Vítáme vaše podněty

Vážíme si vašich podnětů, díky nimž se můžeme stále zdokonalovat a zlepšovat naše služby.

Proto pokud není vše podle vašich představ, chcete si stěžovat nebo reklamovat naše služby, nebo máte návrh na jejich zlepšení, obraťte se na nás. A pokud máte chuť nás pochválit, určitě to udělejte, abychom věděli, že jdeme správnou cestou.

Jak nás můžete kontaktovat?

  • On-line vyplněním formuláře pro podání stížnosti na www.uniqa.cz (formulář)
  • e-mailem na info@uniqa.cz
  • Telefonicky na lince +420 488 125 125
  • Dopisem na naši adresu UNIQA Management Services, s.r.o., odd. stížností, Evropská 810/136, Praha 6, 160 00 nebo prostřednictvím e-podatelny společnosti na internetové adrese epodatelna.uniqa.cz
  • Osobně na našich pobočkách
  • Využít můžete jakýkoliv další způsob komunikace např. sociální sítě. V takovém případě naši vzájemnou komunikaci přesměrujeme na jinou formu komunikace, abychom ochránili vaše osobní údaje.

Jak budeme váš podnět řešit?

Stížnost či podnět po obdržení na oddělení stížností zaevidujeme a začneme řešit, o čemž vás informujeme e-mailem případně poštou. Přijetí reklamace podané telefonicky potvrzujeme ústně při hovoru. Pokud pro vás nenajdeme řešení ihned, požádáme o spolupráci a konzultaci odborné oddělení.

Vaši stížnost se snažíme vyřídit co nejdříve, nejpozději do 30 dnů od jejího přijetí. V případě, že od vás nemáme k dispozici všechny podklady potřebné k řešení, požádám vás o doplnění. Doba, během které budete stížnost upřesňovat a doplňovat, se do lhůty pro vyřízení nezapočítává.

Může se stát, že váš případ je složitý a my i přes veškerou snahu budeme potřebovat více času na zpracování. V takovém případě vás budeme před vypršením lhůty informovat o jejím prodloužení.

Co dělat, když váš podnět nebude vyřízen k vaší spokojenosti?

V případě, že nebudete spokojeni s vyřízením stížnosti, uvítáme, když se na nás obrátíte opakovaně. Při první opakované stížnosti přezkoumáme její prvotní vyřízení. Na vaše odvolání se podíváme jinýma očima, přezkoumá je jiný zaměstnanec. Případnou další nespokojenost ve stejné věci pečlivě prověříme, když doplníte nové skutečnosti. Pokud takové skutečnosti doloženy nebudou, potvrdíme naše předchozí vyjádření.

Vaše další možnosti

Pokud se spory mezi vámi jako spotřebitelem a námi nebo pojišťovacím zprostředkovatelem nepodaří vyřešit přímým jednáním, lze je řešit také mimosoudní cestou. Obrátit se můžete na:

  • Kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven z.ú., Elišky Krásnohorské 135/7, 110 00 Praha 1, http://www.ombudsmancap.cz

  • Českou obchodní inspekci, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, http://www.coi.cz

  • Jiné pověřené subjekty, jejich seznam vede dle zákona Ministerstvo průmyslu a obchodu

V případě sporů v působnosti zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, v platném znění, je možné se obrátit s návrhem na mimosoudní řešení sporů k finančnímu arbitrovi České republiky. Návrh na zahájení řízení lze podat písemně poštou, v elektronické podobě (e-mailem opatřeným zaručeným podpisem nebo prostřednictvím datové schránky), osobně, resp. ústně do protokolu v sídle Kanceláře finančního arbitra.

Pokud jste s námi jako spotřebitelé uzavřeli pojistnou smlouvu on-line, můžete rovněž využít platformu pro řešení sporů on-line provozovanou Evropskou komisí, na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Se stížností je možné obrátit se také na Českou národní banku se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, která vykonává dohled v pojišťovnictví.

Podáním stížnosti nebo reklamace nepřicházíte o své právo obrátit se na soud.

 

Dokumenty a formuláře