Česky > O nás > Pro média > Brexit mění cestování do Velké Británie. Jaké cestovní pojištění zvolit?

Brexit mění cestování do Velké Británie. Jaké cestovní pojištění zvolit?

07.01.2021

S příchodem Nového roku 2021 platí nová pravidla pro cestování do Velké Británie. Po jejím odchodu z Evropské unie jsou nyní naši turisté v pozici „občanů třetích zemí“. Nelze už tedy spoléhat na společná unijní pravidla a před cestou je třeba myslet na přiměřené cestovní pojištění ještě více než dříve.

Odchod Velké Británie z EU s sebou přináší řadu změn. Na jejím území už nemůžeme telefonovat s levným unijním roamingovým tarifem. Pro cestu na ostrovy budeme potřebovat cestovní pas, i když do konce září budou Britové tolerovat ještě i občanské průkazy. Nadále je možné cestovat na běžné krátkodobé výlety bez víz, zatímco pro pobyt nad 6 měsíců (pracovní nebo studijní) bude nutné o víza předem požádat. Spolu s vízem bude zapotřebí zaplatit i poměrně vysoký poplatek za britskou zdravotní péči, nesjedná-li si vyjíždějící osoba správný typ cestovního pojištění, který je ve Velké Británii uznáván.

Na průkaz EHIC už nelze spoléhat
Nejdůležitější je, že s příchodem Nového roku 2021 přestal platit ve Velké Británii EHIC čili 
jednotný Evropský průkaz zdravotního pojištění umožňující občanům z členských států Evropské unie (a dále také státům z Evropského hospodářského prostoru z Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska) rovný přístup ke službám zdravotní péče během přechodných pobytů v jiném členském státě EU. Brexitem tedy riziko pobytu v Británii výrazně vzrostlo, jelikož úhradu z EHIC nelze požadovat.

Doposud měli Češi stejné podmínky jako Britové: na svoji průkazku EHIC dostali stejné ošetření jako místní populace a hradili akorát lokálně platnou spoluúčast. Nyní bez komerčního cestovního pojištění musí zaplatit všechny výkony zdravotní péče v plné výši. To znamená v případě běžné angíny tisíce korun, u banální zlomeniny už desítky tisíc korun. Tisíce korun stojí i pobyt v místních nemocnicích. Komplikovanější případy mohou přijít na statisíce i miliony korun. Transport nemocného nebo zraněného domů (repatriace) může být vyčíslen minimálně od 100 000 až do několika milionů korun – podle stavu pacienta, potřebného dopravního prostředku a délky trasy.

Vhodné cestovní pojištění uhradí náklady bez spoluúčasti
Z těchto orientačních údajů vyplývá, že vydat předem několik stokorun za komerční cestovní pojištění se rozhodně vyplatí. Cestovní pojištění kryje jak léčebné výlohy, tak i náklady na vyhledání, vyproštění, transport, dále servis asistenční služby, a může zahrnovat i odpovědnost cestující osoby a její zavazadla.

UNIQA doporučuje pro britské ostrovy vzhledem k lokální cenové hladině spíše vyšší pojistné částky: nejoblíbenější je komplexní tarif K15 s limitem pojistného plnění ve výši 15 milionů korun za léčebné výlohy, a to včetně akutního zubního ošetření. Součástí je i pojištění denního odškodného ve výši 600 korun za každý den hospitalizace ve Velké Británii. Úrazové pojištění v ceně zahrnuje krytí na 300 000 korun za smrt pojištěného úrazem a 600 000 korun za trvalé následky úrazu na cestě. Odpovědnost za neúmyslně způsobené škody třetím osobám na majetku nebo na zdraví je pokryta až do výše 5 milionů korun.

V rámci pojištění léčebných výloh UNIQA jsou standardně zahrnuty i riziko onemocnění covidem-19 a případná nezbytná repatriace pacienta s touto diagnózou. Platí to i v případě, kdyby se dostala Velká Británie mezi „červené“ státy podle vládního semaforu.

Cena za týdenní pojištění (výše uvedený tarif K15) do Velké Británie od UNIQA je pro dospělou osobu 321 korun, pro rodinu o počtu členů až 2+4 činí 914 korun.

UNIQA nabízí rovněž celoroční pojištění pro opakované výjezdy, například za rodinnými příslušníky žijícími na ostrovech. K dispozici je v nabídce také pojištění pro studijní pobyty a stáže nebo pro dlouhodobá pracovní vyslání.

Všechna tato pojištění od UNIQA kryjí veškeré náklady až do sjednaných limitů bez spoluúčasti zákazníka. Není tedy třeba nic připlácet. Stejné podmínky platí samozřejmě i pro Severní Irsko.

Pojištění na platební kartě
Pro cesty lze využít i pojištění k platební kartě. Vždy je však třeba ověřit si limity plnění, zda je krytá repatriace, odpovědnost, a jak je to s pojistným plněním ve vztahu ke covidu-19. Nejsou-li základní pojistné částky alespoň 5 milionů korun, případně chybí-li některé základní krytí, doporučujeme sjednat komerční cestovní pojištění.

Výhodou komerčního cestovního pojištění jsou nepřetržité asistenční služby, které s klientem mohou konzultovat jakékoli problémy a patálie, k nimž po cestě dojde. Operátoři jsou schopni za klienta v jeho zájmu rovněž komunikovat s místními zdravotními zařízeními nebo úřady a vyjednat optimální řešení nastalé situace.

Specifika pro turisty
Kvalita zdravotní péče je ve Velké Británii podobná jako u nás, ale dostupnost je nižší. Síť není tak hustá a čekací doby jsou delší. Platí to zejména i pro specializovaná ošetření, jako jsou magnetická rezonance nebo CT.

Většina turistů cestuje do Velké Británie hromadnými dopravními prostředky a auto si půjčuje na místě. Vzhledem k pravostrannému řízení a jízdě vlevo je pravděpodobnost nehod vyšší. V půjčovně se proto vyplatí zajímat se o havarijní pojištění, případně možnost připojištění kauce.

Aktualizace 15. 1. 2021:

Přestože Spojené království Velké Británie vystoupilo z Evropské unie, nedojde nakonec díky nové dohodě mezi UK a EU o obchodu a spolupráci k výrazným změnám v poskytování zdravotní péče osobám pojištěným ve Spojeném království. Nadále budou platit Evropské průkazy zdravotního pojištění vystavené britskými institucemi do data uvedeného na průkazu, jejichž platnost tedy nebyla ukončena k 31.12.2020, jak bylo původně avizováno. Přesto je však situace zatím dynamická a uplatnění podmínek se může lokálně lišit. Navíc některé služby z EHIC hrazeny být NEMUSÍ.

Podrobnější informace najdete na: https://www.kancelarzp.cz/cs/2-uncategorised/611-brexit-informace-pro-poskytovatele