Společenská odpovědnost a prospěšné aktivity

Uvědomujeme si, že jako silný ekonomický subjekt se musíme zabývat i širšími celospolečenskými tématy, převzít odpovědnost za ochranu důležitých hodnot a přispívat k udržitelnosti. Proto je společenská odpovědnost pevně zakotvena v naší strategii UNIQA 3.0.

Téma udržitelnosti se promítá i do našich každodenních pracovních aktivit: staráme se o ochranu života, zdraví a hodnot našich klientů. Pomáháme vám hospodařit s aktivy a zabezpečit pro budoucnost sebe i své blízké. Ve sféře zdravotnictví se chceme zapojit do privátního připojištění, tak jak ho známe z vyspělých zemí, jakmile nám to rámcové podmínky pro podnikání umožní.

Záleží nám na vašem pevném zdraví. Proto přinášíme témata zdravého životního stylu a psychické pohody prostřednictvím našeho lifestylového Magazínu Patálie.cz. Začtěte se do užitečných informací a předcházejte patáliím a karambolům, které občas život přináší.

Do prospěšné činnosti se zapojují i naši zaměstnanci. Pořádají mezi sebou různé sbírky a aktivně se podílí na některých charitativních projektech, jako například Teribear – Běháme s medvědem na pomoc znevýhodněným rodinám a dětem nebo vánoční nákupy pro osamělé matky-samoživitelky v tíživé sociální situaci. Podporujeme i naše klienty, ocitnou-li se náhle ve výjimečné nepříznivé situaci, která jim zásadně změní dosavadní život.

 

Provoz naší firmy řídíme v souladu s ochranou životního prostředí. Třídíme odpad a použité kancelářské potřeby likvidujeme nebo recyklujeme v souladu se stanovenými zásadami. Všichni zaměstnanci jsou vedeni a motivováni k úspornému zacházení se zdroji, například při využívání papíru nebo při pořizování a sledování spotřeby pohonných hmot všech služebních vozidel.

 

Pojišťovna průběžně optimalizuje pracovní postupy a zavádí nové technologie, aby se obecně snižovala materiálová náročnost.

Ochrana životního prostředí a zdravější budoucnost neznamená ovšem jen péči o přírodu a zdroje, ale také o lidskou rovnováhu, fyzickou i psychickou. Ve vztahu k našim klientům se chceme podílet na řešeních, jež jim přinesou větší pohodu, zdravější a hodnotnější život. Zde vidíme naši silnou roli do budoucna.