Česky > Kontakty > Whistleblower

Whistleblower

Pokud jste se dozvěděli nebo přímo jste se sami setkali v rámci společnosti UNIQA s jednáním naplňující znaky úplatkářství, korupce nebo máte podezření na zpronevěru, krádež, jinou trestnou nebo protiprávní činnost, prosím obraťte se na nás a pomozte nám tak bojovat proti porušování právních předpisů, jako je např. korupce a další trestné činy. Jejich oznámením můžete přispět k odhalení těchto protiprávních aktivit. 

K podání oznámení využijte prosím aplikaci Whistleblower https://uniqagroup.whistleblowernetwork.net/de

Systém Whistleblower společnosti UNIQA nabízí příležitost informovat nás o závažných porušení právních předpisů nebo jiných pravidel nejenom našim zaměstnancům, ale také  zákazníkům, obchodním partnerům a dalším zúčastněným stranám. Toto hlášení lze provést i anonymně. Bližší informace naleznete na úvodní straně aplikace Whistleblower.