, UNIQA Small Cap Portfolio.

Velmi dynamické portfolio, jehož téměř 100% portfolia tvoří akcie z celého světa, přičemž více než polovinu akcie rozvíjejících se trhů včetně střední Evropy. Portfolio s vysokým výnosovým potenciálem a tomu odpovídajícím rizikem. Skládá se z fondů UNIQA CEE Akciový fond, UNIQA Realitní fond, UNIQA Selection Global Equity, UNIQA Selection Emerging Equity, UNIQA Selection Opportunities.

V rámci programu TEMPO umožňujeme změny v rámci předdefinovaných profilů a do Individuálního profilu. Změna z Individuálního profilu na jiný profil už nebude možná, a to ani na jiný Individuální profil či původní profil klienta. K rozhodnutí o změně je tedy potřeba přistupovat s rozvahou a zodpovědně. Se změnou profilu je možné změnit i stávající investice podle nově zvoleného investičního profilu.

Dokumenty

Dokumenty

Upozornění

Upozornění

Informace uvedené na těchto webových stránkách jsou propagačním sdělením týkajícím se investic do investičního fondu.

Aktuální hodnota podílového listu fondu může v čase klesat i stoupat v závislosti na vývoji finančních trhů a dalších souvisejících faktorů, návratnost investované částky není tudíž zaručena. Společnost upozorňuje podílníky, že předchozí výkonnost fondu nezaručuje stejnou výkonnost v budoucnu. Hodnota podílového listu fondu je ze své podstaty nestálá a může kolísat v souvislosti s výkyvy hodnoty jednotlivých složek majetku ve fondu a v souvislosti s aktivními změnami složení tohoto majetku. V důsledku toho může hodnota investice do podílového fondu kolísat a podílník nemá zaručeno, že se mu vrátí původně investovaná částka.

 

Před uskutečněním investice se důkladně seznamte s produktovými dokumenty, jimiž jsou zejména statut a sdělení klíčových informací pro investory, sazebník poplatků, obchodní podmínky a další dokumenty, které jsou dostupné v českém jazyce i na internetových stránkách www.uniqa.cz.

Telefonická konzultace
z pohodlí domova.

Ozveme se vám

S nabídkou produktu

Sjednat si schůzku
Sme tu pre Vás nonstop
+420 488 125 125

Jsme tu pro vás

Zavolat
Pobočky UNIQA
Pobočky UNIQA

Vyhledejte si nejvhodnější

Vyhledat pobočku