Sjednání pojištění, infolinka a hlášení škod: +420 488 125 125

Sjednání pojištění: pondělí až pátek 8-17 hodin

Infolinka a hlášení škod: pondělí až pátek 8-18 hodin

Škody lze hlásit online 24 hodin denně nebo s virtuální asistentkou NIKI

Nejvíc dostupných operátorů máme od 10:00 do 16:00

Dostupnost operátorů

 

Asistenční služba

Cestovní pojištění: +420 296 333 696

Pojištění vozidel: +420 272 101 020

Pojištění majetku: +420 255 716 679

Ozveme se vám

S nabídkou pojištění

Napište nám

Jaké oblasti se týká?

Jakou oblast chcete řešit?

Nejprve vyberte jednu z možností nad mapou
 

Adresa

UNIQA pojišťovna, a.s.


Adresa (centrála): Evropská 810/136, 160 00 Praha 6
E-mail:
info@uniqa.cz
Datová schránka: andcicx

 

UNIQA pojišťovna, a.s., je zapsána u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 2012.
IČ: 49240480, DIČ: CZ-699003142

Bankovní spojení

Hlavní účet pro úhradu pojistného: 1071001005/5500. Jako variabilní symbol (VS) uveďte číslo pojistné smlouvy.

Pro platbu si můžete vybrat tyto možnosti: jednorázový i trvalý příkaz k úhradě z účtu / inkaso z účtu / SIPO platba.

Více informací o možnostech platby /moznosti-platby/.

UNIQA pojišťovna, a.s., je zapsána u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 2012. IČ: 49240480, DIČ: CZ-699003142.

Ochrana osobních údajů

Nakládání s osobními údaji a jejich ochraně věnujeme značnou pozornost. Řídíme se platnou právní úpravou (zákon č. 101/2000 Sb. a související předpisy) a našimi interními zásadami ochrany osobních údajů. Od května 2018 platí nová legislativa EU - GDPR: více informací najdete /osobni-udaje/.

Whistleblower

Pokud jste se dozvěděli nebo přímo jste se sami setkali v rámci společnosti UNIQA s jednáním naplňující znaky úplatkářství, korupce nebo máte podezření na zpronevěru, krádež, jinou trestnou nebo protiprávní činnost, prosím obraťte se na nás a pomozte nám tak bojovat proti porušování právních předpisů, jako je např. korupce a další trestné činy. Jejich oznámením můžete přispět k odhalení těchto protiprávních aktivit. 

K podání oznámení využijte prosím aplikaci Whistleblower https://uniqagroup.whistleblowernetwork.net/de

Systém Whistleblower společnosti UNIQA nabízí příležitost informovat nás o závažných porušení právních předpisů nebo jiných pravidel nejenom našim zaměstnancům, ale také  zákazníkům, obchodním partnerům a dalším zúčastněným stranám. Toto hlášení lze provést i anonymně. Bližší informace naleznete na úvodní straně aplikace Whistleblower.

Nejste s něčím spokojeni?

Vážíme si Vašich podnětů, díky nimž se můžeme stále zdokonalovat.

Proto pokud není vše podle Vašich představ nebo máte nápad na zlepšení našich služeb, obraťte se na nás.

Jak nás můžete kontaktovat?

 

Co se bude dít s Vaším podnětem / Vaší stížností?

Stížnost či podnět po obdržení zaevidujeme a zahájíme přezkum záležitosti. Pokud pro Vás nenalezneme řešení ihned, může být Vaše stížnost konzultována s odbornými odděleními. Proto prosíme počítejte, že vyřízení Vaší stížnosti může trvat delší dobu. Je rovněž možné, že si vyřízení stížnosti vyžádá doplnění z Vaší strany. 

Odpověď na stížnost Vám bude sdělena nejpozději do 30 dnů od obdržení stížnosti, případně se dozvíte, co brání jejímu vyřízení v tomto termínu.

Pokud nebude Vaše stížnost ani nadále vyřízena k Vaší spokojenosti, můžete postupovat dle níže uvedených informací :
 

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Spotřebitelé mohou využít možnosti mimosoudního řešení spotřebitelského sporu s UNIQA pojišťovnou prostřednictvím příslušných nezávislých subjektů.

Pro řešení sporů z životního pojištění je příslušným orgánem Finanční arbitr (Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1, www.finarbitr.cz). V případě sporů z neživotního pojištění je věcně příslušným subjektem Kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven z.ú.  (Elišky Krásnohorské 135/7, 110 00 Praha 1, www.ombudsmancap.cz) nebo Česká obchodní inspekce (Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, www.coi.cz).   

Pokud spotřebitelé uzavřeli pojistnou smlouvu on-line, mohou řešit spotřebitelský spor prostřednictvím elektronické platformy provozované Evropskou komisí.

Zavolejte nám

+420 488 125 125

 

Ozveme se Vám

S nabídkou pojištění