Valorizace / indexace majetkového pojištění

 

Valorizace / indexace je ve Vašem zájmu

Objevili jste v poštovní schránce dopis, ve kterém Vás pojišťovna informuje, že z důvodu valorizace (nebo též indexace) pojištění má vzrůst Vaše roční platba pojistného o 500 Kč? Dříve, než se začnete rozčilovat, pročtěte si, prosím, následující řádky.

Co je valorizace / indexace?

Jde o transparentní proces. Pojišťovna každoročně zreviduje všechny své smlouvy, zejména ty starší, a porovná je se současnou ekonomickou situací a jejím předpokládaným vývojem. Při tomto procesu se někdy zjistí, že sjednaná pojistná částka nekoresponduje s vývojem indexů inflace a cen stavebního materiálu a práce – Vaše pojistná smlouva tak může být kvůli růstu cen neaktuální či podhodnocená. V takový okamžik dostanete od pojišťovny nabídku na adekvátní zvýšení pojistných částek, tedy na zvýšení ochrany Vašeho majetku, zároveň to ale také znamená navýšení pojistného.

Aktualizace smlouvy

Média často informují, jak je důležité pravidelně revidovat všechny pojistné smlouvy a případně je upravit. Přesto je má 85 % klientů českých pojišťoven neaktuální či zastaralé a nemovitosti i domácnosti jsou často podpojištěné. To znamená, že v případě vzniklé škody klienti dostanou mnohem méně peněz, než by skutečně na opravu nebo znovupořízení věcí potřebovali.

Podpojištění

Počítejte s námi. Před 10 lety jste koupili nemovitost za 2 000 000 Kč a i s vybavením domácnosti jste ji pojistili na 2 500 000 Kč. Od té doby zůstalo Vaše pojištění beze změny. Jenže co by se stalo, kdyby Váš dům nebo byt vyhořel dnes, a Vy byste si museli úplně vše pořizovat znovu? Byly by náklady na nákup nebo opravu všech věcí stejné jako tehdy, anebo jsou o celé desítky procent vyšší? S největší pravděpodobností byste tak potřebovali o dost víc peněz, než byste při škodě dostali od své pojišťovny.

Přitom stačilo tak málo, abyste si mohli nové bydlení včetně vybavení ve stejném komfortu pořídit přímo z pojistného plnění. Stačilo jen průběžně sledovat, zda Vaše pojištění není podhodnocené. A přesně to za Vás udělá valorizace pojištění, která díky meziročním indexům navyšuje Vaši pojistnou ochranu.

 

Jak je valorizace / indexace na Vaší pojistné smlouvě provedena?

Rozhodující je znění pojistných podmínek, kterými se smlouva řídí.

 

I. Produkty „Domov & bezpečí“ a „Domov IN“ – indexace pojištění je automatickou součástí Vašeho pojištění

Abychom společně předcházeli „šoku“ ze skokového růstu cen po několika dlouhých letech a omezili možné podhodnocení Vašeho majetku, pojištění jsme sjednali s automatickou indexací. Pojistné částky, limity pojistného plnění a pojistné jsou tak navyšovány průběžně, a to vždy k výročí pojistné smlouvy.

Pokud byla pojistná částka při vstupu do pojištění stanovena správně s ohledem na druh Vašeho majetku, automatická indexace Vám zajistí, že nebudete během trvání pojištění podpojištěni.

Jak postupovat v případě, že Vám od pojišťovny přišel dopis oznamující indexaci/valorizaci pojištění?

 1. Souhlasíte s dalším trváním pojistné smlouvy a přijímáte indexaci
  Zaplatíte nové pojistné. Pokud k platbě využíváte trvalý příkaz, nezapomeňte jej, prosím, aktualizovat tak, aby i následující splátky pojistného odpovídaly novému předpisu.
 2. Souhlasíte s dalším trváním pojistné smlouvy, ale nesouhlasíte s indexací pro následující pojistný rok
  Po obdržení předpisu pojistného můžete požádat o pozastavení indexace na následující pojistné období pomocí přiloženého formuláře „Žádost o úpravu indexace pojištění“. Aby byla požadovaná úprava pro další období provedena, je potřeba nám žádost doručit nejpozději do dne výročí pojistné smlouvy přes E-podatelnu. Předložením žádosti berete na vědomí, že pozastavení indexace může mít za následek možné podpojištění, a že přicházíte o garanci pojistné částky, pokud byla na Vaší smlouvě sjednána.

 

 

II. Produkty „Domov VARIANT“, „Top Exklusiv“ a ostatní produkty pojištění staveb a domácností – valorizace pojištění – indexace je doporučeným pomocníkem

I když ve schránce objevíte dopis s nabídkou navýšení pojistných částek a s tím související úpravu pojistného, nemusíte ji přijmout – indexace je dobrovolná. Berte však tuto informaci od pojišťovny jako dobře míněnou radu, která Vás upozorní na to, že by bylo prospěšné pojistné smlouvy zrevidovat a upravit.

Jak postupovat v případě, že Vám od pojišťovny přišla nabídka na valorizaci pojištění?

 1. Souhlasíte s navrhovanou úpravou pojistné smlouvy
  Stačí zaplatit nově navrhované pojistné, resp. jeho splátku dle nového přiloženého dokladu, čímž vyjádříte svůj souhlas se změnou pojistné smlouvy. Pokud k platbě využíváte trvalý příkaz, nezapomeňte jej, prosím, aktualizovat tak, aby i následující splátky pojistného odpovídaly novému předpisu.
 2. Nesouhlasíte s návrhem na valorizaci
  Pokud si přejete ponechat pojistnou smlouvu i přes uvedená rizika ve stávajícím stavu, stačí zaplatit původní pojistné a informovat nás, že nabízenou valorizací nevyužijete. Z důvodu, že jsme Vám zaslali navýšený předpis pojistného (nový doklad pro zaplacení), Vás tak žádáme o sdělení, že s valorizací nesouhlasíte. Zavolejte svému zprostředkovateli, nebo na infolinku pojišťovny (488 125 125), podívejte se na náš web (www.uniqa.cz) nebo zajděte na nejbližší pobočku pojišťovny. Po sdělení čísla pojistné smlouvy Vám zašleme opravený doklad pro správné zaplacení Vašeho pojištění.

 

Další zajímavosti o pojištění majetku

Měl bych svou pojistnou smlouvu aktualizovat také sám?

Bez ohledu na růst okolních cen je u pojištění stavby a domácnosti vhodnější aktualizaci pojistné smlouvy provádět pravidelně i „po vlastní ose“. Hodnota majetku roste společně s inflací tím více, čím víc do svého obydlí investujete, renovujete ho či do něj nakupujete nové vybavení.

Právě hodnota nově pořízených věci nemusí v původní pojistné částce figurovat vůbec a částečné podhodnocení tak může nastat i při probíhající pravidelné valorizaci.

Klient by si tak měl vždy umět odpovědět na několik otázek:

 • Stačily by mi sjednané pojistné částky v případě, že by se mi stalo něco skutečně zásadního?
 • Pořídil jsem si za poslední rok nové vybavení kuchyně nebo jiné místnosti?
 • Renovoval nebo přestavěl jsem nějakou významnou část bytu (koupelnu, podkroví, garáž apod.)?
 • Koupil jsem si dražší vybavení domácnosti anebo nějakou hodnotnou cennost?
 • Mám ve svém majetku věci, které mi stará pojistná smlouva nepokryla (např. věci na zahradě)?

Malá osobní „inventura“ provedená jednou za 1 až 2 roky je tedy zcela jistě prospěšná a pomůže i s nastavením adekvátního pojistného krytí.

Klient nicméně nemusí pojišťovně hlásit úplně vše a vždy. Drobné vedlejší stavby (např. studnu, nový plot, dobudovanou pergolu nebo skleník) UNIQA v novějších verzích pojištění pokryje i bez jejich uvedení v pojistné smlouvě, a to do limitu plnění stanoveného ve smlouvě. Rozsáhlé investice nicméně doporučujeme pojišťovně oznámit vždy.

Valorizace je služba, která slouží k ochraně klienta.

Pro část klientů představuje valorizace negativní jev, neboť si jej podvědomě spojují především se zvýšením pojistného. A skutečně – jakmile stoupne hodnota pojistné částky ve smlouvě, stoupne klientovi také pojistné.

Důležité je si ale uvědomit, že navýšení se týká především samotné ochrany. Rozhodně se tedy nevyplatí na pojištění šetřit – nevhodně „ušetřená“ stokoruna může při nastalé škodě způsobit rozdíl při plnění až ve statisících i milionech korun. Právě taková suma pak může při obnově zničeného bydlení výrazně chybět.

Telefonická konzultace
z pohodlí domova.

Ozveme se vám

S nabídkou produktu

Sjednat si schůzku
Sme tu pre Vás nonstop
+420 488 125 125

Jsme tu pro vás

Zavolat
Pobočky UNIQA
Pobočky UNIQA

Vyhledejte si nejvhodnější

Vyhledat pobočku