Česky > Investování > Investice > Programy pravidelného investováni > Generace X

Generace X

Myslete na budoucnost a investujte pravidelně
 

Banner

Popis a výhody

POPIS: Myslete na budoucnost a investujte pravidelně 

Pomocí menších částek investovaných v pravidelných intervalech máte možnost vytvořit si potřebný kapitál ke splnění vašich finančních cílů.

  • Vytvoříte si finanční rezervu pro případ krize
  • Připravíte se na penzijní reformu
  • Zajistíte se pro klidné užívání důchodového věku
  • Zařídíte lepší budoucnost svým dětem, např. pohodlné studium, bydlení

Výhody pravidelného investování:

Již od nízké částky diverzifikujete svou investici až do 6 podílových fondů

Své prostředky máte kdykoliv k dispozici

Své investice můžete sledovat přes vlastní webový přístup

 

Libovolně můžete měnit investiční strategii, měsíční úložku i investiční horizont

 

Generaci X si založíte prostřednictvím našich vybraných partnerů.

 

Ozveme se vám

Rádi vám poradíme
s nabídkou produktu.

Sjednat si schůzku
Sme tu pre Vás nonstop

+420 488 125 125

Jsme tu pro vás

Zavolat
Sme tu pre Vás nonstop

Pobočky UNIQA

Vyhledejte si nejvhodnější

Vyhledat pobočku

Investiční profil

INVESTIČNÍ PROFIL 

Investiční strategie portfolií Generace X 

Program pravidelného investování Generace X v nejvyšší možné míře usnadňuje vaše investice. Velice jednoduše si zvolíte investiční profil (konzervativní, vyvážený, dynamický nebo progresivní) a výši své pravidelné investice.

Generace X nabízí 4 přednastavená portfolia:
Zastoupení podílových fondů UNIQA v jednotlivých investičních profilech:
 

Fond

Profil

Konzervativní Vyvážený Dynamický Progresivní
UNIQA CZK Konto 50 % 20 %  
UNIQA CEE Dluhopisový fond 35 % 20 %    
UNIQA CEE Akciový fond       20 % 25 %  
UNIQA Realitní fond         15 % 5 %
UNIQA Selection Global Equity   15 % 30 % 55 %
UNIQA Selection Emerging Equity        5 % 15 % 15 %
UNIQA Selection Opportunities 15 %  20 % 15 %  
UNIQA Small Cap Portfolio       25 %

 

Zvolíte si libovolný investiční horizont a částku, kterou chcete měsíčně investovat. Vyberete si dle svého rizikového profilu vhodnou strategii, sepíšete jednoduchou smlouvu a můžete začít investovat.

Samotné investování pravidelně ukládaných prostředků za vás zajistí UNIQA investiční společnost dle zvoleného investičního profilu. Investovat můžete od 500 Kč měsíčně po minimální dobu 5 let.

Generaci X si založíte prostřednictvím našich vybraných partnerů.

Dokumenty

Dokumenty

Upozornění

 

Upozornění

Informace uvedené na těchto webových stránkách jsou propagačním sdělením týkajícím se investic do investičního fondu.

Aktuální hodnota podílového listu fondu může v čase klesat i stoupat v závislosti na vývoji finančních trhů a dalších souvisejících faktorů, návratnost investované částky není tudíž zaručena. Společnost upozorňuje podílníky, že předchozí výkonnost fondu nezaručuje stejnou výkonnost v budoucnu. Hodnota podílového listu fondu je ze své podstaty nestálá a může kolísat v souvislosti s výkyvy hodnoty jednotlivých složek majetku ve fondu a v souvislosti s aktivními změnami složení tohoto majetku. V důsledku toho může hodnota investice do podílového fondu kolísat a podílník nemá zaručeno, že se mu vrátí původně investovaná částka.

 

Před uskutečněním investice se důkladně seznamte s produktovými dokumenty, jimiž jsou zejména statut a sdělení klíčových informací pro investory, sazebník poplatků, obchodní podmínky a další dokumenty, které jsou dostupné v českém jazyce i na internetových stránkách www.uniqa.cz.

Telefonická konzultace
z pohodlí domova.

Ozveme se vám

S nabídkou produktu

Sjednat si schůzku
Sme tu pre Vás nonstop
+420 488 125 125

Jsme tu pro vás

Zavolat
Pobočky UNIQA
Pobočky UNIQA

Vyhledejte si nejvhodnější

Vyhledat pobočku