Vítáme vaše podněty

Vážíme si vašich podnětů, díky nimž se můžeme stále zdokonalovat a zlepšovat naše služby.

Proto pokud není vše podle vašich představ, chcete si stěžovat nebo reklamovat naše služby, nebo máte návrh na jejich zlepšení, obraťte se na nás. A pokud máte chuť nás pochválit, určitě to udělejte, abychom věděli, že jdeme správnou cestou.

Jak nás můžete kontaktovat?

 • On-line vyplněním formuláře pro podání stížnosti na www.uniqa.cz (formulář)
 • e-mailem na info@uniqa.cz
 • Telefonicky na lince +420 488 125 125
 • Dopisem na naši adresu UNIQA Management Services, s.r.o., odd. stížností, Evropská 810/136, Praha 6, 160 00 nebo prostřednictvím e-podatelny společnosti na internetové adrese epodatelna.uniqa.cz
 • Osobně na našich pobočkách
 • Využít můžete jakýkoliv další způsob komunikace např. sociální sítě. V takovém případě naši vzájemnou komunikaci přesměrujeme na jinou formu komunikace, abychom ochránili vaše osobní údaje.

Jak budeme váš podnět řešit?

Stížnost či podnět po obdržení na oddělení stížností zaevidujeme a začneme řešit, o čemž vás informujeme e-mailem případně poštou. Přijetí reklamace podané telefonicky potvrzujeme ústně při hovoru. Pokud pro vás nenajdeme řešení ihned, požádáme o spolupráci a konzultaci odborné oddělení.

Vaši stížnost se snažíme vyřídit co nejdříve, nejpozději do 30 dnů od jejího přijetí. V případě, že od vás nemáme k dispozici všechny podklady potřebné k řešení, požádám vás o doplnění. Doba, během které budete stížnost upřesňovat a doplňovat, se do lhůty pro vyřízení nezapočítává.

Může se stát, že váš případ je složitý a my i přes veškerou snahu budeme potřebovat více času na zpracování. V takovém případě vás budeme před vypršením lhůty informovat o jejím prodloužení.

Co dělat, když váš podnět nebude vyřízen k vaší spokojenosti?

V případě, že nebudete spokojeni s vyřízením stížnosti, uvítáme, když se na nás obrátíte opakovaně. Při první opakované stížnosti přezkoumáme její prvotní vyřízení. Na vaše odvolání se podíváme jinýma očima, přezkoumá je jiný zaměstnanec. Případnou další nespokojenost ve stejné věci pečlivě prověříme, když doplníte nové skutečnosti. Pokud takové skutečnosti doloženy nebudou, potvrdíme naše předchozí vyjádření.

Vaše další možnosti

Pokud se spory, které vzniknou mezi Vámi jako spotřebitelem a UNIQA pojišťovnou, a.s., UNIQA penzijní společností, a.s., UNIQA investiční společností, a.s. nebo UNIQA Management Services, s.r.o. nepodaří vyřešit přímým jednáním, lze je řešit mimosoudní cestou.

 • Spory týkající se pojištění

  Pro řešení sporů z životního pojištění se můžete obrátit na Finančního arbitra (Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1, www.finarbitr.cz).

  V případě sporů z neživotního pojištění se můžete obrátit na Kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven z.ú. (Elišky Krásnohorské 135/7, 110 00 Praha 1,www.ombudsmancap.cz), na Českou obchodní inspekci (Štěpánská 796/44, 120 00 Praha 2, www.coi.cz) nebo na jiné pověřené subjekty, jejichž seznam vede Ministerstvo průmyslu a obchodu na své webové stránce www.mpo.cz.

 • Spory týkající se penzí, investic, spotřebitelského úvěru nebo stavebního spoření
  Pro řešení sporů z doplňkového penzijního spoření, penzijního připojištění se státním příspěvkem, investic, nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru nebo stavebního spoření se můžete obrátit na Finančního arbitra (Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1, www.finarbitr.cz).
 • Spory týkající se běžného účtu, termínovaného účtu, spořícího účtu nebo platební karty
  Pro řešení sporů týkajících se zprostředkování běžného účtu, termínovaného účtu, spořícího účtu nebo platební karty se můžete obrátit na Českou obchodní inspekci (Štěpánská 796/44, 120 00 Praha 2, www.coi.cz), nebo na jiné pověřené subjekty, jejichž seznam vede Ministerstvo průmyslu a obchodu na své webové stránce www.mpo.cz.

Pokud jste s námi jako spotřebitel uzavřeli smlouvu on-line, můžete rovněž využít platformu pro řešení sporů on-line provozovanou Evropskou komisí, http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Se stížností se můžete také obrátit na Českou národní banku (Na Příkopě 28, 115 03, Praha 1, www.cnb.cz), která vykonává dohled nad finančním trhem a jeho institucemi.

Podáním stížnosti nebo reklamace nepřicházíte o své právo obrátit se na soud.

 

Dokumenty a formuláře