Česky > O nás > Společenská odpovědnost

Společenská odpovědnost

Společenská odpovědnost firem, neboli udržitelné a společensky odpovědné investování, je koncept, který sleduje a rozvíjí mnoho společností po celém světě. Věříme, že UNIQA jednou z takových uvědomělých společností na Slovensku a v České republice je. Jsme si vědomi toho, že soustředit se na ekonomické a finanční aspekty podnikání již nestačí. Jsme zodpovědní za to, jaký dopad má naše podnikání na naše zákazníky, zaměstnance, širší komunity a životní prostředí. Nejsou nám lhostejné vědecké důkazy o změnách klimatu, které způsobují zhoršování životních podmínek lidí i celých ekosystémů na Zemi. Pozorně nasloucháme našim zákazníkům a snažíme se pohotově reagovat na jejich potřeby, které se mění v reakci na výzvy a změny, jimž čelí.

Kromě toho máme ambici rozvíjet další témata udržitelného a společensky odpovědného investování a hledat podobně smýšlející partnery v České republice a na Slovensku. Naší strategickou vizí je, aby UNIQA byla vnímána nejen jako společnost, která si je vědoma své spoluodpovědnosti za svět, ve kterém žijeme, ale také jako aktivní spolutvůrce budoucnosti, která bude pro všechny lepší a bezpečnější, než se jeví dnes.

 

Environmental, Social and Governance (ESG) - zkráceně ESG - představuje propojení sociálně, environmentálně a společensky odpovědného investování a investičních strategií. Cílem je nejen finanční návratnost investice, ale také její pozitivní sociální a environmentální dopad. Jedná se o soubor standardů pro činnost společností, které investoři používají k hodnocení svých investic. Ukazatele ESG se dnes staly předpokladem nejen pro dodržování předpisů, ale také pro výkonnost společnosti.

Mezi environmentální faktory (faktory životního prostředí) patří například:

 • Nakládání s odpady a znečištění;
 • Snižování emisí skleníkových plynů;
 • Změna klimatu;
 • Využívání obnovitelných zdrojů energie;
 • Dopad na ekosystémy a biologickou rozmanitost.

V září 2015 přijala Organizace spojených národů (OSN) dokument s názvem Proměna našeho světa: Agenda 2030 pro udržitelný rozvoj, v němž se zavázala ukončit globální chudobu, zajistit mír a důstojnost pro všechny a uzdravit naši planetu.

V Agendě si země stanovily 17 vzájemně propojených cílů udržitelného rozvoje, tzv. Sustainable Development Goals (SDGs): patří mezi ně například Zdraví a kvalitní život, Udržitelná města a obce, Partnerství pro splnění cílů, Klimatická opatření, Dostupné a čisté energie, Odpovědná spotřeba a výroba nebo Rovnost mužů a žen.

Vztahují se na všechny země světa bez ohledu na úroveň hospodářského a sociálního rozvoje. Jsou stejně důležité pro Českou republiku a Slovensko jako pro Brazílii, Rakousko nebo třeba Kanadu. Jejich ambicí je umožnit zamýšlenou strukturální, politickou, ekonomickou a sociální transformaci Agendy 2030 tak, aby se lidstvo dokázalo vypořádat s hrozbami (nejen) změny klimatu. Dosažení těchto cílů (SDGs) je výzvou pro nás všechny - mezinárodní instituce, národní vlády, občany i soukromý sektor.

V UNIQA proto přemýšlíme, jak naše podnikatelské aktivity a aktivity v oblasti společenské odpovědnosti přispívají k tomu, aby se cíle SDG staly skutečností. Postupně zveřejňujeme některé naše aktivity s vizí prokázat náš závazek zapojit se do globálních aktivit v rámci transformační Agendy 2030.

Environmental, Social and Governance (ESG) - zkráceně ESG - představuje propojení sociálně, environmentálně a společensky odpovědného investování a investičních strategií. Cílem je nejen finanční návratnost investice, ale také její pozitivní sociální a environmentální dopad. Jedná se o soubor standardů pro činnost společností, které investoři používají k hodnocení svých investic. Ukazatele ESG se dnes staly předpokladem nejen pro dodržování předpisů, ale také pro výkonnost společnosti.

Sociální faktory se týkají především toho, jak společnost řeší problémy týkající se zákazníků, zaměstnanců nebo dodavatelů, a mohou zahrnovat:

 • Odměňování zaměstnanců, benefity a fluktuace;
 • Pracovní podmínky, včetně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
 • Rozmanitost, začlenění a rovné příležitosti pro všechny;
 • Řízení lidských zdrojů, nábor a udržení zaměstnanců;
 • Dopad na místní komunitu a filantropii;
 • Zamezení klamavé reklamy a prodeje produktů;
 • Vztahy se zákazníky;
 • Dodržování lidských práv.

V září 2015 přijala Organizace spojených národů (OSN) dokument s názvem Proměna našeho světa: Agenda 2030 pro udržitelný rozvoj, v němž se zavázala ukončit globální chudobu, zajistit mír a důstojnost pro všechny a uzdravit naši planetu.

V Agendě si země stanovily 17 vzájemně propojených cílů udržitelného rozvoje, tzv. Sustainable Development Goals (SDGs): patří mezi ně například Zdraví a kvalitní život, Udržitelná města a obce, Partnerství pro splnění cílů, Klimatická opatření, Dostupné a čisté energie, Odpovědná spotřeba a výroba nebo Rovnost mužů a žen.

Vztahují se na všechny země světa bez ohledu na úroveň hospodářského a sociálního rozvoje. Jsou stejně důležité pro Českou republiku a Slovensko jako pro Brazílii, Rakousko nebo třeba Kanadu. Jejich ambicí je umožnit zamýšlenou strukturální, politickou, ekonomickou a sociální transformaci Agendy 2030 tak, aby se lidstvo dokázalo vypořádat s hrozbami (nejen) změny klimatu. Dosažení těchto cílů (SDGs) je výzvou pro nás všechny - mezinárodní instituce, národní vlády, občany i soukromý sektor.

V UNIQA proto přemýšlíme, jak naše podnikatelské aktivity a aktivity v oblasti společenské odpovědnosti přispívají k tomu, aby se cíle SDG staly skutečností. Postupně zveřejňujeme některé naše aktivity s vizí prokázat náš závazek zapojit se do globálních aktivit v rámci transformační Agendy 2030.

Environmental, Social and Governance (ESG) - zkráceně ESG - představuje propojení sociálně, environmentálně a společensky odpovědného investování a investičních strategií. Cílem je nejen finanční návratnost investice, ale také její pozitivní sociální a environmentální dopad. Jedná se o soubor standardů pro činnost společností, které investoři používají k hodnocení svých investic. Ukazatele ESG se dnes staly předpokladem nejen pro dodržování předpisů, ale také pro výkonnost společnosti.

Governance (faktory správy a řízení společnosti)

Faktory, které vstupují do hodnocení správy a řízení společnosti, zahrnují témata, jako je podnikatelská etika, kvalita řízení a nezávislost ředitelů. Příklady ukazatelů správy a řízení zahrnují mimo jiné:

 • Rozmanitost a složení správních rad;
 • Nezávislost členů správních orgánů;
 • Transparentnost systému odměňování členů správních orgánů;
 • Boj proti korupci a úplatkům;
 • Příspěvky politickým institucím a lobbování;
 • Daňové strategie;
 • Ochranu údajů a kybernetickou bezpečnost;
 • Integraci ESG do správy a řízení společností a dohledu nad nimi;
 • Podnikatelskou etika;
 • Hlasovací práva akcionářů při nominaci kandidátů do představenstva;
 • Transparentnost mezi akcionáři a výkonným týmem.

V září 2015 přijala Organizace spojených národů (OSN) dokument s názvem Proměna našeho světa: Agenda 2030 pro udržitelný rozvoj, v němž se zavázala ukončit globální chudobu, zajistit mír a důstojnost pro všechny a uzdravit naši planetu.

V Agendě si země stanovily 17 vzájemně propojených cílů udržitelného rozvoje, tzv. Sustainable Development Goals (SDGs): patří mezi ně například Zdraví a kvalitní život, Udržitelná města a obce, Partnerství pro splnění cílů, Klimatická opatření, Dostupné a čisté energie, Odpovědná spotřeba a výroba nebo Rovnost mužů a žen.

Vztahují se na všechny země světa bez ohledu na úroveň hospodářského a sociálního rozvoje. Jsou stejně důležité pro Českou republiku a Slovensko jako pro Brazílii, Rakousko nebo třeba Kanadu. Jejich ambicí je umožnit zamýšlenou strukturální, politickou, ekonomickou a sociální transformaci Agendy 2030 tak, aby se lidstvo dokázalo vypořádat s hrozbami (nejen) změny klimatu. Dosažení těchto cílů (SDGs) je výzvou pro nás všechny - mezinárodní instituce, národní vlády, občany i soukromý sektor.

V UNIQA proto přemýšlíme, jak naše podnikatelské aktivity a aktivity v oblasti společenské odpovědnosti přispívají k tomu, aby se cíle SDG staly skutečností. Postupně zveřejňujeme některé naše aktivity s vizí prokázat náš závazek zapojit se do globálních aktivit v rámci transformační Agendy 2030.

  

Sponzoring jako součást společenské odpovědnosti

Uvědomujeme si, že jako silný ekonomický subjekt se musíme zabývat i širšími celospolečenskými tématy, převzít odpovědnost za ochranu důležitých hodnot a přispívat k udržitelnosti. Proto je společenská odpovědnost pevně zakotvena v naší strategii UNIQA 3.0. Podporujeme sportovní aktivity i kulturní události. Jsme součástí dění, které veřejnost zajímá.

Volejbal

Generálním partnerem českého volejbalu je UNIQA od roku 2010. Toto sportovní odvětví podporujeme jako celek a přispíváme na rozvoj jak na vrcholové a reprezentační úrovni, tak i v dětských a mládežnických kategoriích či v handicapované sekci.

 • nejvyšší česká volejbalová soutěž mužů i žen nese název UNIQA Extraliga
 • v létě se hraje UNIQA Mistrovství ČR v plážovém volejbalu
 • juniorské a dospělé reprezentace nastupují s logem UNIQA na prsou
 • celorepublikový projekt výchovy talentů Minivolejbal v barvách
 • přispíváme na konání vrcholných mezinárodních volejbalových událostí v Česku

 

 

Vodní slalom

Od roku 2005 až do skončení aktivní kariéry jsme byli generálním partnerem historicky nejúspěšnější české kajakářky Štěpánky Hilgertové.

Počátkem roku 2016 jsme do týmu UNIQA přizvali kajakáře Jiřího Prskavce, z něhož je aktuálně nejlepší český závodník ve vodním slalomu. Dokázal vybojovat tituly mistra světa, mistra Evropy i vítěze seriálu Světového poháru. Je bronzovým medailistou LOH v Riu 2016 a držitelem zlaté olympijské medaile z Tokia 2020 (OH se konala kvůli covidu-19 v roce 2021).

Na sklonku roku 2019 jsme získali partnerství s mladou nadějnou závodnicí Amálií Hilgertovou, neteří Štěpánky Hilgertové, která už vybojovala několik mistrovských titulů: v roce 2019 byla mistryní Evropy a současně mistryní světa do 23 let.

A konečně od roku 2016 podporujeme jako hlavní partner i českou reprezentaci mladých vodních slalomářů v kategorii juniorů a do 23 let. Jsme hrdí na to, že naše mládež je aktuálně nejlepším dorostem na světě, což dokládá každý rok řadou cenných kovů z elitních mezinárodních závodů.

Od roku 2006 se jako hlavní partner každoročně podílíme na největších událostech ve vodním slalomu v Česku: Světového poháru, Mistrovství Evropy nebo Mistrovství světa v Praze-Troji.


 

Veslování

Díky fúzi s AXA jsme získali významné partnerství s jedním z nejúspěšnějších veslařů české historie Ondřejem Synkem. Ondra byl účastníkem čtyř letních olympijských her, ze kterých přivezl 2 stříbrné a 1 bronzovou medaili. Svoji kariéru profesionálního sportovce na podzim 2021 ukončil. Dvacet let zúčastňoval nejprestižnějších evropských i světových mezinárodních závodů, kde se mu podařilo nasbírat řadu medailí. Ondra jako velká a populární osobnost českého sportu nadále s UNIQA na mnoha projektech spolupracuje.

 

 

 

Lyžování

V roku 2021 do naší sportovní UNIQA rodiny přibyla slalomářka Martina Dubovská, ve které vidíme velký potenciál.  Zúčastnila se již dvou zimních olympiád a v příštím roce se chystá na OH do Pekingu.

V juniorských letech závodila za Slovensko, v dospělosti soutěží za Česko. V začátcích trénovala se Šárkou Záhrobskou-Strachovou. Ve Světovém poháru jezdí od roku 2011. Největších úspěchů dosáhla v  sezóně 2020/21, kdy zasáhla do devíti slalomů SP a ve všech dokázala bodovat, třikrát dokonce mezi desítkou nejlepších. Celkově obsadila desátou příčku v hodnocení slalomářek.

 

 

 

Sledujte náš INSTAGRAM

 

Instagram