Zavolejte nám

Sjednání pojištění, infolinka a hlášení škod: +420 488 125 125

(pondělí až pátek 8-18 hodin; škody lze hlásit online 24 hodin denně)

 

Nejvíc dostupných operátorů máme od 10:00 do 16:00

Dostupnost operátorů

 

Asistenční služba

Cestovní pojištění: +420 296 333 696

Pojištění vozidel: +420 272 101 020

Pojištění majetku: +420 255 716 679

Ozveme se vám

S nabídkou pojištění

Napište nám

 

Adresa

UNIQA pojišťovna, a.s.


Adresa (centrála): Evropská 810/136, 160 12 Praha 6
E-mail:
info@uniqa.cz
Datová schránka: andcicx

 

UNIQA pojišťovna, a.s., je zapsána u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 2012.
IČ: 49240480, DIČ: CZ-699003142

Bankovní spojení

Hlavní účet pro úhradu pojistného: 1071001005/5500. Jako variabilní symbol (VS) uveďte číslo pojistné smlouvy.

Pro platbu si můžete vybrat tyto možnosti: jednorázový i trvalý příkaz k úhradě z účtu / inkaso z účtu / SIPO platba.

Více informací o možnostech platby /moznosti-platby/.

UNIQA pojišťovna, a.s., je zapsána u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 2012. IČ: 49240480, DIČ: CZ-699003142.

Ochrana osobních údajů

Nakládání s osobními údaji a jejich ochraně věnujeme značnou pozornost. Řídíme se platnou právní úpravou (zákon č. 101/2000 Sb. a související předpisy) a našimi interními zásadami ochrany osobních údajů. Od května 2018 platí nová legislativa EU - GDPR: více informací najdete /osobni-udaje/.

Whistleblower

Pokud jste se dozvěděli nebo přímo jste se sami setkali v rámci společnosti UNIQA s jednáním naplňující znaky úplatkářství, korupce nebo máte podezření na zpronevěru, krádež, jinou trestnou nebo protiprávní činnost, prosím obraťte se na nás a pomozte nám tak bojovat proti porušování právních předpisů, jako je např. korupce a další trestné činy. Jejich oznámením můžete přispět k odhalení těchto protiprávních aktivit. 

K podání oznámení využijte prosím aplikaci Whistleblower https://uniqagroup.whistleblowernetwork.net/de

Systém Whistleblower společnosti UNIQA nabízí příležitost informovat nás o závažných porušení právních předpisů nebo jiných pravidel nejenom našim zaměstnancům, ale také  zákazníkům, obchodním partnerům a dalším zúčastněným stranám. Toto hlášení lze provést i anonymně. Bližší informace naleznete na úvodní straně aplikace Whistleblower.

Nejste s něčím spokojeni?

Pokud není vše podle vašich představ, obraťte se na naše oddělení stížností a reklamací.

Kontakt: stiznosti@uniqa.cz, telefon 225 393 462

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Spotřebitelé mohou využít možnosti mimosoudního řešení spotřebitelského sporu s UNIQA pojišťovnou prostřednictvím příslušných nezávislých subjektů.

Pro řešení sporů z životního pojištění je příslušným orgánem Finanční arbitr (Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1, www.finarbitr.cz). V případě sporů z neživotního pojištění je věcně příslušným subjektem Kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven z.ú.  (Elišky Krásnohorské 135/7, 110 00 Praha 1, www.ombudsmancap.cz) nebo Česká obchodní inspekce (Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, www.coi.cz).   

Pokud spotřebitelé uzavřeli pojistnou smlouvu on-line, mohou řešit spotřebitelský spor prostřednictvím elektronické platformy provozované Evropskou komisí.

Zavolejte nám

+420 488 125 125

 

Ozveme se Vám

S nabídkou pojištění