Česky > O nás > Profil společnosti

Profil společnosti

UNIQA vyvíjí své aktivity na českém trhu již od roku 1993; nejprve jako Česko-rakouská pojišťovna (do roku 2001) a poté jako UNIQA pojišťovna. Jako univerzální pojistitel nabízí kompletní paletu pojistných produktů pro občany i korporátní klienty.

Začátkem roku 2020 byla ohlášena akvizice společností AXA v ČR . Jejich převzetí bylo formálně uskutečněno v říjnu 2020 (closing). UNIQA tak zahájila podnikání i v doplňkovém penzijním spoření a v investicích, které získala sloučením s AXA. Završení celého procesu proběhlo v létě 2021. UNIQA se tak stala finanční skupinou nabízející širokou škálu produktů.

UNIQA je součástí skupiny UNIQA Insurance Group, která zaměstnává na 21 000 pracovníků, je aktivní na 18 evropských trzích a obsluhuje aktuálně více než 16 milionů klientů. Klíčovým regionem koncernu je rakouský trh a střední Evropa včetně ČR. V regionu CEE patří značka UNIQA do pětky nejsilnějších hráčů. UNIQA v ČR patří dlouhodobě k nejdynamičtějším a nejvýnosnějším entitám evropského koncernu.

 

 

 

 

 

UNIQA pojišťovna, a.s.

Jsme univerzální pojišťovna, která vychází vstříc rozmanitým potřebám občanů i firem ohledně životního a neživotního pojištění. UNIQA byla založena „na zelené louce“ v roce 1993. V době svého vzniku byla pilotním projektem expanze rakouského pojišťovacího kapitálu na východní trhy. Brzy se stala jedním ze základních kamenů pozdějšího evropského pojišťovacího koncernu UNIQA Insurance Group s nynějšími aktivitami na osmnácti trzích celého kontinentu.

 Jediným akcionářem UNIQA pojišťovny je UNIQA Österreich Versicherungen AG (Untere Donaustraße 21-23, 1020 Vídeň, Rakousko). Tato společnost je součástí pojišťovací skupiny UNIQA Insurance Group, rovněž se sídlem ve Vídni. Koncern zajišťuje služby v celkem 18 zemích Evropy pro 10,5 milionu zákazníků. Tradice pojištění UNIQA trvá už více než 200 let.

 

Identifikační údaje společnosti

UNIQA pojišťovna, a.s., se sídlem Evropská 810/136, 160 00 Praha 6, Česká republika, IČO: 492 40 480, společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2012

 

Představenstvo

Rastislav Havran
Rastislav Havran
Předseda představenstva Bio
Lucie Urválková
Lucie Urválková
Člen představenstva Bio
Martin Rotkovský
Martin Rotkovský
Člen představenstva Bio
Sylwia Szymula
Sylwia Szymula
Člen představenstva Bio
Peter Socha
Peter Socha
Člen představenstva Bio
Anna Podgornaya
Anna Podgornaya
Člen představenstva Bio
Jakub Mertl
Jakub Mertl
Člen představenstva Bio

Vybor pro audit

Peter Frederick Wright

Předseda výboru pro audit

Narozen 02.11.1963

Adresa místa pobytu:

Na Petynce 2445/25a, 169 00, Praha 6

Den vzniku členství: 15.01.2021

Den vzniku funke: 15.01.2021

Marie Konečná

Člen výboru pro
audit

Narozena 15.08.1952

Adresa místa pobytu:

Okrová 945/16, 142 00, Praha 4 

Den vzniku členství: 01.07.2020

Jana Švenková
Člen výboru pro audit

Narozena 09.03.1962

Adresa místa pobytu:

Jeseniova 2797/30, 130 00, Praha 3

Den vzniku členství: 01.07.2020

Kurt Svoboda
Člen výboru pro audit

Narozen 12.04.1967

Adresa místa pobytu:

2410 Hainburg a.d. Donau, Kleingärtnerweg 16-18, Rakouská republika

Den vzniku členství: 23.07.2021

 

 

 

 

UNIQA penzijní společnost, a. s.

Svým klientům nabízíme kvalitní penzijní plán s propracovaným systémem penzí a ostatních dávek. Díky tomu můžete naplno využívat všech výhod spojených s doplňkovým penzijním spořením.

Společnost UNIQA penzijní společnost, a. s., se sídlem Evropská 810/136, 160 00 Praha 6, IČO: 618 59 818, zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 26024, je jako řízená osoba součástí koncernu řízeného UNIQA Insurance Group AG, akciovou společností založenou a existující podle práva Rakouska, se sídlem Untere Donaustraße 21, 1029 Vídeň, Rakousko, zapsanou do obchodního rejstříku vedeného Obchodním soudem ve Vídni pod zn. FN 092933 t.
Toto oznámení je činěno v souladu s ustanovením § 79 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů.

 

Identifikační údaje společnosti

UNIQA penzijní společnost, a.s., se sídlem Evropská 810/136, 160 00 Praha 6, Česká republika, IČO: 618 59 818, společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 26024

Představenstvo

Peter Socha
Peter Socha
Předseda představenstva Bio
Lucie Urválková
Lucie Urválková
Člen představenstva Bio
Rastislav Havran
Rastislav Havran
Člen představenstva Bio
Jakub Mertl
Jakub Mertl
Člen představenstva Bio

Dozorčí rada

Zoran Visnjic

Předseda dozorčí rady

Andreas Bertl

Člen dozorčí rady

Peter Eichler

Člen dozorčí rady

Vybor pro audit

Peter Frederick Wright

Předseda výboru pro audit

Narozen 02.11.1963

Adresa místa pobytu:

Na Petynce 2445/25a, 169 00, Praha 6

Den vzniku členství: 30.04.2015

Den vzniku funke: 30.04.2015

Marie Konečná

Člen výboru pro
audit

Narozena 15.08.1952

Adresa místa pobytu:

Okrová 945/16, 142 00, Praha 4 

Den vzniku členství: 15.01.2021

Jana Švenková
Člen výboru pro audit

Narozena 09.03.1962

Adresa místa pobytu:

Jeseniova 2797/30, 130 00, Praha 3

Den vzniku členství: 15.01.2021

Kurt Svoboda
Člen výboru pro audit

Narozen 12.04.1967

Adresa místa pobytu:

2410 Hainburg a.d. Donau, Kleingärtnerweg 16-18, Rakouská republika

Den vzniku členství: 23.07.2021

Akcionáři společnosti

UNIQA pojišťovna, a.s.,

100%

Auditor

PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.

 

 

 

 

UNIQA investiční společnost, a.s. 

Věnujeme vám komplexní odbornou péči. Naší klíčovou aktivitou je obhospodařování podílových fondů a vytváření investičních programů šitých na míru potřebám našich klientů. Zároveň obhospodařujeme institucionální portfolia v rámci skupiny UNIQA. V České republice je investiční činnost skupiny UNIQA reprezentována UNIQA investiční společností, a.s. a na Slovensku pak její organizační složkou. Investiční společnosti sdílí etické zásady a kontrolní mechanismy fungující v rámci celé skupiny UNIQA a především její strategické vize v pohledu na kapitálový trh a region střední a východní Evropy, které promítá do obhospodařování majetku svých zákazníků. Na úrovni jednotlivých produktů využívá specializaci expertních týmů na konkrétní regiony, třídy aktiv nebo sektory.

V roce 1992 vstoupila na český trh společnost Credit Suisse First Boston. Tato společnost položila základy investičního bankovnictví v ČR a stala se zakládajícím členem Burzy cenných papírů Praha. Mezi lety 1992–1995 začala pod touto investiční bankou působit společnost Credit Suisse Asset Management. V roce 2006 společnost již pod názvem Winterthur Asset Management (Praha) a.s. obdržela povolení ČNB k činnosti investiční společnost a po akvizici skupiny Winterthur skupinou AXA byla následně přejmenována na AXA investiční společnost, a.s. Dne 15.10.2020 se společnost stala součástí skupiny UNIQA a k 15. 1. 2021 byla přejmenovaná na UNIQA investiční společnost, a.s. V současné době jsme úspěšným obhospodařovatelem aktiv na českém trhu a řádným členem Asociace pro kapitálový trh (www.akatcr.cz).

Společnost UNIQA investiční společnost, a.s., se sídlem Evropská 810/136, 160 00 Praha 6, IČO: 645 79 018, zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7462, je jako řízená osoba součástí koncernu řízeného UNIQA Insurance Group AG, akciovou společností založenou a existující podle práva Rakouska, se sídlem Untere Donaustraße 21, 1029 Vídeň, Rakousko, zapsanou do obchodního rejstříku vedeného Obchodním soudem ve Vídni pod zn. FN 092933 t.
Toto oznámení je činěno v souladu s ustanovením § 79 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů.

 

Identifikační údaje společnosti

UNIQA investiční společnost, a.s., se sídlem Evropská 810/136, 160 00, Praha 6, Česká republika, IČO: 645 79 018, společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7462

Představenstvo

Peter Socha
Peter Socha
Předseda představenstva Bio
Lucie Urválková
Lucie Urválková
Člen představenstva Bio
Rastislav Havran
Rastislav Havran
Člen představenstva Bio
Jan Vinter
Jan Vinter
Člen představenstva Bio
Jakub Mertl
Jakub Mertl
Člen představenstva Bio

Dozorčí rada

Zoran Visnjic

Předseda dozorčí rady

Andreas Bertl

Člen dozorčí rady

Peter Eichler

Člen dozorčí rady

Vybor pro audit

Peter Frederick Wright

Předseda výboru pro audit

Narozen 02.11.1963

Adresa místa pobytu:

Na Petynce 2445/25a, 169 00, Praha 6

Den vzniku členství: 30.04.2015

Den vzniku funke: 30.04.2015

Marie Konečná

Člen výboru pro
audit

Narozena 15.08.1952

Adresa místa pobytu:

Okrová 945/16, 142 00, Praha 4 

Den vzniku členství: 15.01.2021

Jana Švenková
Člen výboru pro audit

Narozena 09.03.1962

Adresa místa pobytu:

Jeseniova 2797/30, 130 00, Praha 3

Den vzniku členství: 15.01.2021

Kurt Svoboda
Člen výboru pro audit

Narozen 12.04.1967

Adresa místa pobytu:

2410 Hainburg a.d. Donau, Kleingärtnerweg 16-18, Rakouská republika

Den vzniku členství: 23.07.2021

Akcionáři společnosti

UNIQA pojišťovna, a.s.,

100%

Auditor

PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.

 

 

 

 

UNIQA Management Services, s.r.o. 

 

Identifikační údaje společnosti

UNIQA Management Services, s.r.o., se sídlem Evropská 810/136, 160 00 Praha 6, Česká republika, IČO: 256 72 703, společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 60002

 

Představenstvo

Rastislav Havran
Rastislav Havran
Předseda sboru jednatelů Bio
Lucie Urválková
Lucie Urválková
Jednatel


Bio
Peter<br> Socha
Peter
Socha
Jednatel Bio
Martin Rotkovský
Martin Rotkovský
Jednatel Bio
Jakub<br> Mertl
Jakub
Mertl
Jednatel Bio
Sylvia Szymula
Sylvia Szymula
Jednatel Bio