Profil společnosti

UNIQA vyvíjí své aktivity na českém pojistném trhu již od roku 1993; nejprve jako Česko-rakouská pojišťovna (do roku 2001) a poté jako UNIQA pojišťovna. Jako univerzální pojistitel nabízí kompletní paletu pojistných produktů pro občany i korporátní klienty. V portfoliu měla koncem loňského roku více než milion pojistných smluv. Její roční pojistné činilo okolo 8 miliard korun.

Začátkem roku 2020 byla ohlášena akvizice společností AXA v ČR . Jejich převzetí bylo formálně uskutečněno v říjnu 2020 (closing). UNIQA zahájila podnikání i v doplňkovém penzijním spoření a v investicích, které získala sloučením s AXA. Završení celého procesu proběhlo letos v létě. UNIQA se tak stala finanční skupinou nabízející širokou škálu produktů. Integrací získala UNIQA v ČR dalších 800 000 klientů a stovky kvalifikovaných zaměstnanců.

Sídlem skupiny UNIQA v České republice je Praha 6, Evropská 810/136, 160 00.

UNIQA je součástí skupiny UNIQA Insurance Group, která je aktivní na 18 evropských trzích, zaměstnává na 22 000 pracovníků a obsluhuje aktuálně více než 15 milionů klientů. Klíčovým regionem koncernu je rakouský trh a střední Evropa včetně ČR. V regionu CEE patří značka UNIQA do pětky nejsilnějších hráčů. UNIQA v ČR patří dlouhodobě k nejdynamičtějším a nejvýnosnějším entitám evropského koncernu.

 

 

 

UNIQA pojišťovna, a.s.

Jsme univerzální pojišťovna, která vychází vstříc rozmanitým potřebám občanů i firem ohledně životního a neživotního pojištění. UNIQA byla založena „na zelené louce“ v roce 1993. V době svého vzniku byla pilotním projektem expanze rakouského pojišťovacího kapitálu na východní trhy. Brzy se stala jedním ze základních kamenů pozdějšího evropského pojišťovacího koncernu UNIQA Insurance Group s nynějšími aktivitami na osmnácti trzích celého kontinentu. Pojištění se značkou UNIQA má sjednáno na deset milionů zákazníků.

 

Koncern UNIQA

Jediným akcionářem UNIQA pojišťovny je UNIQA Österreich Versicherungen AG (Untere Donaustraße 21-23, 1020 Vídeň, Rakousko). Tato společnost je součástí pojišťovací skupiny UNIQA Insurance Group, rovněž se sídlem ve Vídni. Koncern zajišťuje služby v celkem 18 zemích Evropy pro 10,5 milionu zákazníků. Tradice pojištění UNIQA trvá už více než 200 let.

 

Kontakty

Adresa (centrála): UNIQA pojišťovna, a.s., Evropská 810/136, 160 00 Praha 6
 

  • E-mail: info@uniqa.cz, datová schránka: andcicx
  • Servisní call centrum a hlášení škod: 488 125 125
  • Prodej pojištění: 483 04 04 04

Provozní doba telefonních linek:
Sjednání pojištění: pondělí až pátek 8-17 hodin
Infolinka a hlášení škod: pondělí až pátek 8-18 hodin (online hlášení škod možné 24 hodin denně)

UNIQA pojišťovna, a.s., je zapsána u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 2012.
IČ: 49240480, DIČ: CZ-699003142

 

 

Vybor pro audit

Peter Frederick Wright
Predseda vyboru pro audit

Narozen 02.11.1963

Na Petynce 2445/25a, 169 00, Praha 6 - Brevnov

Den vzniku členství: 30.04.2015

Den vzniku funke: 30.04.2015

Marie Konečná
Člen výboru pro audit

Narozena 15.08.1952

Okrová 945/16, 142 00, Praha 4 

Den vzniku členství: 15.01.2021

Jana Švenková
Člen výboru pro audit

Narozena 09.03.1962

Jeseniova 2797/30, 130 00

Den vzniku členství: 15.01.2021

Kurt Svoboda
Člen výboru pro audit

Narozen 12.04.1967

2410 Hainburg a.d. Donau, Kleingärtnerweg 16-18, Rakouská republika

Den vzniku členství: 23.07.2021

 

 

 

 

UNIQA penzijní společnost, a. s.

Svým klientům nabízíme kvalitní penzijní plán s propracovaným systémem penzí a ostatních dávek. Díky tomu můžete naplno využívat všech výhod spojených s doplňkovým penzijním spořením.

O společnosti

Naše penzijní společnost v roce 2019 obsadila šestou pozici na trhu dle výše prostředků evidovaných ve prospěch účastníků, což představuje podíl 10,5 % na trhu transformovaných fondů a 4,4 % na trhu účastnických fondů.

V roce 2019 vykázala jako celek (vč. transformovaného fondu a účastnických fondů) hospodářský výsledek ve výši 781 mil. Kč.

Celkový počet klientů k 31. 12. 2019 dosahoval 309 tisíc.

Společnost UNIQA penzijní společnost, a. s., se sídlem Evropská 810/136, 160 00 Praha 6, IČO: 61859818, zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 26024, je jako řízená osoba součástí koncernu řízeného UNIQA Insurance Group AG, akciovou společností založenou a existující podle práva Rakouska, se sídlem Untere Donaustraße 21, 1029 Vídeň, Rakousko, zapsanou do obchodního rejstříku vedeného Obchodním soudem ve Vídni pod zn. FN 092933 t
Toto oznámení je činěno v souladu s ustanovením § 79 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů.

Predstavenstvo

Peter Socha
Peter Socha
Předseda představenstva Bio
Martin Žáček
Martin Žáček
Člen představenstva Bio
Lucie Urválková
Lucie Urválková
Člen představenstva Bio
Rastislav Havran
Rastislav Havran
Člen představenstva Bio

Dozorčí rada

Robert Gauci

Člen dozorčí rady

 

Andreas Bertl

Člen dozorčí rady

Peter Eichler

Člen dozorčí rady

Vybor pro audit

Peter Frederick Wright
Predseda vyboru pro audit

Narozen 02.11.1963

Na Petynce 2445/25a, 169 00, Praha 6 - Brevnov

Den vzniku členství: 30.04.2015

Den vzniku funke: 30.04.2015

Marie Konečná
Člen výboru pro audit

Narozena 15.08.1952

Okrová 945/16, 142 00, Praha 4 

Den vzniku členství: 15.01.2021

Jana Švenková
Člen výboru pro audit

Narozena 09.03.1962

Jeseniova 2797/30, 130 00

Den vzniku členství: 15.01.2021

Kurt Svoboda
Člen výboru pro audit

Narozen 12.04.1967

2410 Hainburg a.d. Donau, Kleingärtnerweg 16-18, Rakouská republika

Den vzniku členství: 23.07.2021

Akcionári spoločnosti

UNIQA pojišťovna, a.s.,

100%

Auditor

PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.

 

 

 

 

Licence pro penzijní společnost >
Stanovy společnosti UNIQA penzijní společnost, a. s. ke dni 15.01.2021 >

 

Sídlo společnosti:

UNIQA penzijní společnost, a. s.
Evropská 810/136
160 00 Praha 6

Identifikační údaje:

IČO: 61859818
DIČ: CZ699003142

 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 26024.

 

 

UNIQA investiční společnost, a.s. 

Věnujeme vám komplexní odbornou péči

Naší klíčovou aktivitou je obhospodařování podílových fondů a vytváření investičních programů šitých na míru potřebám našich klientů. Zároveň obhospodařujeme institucionální portfolia v rámci skupiny UNIQA.

V České republice je investiční činnost skupiny UNIQA reprezentována UNIQA investiční společností, a.s. a na Slovensku pak její organizační složkou. Investiční společnosti sdílí etické zásady a kontrolní mechanismy fungující v rámci celé skupiny UNIQA a především její strategické vize v pohledu na kapitálový trh a region střední a východní Evropy, které promítá do obhospodařování majetku svých zákazníků. Na úrovni jednotlivých produktů využívá specializaci expertních týmů na konkrétní regiony, třídy aktiv nebo sektory.

O společnosti

V roce 1992 vstoupila na český trh společnost Credit Suisse First Boston. Tato společnost položila základy investičního bankovnictví v ČR a stala se zakládajícím členem Burzy cenných papírů Praha. Mezi lety 1992–1995 začala pod touto investiční bankou působit společnost Credit Suisse Asset Management. V roce 2006 společnost již pod názvem Winterthur Asset Management (Praha) a.s. obdržela povolení ČNB k činnosti investiční společnost a po akvizici skupiny Winterthur skupinou AXA byla následně přejmenována na AXA investiční společnost, a.s. Dne 15.10.2020 se společnost stala součástí skupiny UNIQA a k 15. 1. 2021 byla přejmenovaná na UNIQA investiční společnost, a.s. V současné době jsme úspěšným obhospodařovatelem aktiv na českém trhu a řádným členem Asociace pro kapitálový trh (www.akatcr.cz).

Společnost UNIQA investiční společnost, a.s., se sídlem Evropská 810/136, 160 00 Praha 6, IČO: 64579018, zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7462, je jako řízená osoba součástí koncernu řízeného UNIQA Insurance Group AG, akciovou společností založenou a existující podle práva Rakouska, se sídlem Untere Donaustraße 21, 1029 Vídeň, Rakousko, zapsanou do obchodního rejstříku vedeného Obchodním soudem ve Vídni pod zn. FN 092933 t.
Toto oznámení je činěno v souladu s ustanovením § 79 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů.

Představenstvo

Peter Socha
Peter Socha
Předseda představenstva Bio
Martin Žáček
Martin Žáček
Člen představenstva Bio
Lucie Urválková
Lucie Urválková
Člen představenstva Bio
Rastislav Havran
Rastislav Havran
Člen představenstva Bio
Jan Vinter
Jan Vinter
Člen představenstva Bio

Dozorčí rada

Robert Gauci

Člen dozorčí rady

 

Andreas Bertl

Člen dozorčí rady

Peter Eichler

Člen dozorčí rady

Výbor pro audit

Peter Frederick Wright
Předseda výboru pro audit

Narozen 02.11.1963

Na Petynce 2445/25a, 169 00, Praha 6 - Brevnov

Den vzniku členství: 30.04.2015

Den vzniku funke: 30.04.2015

Marie Konečná
Člen výboru pro
audit

Narozena 15.08.1952

Okrová 945/16, 142 00, Praha 4 

Den vzniku členství: 15.01.2021

Jana Švenková
Člen výboru pro audit

Narozena 09.03.1962

Jeseniova 2797/30, 130 00

Den vzniku členství: 15.01.2021

Kurt Svoboda
Člen výboru pro audit

Narozen 12.04.1967

2410 Hainburg a.d. Donau, Kleingärtnerweg 16-18, Rakouská republika

Den vzniku členství: 23.07.2021

Akcionáři společnosti

UNIQA pojišťovna, a.s.,

100%

Auditor

PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.

Sídlo společnosti:

UNIQA investiční společnost, a.s.
Evropská 810/136
160 00 Praha 6

Identifikační údaje:

IČO: 645 79 018
DIČ: CZ699003142

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7462. 

 

O společnosti UNIQA

UNIQA pojišťovna vyvíjí své aktivity na českém pojistném trhu již 28 let. Jako univerzální pojišťovna nabízí kompletní paletu pojistných produktů pro občany i korporátní klienty. V portfoliu má aktuálně více než milion pojistných smluv. Podle objemu pojistného figuruje aktuálně mezi šesti nejsilnějšími pojišťovnami v ČR.

Letos dokončí fúzi se společnostmi AXA ohlášenou loni v únoru. Značka AXA opouští český trh a všechny entity bude zastřešovat brand UNIQA. Z UNIQA vzniká finanční skupina nabízející rovněž penze, investice a další finanční nástroje. V žebříčku pojišťoven se v ČR posune na pozici pětky.

UNIQA pojišťovna je součástí skupiny UNIQA Insurance Group se sídlem ve Vídni, která je aktivní na 18 evropských trzích, zaměstnává na 23 500 pracovníků a obsluhuje aktuálně více než 15,5 milionu klientů. Klíčovým regionem koncernu je rakouský trh a střední Evropa.

 

Aktuální pozice skupiny UNIQA

Skupina UNIQA je finančním partnerem pro více než 3 miliony lidí v Česku a na Slovensku. V žebříčku pojišťoven se v ČR posunula značka UNIQA na páté místo a na Slovensku upevnila pozici čtyřky. Objem ročního předepsaného pojistného v ČR a SR činí aktuálně více než 18 miliard korun. Tržní podíl pojištění UNIQA dosahuje bezmála 8 % na českém a více než 10 % na slovenském trhu.

UNIQA provozuje 3 penzijní společnosti: jednu v Česku (3. pilíř) a dvě na Slovensku (2. a 3. pilíř). Na důchod spoří s UNIQA asi 730 000 klientů. Tržní podíl české UNIQA penzijní společnosti je aktuálně asi 9,4 %, zatímco slovenské penzijní společnosti jsou ještě silnější: UNIQA DSS drží podíl 26,2 % a UNIQA DDS 14,9 %.

UNIQA investiční společnosti svěřilo své prostředky do podílových fondů už na 176 000 klientů. Objem majetku v podílových fondech pod správou UNIQA investiční společnosti je nyní bezmála 17 miliard korun.

Celková aktiva skupiny UNIQA v České republice a ve Slovenské republice činí bezmála 180 miliard korun.

Pro značku UNIQA v Česku a na Slovensku pracuje asi 1 500 zaměstnanců. Interní a externí distribuce (pracovníci v obchodě) čítá bezmála na 3 000 spolupracovníků.

UNIQA se sídlem v Praze je součástí skupiny UNIQA Insurance Group se sídlem ve Vídni, která je aktivní na 18 evropských trzích, zaměstnává na 22 000 pracovníků a obsluhuje aktuálně více než 15 milionů klientů. V portfoliu má na 21 milionů smluv. Staví na více než 200leté zkušenosti a tradici.

Klíčovým regionem koncernu je rakouský trh (UNIQA je zde druhá nejsilnější pojišťovna) a střední Evropa, kde UNIQA patří aktuálně mezi 5 top značek. UNIQA v ČR a SR patří dlouhodobě k nejdynamičtějším a nejziskovějším entitám evropského koncernu.

Predstavenstvo

Martin Žáček
Martin Žáček
Předseda sboru jednatelů Bio
Lucie Urválková
Lucie Urválková
Jednatel Bio
Rastislav Havran
Rastislav Havran
Jednatel Bio
Marek Bártek
Marek Bártek
Jednatel Bio
Peter Socha
Peter Socha
Jednatel Bio
Martin Rotkovský
Martin Rotkovský
Jednatel Bio

Akcionári spoločnosti

UNIQA Österreich Versicherungen AG

100%

 

 

Název subjektu: UNIQA Management Services, s.r.o.

Spisová značka: C 60002 vedená u Městského soudu v Praze

Sídlo: Evropská 810/136, Vokovice, 160 00 Praha 6

IČO: 25672703