Česky > O nás > Pro média > Analýza UNIQA: Jak si vede pojištění v zemích Visegrádské čtyřky

Analýza UNIQA: Jak si vede pojištění v zemích Visegrádské čtyřky

12.08.2019

Země spadající do V4, tedy Polsko, Česko, Slovensko i Maďarsko nadále patří k tahounům ekonomiky v EU.   Růst podporují relativně nízká inflace a už delší dobu trvající malá nezaměstnanost. Pomáhá i konzumní   apetit a investiční činnost.

 

Ekonomické ukazatele
Nejdynamičtější růst HDP vykazuje Maďarsko, letošní plus odhadují analytici koncernu UNIQA na 4,5 %, zatímco Česko letos posílí asi o 2,6 %. Jako jediné si ale má v příštím roce o něco polepšit, zatímco dynamika v ostatních třech zemích oslabí. Stabilní nejnižší nezaměstnanost v regionu má Česko: aktuálně 2,7 %, což stále odpovídá prakticky plné zaměstnanosti. Počet lidí bez práce klesá i v ostatních zemích; podíl 5.5 % nezaměstnaných na Slovensku je sice vyšší, nicméně jde rovněž o dlouhodobé minimum. Polovina firem v Polsku hlásí, že nedostatek pracovních sil je už brzdí v plném výkonu. Mzdy rostou všude. Například v Polsku zaznamenaly meziročně + 7 %, i když reálně jde o posun +4,7 %. Česká populace letos reálně na příjmech získá odhadem o 5 % více, Slováci podobně jako loni o necelá 4 % více. Ve všech zemích rostou investice z veřejných zdrojů i spotřeba obyvatelstva (pouze na Slovensku spotřeba domácností začátkem letošního roku stagnovala). Stavebnictví v Maďarsku zaznamenalo loni nebývalý boom (v 1. kvartále 2018 dokonce +45 %) a očekávání zůstávají velmi vysoká i letos. Na Slovensku a v Česku je tahounem růstu průmyslová výroba.

Polský růst pojistného dusí znovu cenová konkurence v povinném ručení
Za první kvartál 2019 stouplo předepsané neživotní pojistné v Polsku o 5,1 %. Navýšení obstaraly zejména havarijní pojištění (+4,2 %) a pojištění majetku (+9,8 %). Naopak povinné ručení vykázalo o 1,1 % pojistného méně, což potvrdilo návrat tlaku na ceny. 
Životní pojistné pokleslo o 7,8 %. Hlavní příčina tkví v odklonu od jednorázově placených smluv (bezmála –30 %), zatímco běžně placené pojistné nepatrně vzrostlo (+0,4 %). 
Novinkou polského odvětví komerčního pojištění je jeho účast v nově vznikajícím sektoru zaměstnaneckých penzí. Očekává se současně, že cenový tlak v povinném ručení bude nadále negativně ovlivňovat dynamiku neživotního pojištění (odhad za rok 2019 je na úrovni 3-4 %). Životní pojištění nečeká žádný obrat. 
Polsko vykazuje aktuálně nejvyšší propojištěnost v rámci V4. Penetrace se blíží 3 %. 

Maďaři hlásí silný růst pojistného
Za první kvartál posílilo předepsané pojistné v Maďarsku o 14,8 %. Přitom oba hlavní segmenty rostly dvojciferně: neživotní pojistné o 17,5 % a životní pojistné o 11,2 %. Ukazuje se, že v zájmu zvýšení efektivity bude nezbytné maďarské pojišťovnictví zaměřit na optimalizaci procesů a provozu se zvýšením produktivity. 
Maďarská národní banka naléhá na pojistitele, aby se soustředili na vývoj jednoduchého pojištění domácnosti, které by bylo lehce porovnatelné napříč trhem a flexibilní pro spotřebitele. Slibuje si od toho obnovu soutěže a oživení v tomto odvětví, které dlouhodobě strádá. Maďarští klienti by měli profitovat i z novely pravidel pro investiční životní  pojištění, která vstoupilo v platnost od července. Slibuje jim více benefitů a lepší transparentnost nabízených produktů. 
Během roku se očekává podobná dynamika neživotního pojištění, zatímco tempo životního pojištění oslabí.

Slovenské pojistné roste nejpomaleji
Slovenský trh se vyznačuje v rámci V4 nejvyšším podílem životního pojištění (48 %; druzí Maďaři 46 %). Během prvního kvartálu letošního roku ovšem segment oslabil na pojistném o 0,2 %, což má za následek ztenčování podílu na celkovém pojistném (cca na 44-45 % během roku). 
Celkově pojistné napříč slovenským trhem posílilo o 1,6 %, což znamenalo nejslabší růst ve skupině V4. Neživotní pojistné přidalo 3 %, zejména díky sílícímu povinnému ručení. Pojistitelé jsou nuceni čelit nové pojistné dani ve výši 8 %, která vstoupila v platnost od ledna 2019. Ta ale není součástí předepsaného pojistného, na rozdíl od dosavadní parafiskální daně. Chystané změny občanského zákoníku přinesou pojišťovnám dodatečnou zátěž, zejména s ohledem na chystané úpravy náhrad u nemateriálních škod. 
Během roku by tempo růstu pojistného mělo zesílit zhruba na dvojnásobek prvního čtvrtletí, Více se očekává od neživotních odvětví (+4 %).

České pojišťovny musí počítat se zdaněním
Během prvního kvartálu se navýšilo pojistné na českém trhu o 3,9 %, přičemž parita mezi neživotním a životním segmentem byla poměrně vyrovnaná: 4,1 % versus 3,7 %. Ve druhém kvartálu přidala dynamika na celkovém pojistném meziročně další procento (+4,9 %), přičemž více přispělo neživotní pojistné (+5,7 %) než životní (+2,9 %). Přírůstek z velké části „zařídily“ pojištění vozidel a retailové pojištění majetku, zatímco pojištění firem poněkud překvapivě s ohledem na příznivou ekonomickou situaci stagnovalo. 
Pojišťovny na českém trhu čelí tlaku na jednorázové zdanění pojistně-technických rezerv, které by mohlo spolknout až dvouletý zisk většiny hráčů. 
Kromě toho bude nutné zvýšit ceny v povinném ručení i havarijním pojištění. Částečně se to už děje a vzhledem k dobré příjmové kondici českých domácností není zdražení spojeno s masovějšími přesuny mezi pojistiteli. Celkové neživotní pojistné by i díky tomuto opatření mohlo posílit letos celkově o 6 %, zatímco životní pojistné vykáže pravděpodobně jen třetinové tempo.

 

O společnosti UNIQA
UNIQA pojišťovna vyvíjí své aktivity na českém pojistném trhu již šestadvacet let. Jako univerzální pojišťovna nabízí kompletní paletu pojistných produktů pro občany i korporátní klienty. Podle objemu pojistného figuruje stabilně mezi sedmi nejsilnějšími pojišťovnami v ČR. UNIQA pojišťovna je součástí skupiny UNIQA Group, která je nyní aktivní na 18 evropských trzích a obsluhuje téměř deset milionů klientů.